Településrendezés

A településrendezés egész környezetünket formáló tevékenység, a települési közösség ügye, tehát mindenkit érint. A település területének megfelelő felhasználását, és az építés helyi rendjének szabályozását, általuk pedig a település fejlődését, a kedvező településkép kialakítását szolgálja.

FELHÍVÁS

Siófok Város Önkormányzat – a teljeskörű nyilvánosság biztosítása érdekében – tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy a HÉSZ 2022. évi M-4 II. és M-6 jelű módosítása folyamatban van.
A véleményezési dokumentáció az alábbiakban megtekinthető:
- Véleményezési dokumentáció: siofok-m-4-ii-es-m-6_partnersegi_0314.pdf
A partnerségi véleménynyilvánítás határideje 2023. március 24.
Tisztelettel várjuk a közreműködni kívánók segítő véleményét!
Együttműködésüket előre is köszönjük.
Siófok, 2023. március 14.

FELHÍVÁS

Siófok Város Önkormányzat – a teljeskörű nyilvánosság biztosítása érdekében – tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy a HÉSZ 2022. évi M-3 II. jelű módosítása folyamatban van.

A véleményezési dokumentáció az alábbiakban megtekinthető:

- Hirdetmény: hesz-m-3-ii-partnersegi-egyeztetes-5-terlet.pdf

- Véleményezési dokumentáció: siofok-hesz-mod-m3_ii_partnersegi-dokumentacio.3.pdf

A partnerségi véleménynyilvánítás határideje 2022. október 04.

Tisztelettel várjuk a közreműködni kívánók segítő véleményét!

Együttműködésüket előre is köszönjük.

Siófok, 2022. szeptember 23. 


FELHÍVÁS

Siófok Város Önkormányzata – a teljeskörű nyilvánosság biztosítása érdekében – tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy a HÉSZ 2022. évi M-4 jelű módosítása folyamatban van.

A véleményezési dokumentáció az alábbiakban megtekinthető:

- Hirdetmény: Hirdetmény partnerségi egyeztetésről

- Véleményezési dokumentáció: Siófok Város Településrendezési Eszközeinek módosítása a Siófok-Tamási kerékpárút megvalósításához

A partnerségi véleménynyilvánítás határideje 2022. július 12.

Tisztelettel várjuk a közreműködni kívánók segítő véleményét!

Együttműködésüket előre is köszönjük.

Siófok, 2022. július 04.


FELHÍVÁS

Siófok Város Önkormányzat – a teljeskörű nyilvánosság biztosítása érdekében – tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy a HÉSZ 2022. évi M-3 I. jelű módosítása folyamatban van.

A véleményezési dokumentáció az alábbiakban megtekinthető:

- Hirdetmény: hesz-m-3-i.-partnersegi-egyeztetes-alairt.pdf

- Véleményezési dokumentáció: telepitesi-tanulmanyterv-siogarden.pdf

A partnerségi véleménynyilvánítás határideje 2022. június 17.

Tisztelettel várjuk a közreműködni kívánók segítő véleményét!

Együttműködésüket előre is köszönjük.

Siófok, 2022. június 8. 


FELHÍVÁS

Az Integrált Településfejlesztési Stratégiájának módosítását bemutató tervdokumentáció: Siófok 3. kötet ITS


FELHÍVÁS

partnerseg_hirdetmeny-nem-tkr-modositasahoz.pdf


FELHÍVÁS

A településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet módosításáról

Siófok Város Önkormányzata a településkép védelméről szóló rendelete módosítását tervezi.

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet (továbbiakban: Korm. rend) 43/A. § (6) bekezdése c) pontjában foglaltaknak megfelelően ezúton véleményezésre megküldöm Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 1/2018. (I. 30.) számú önkormányzati rendelete tervezett módosításával kapcsolatban a rendelet tervezetét.

A tervezett módosítás célja a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény valamint a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény (továbbiakban: Tktv.) módosítása okán - a Tktv. 8/A §-a alapján biztosított lehetőséggel élve - a 8. §-ában foglalt önkormányzati hatósági hatáskörök átruházása.

Melléklet: onkormanyzati-hatosagi-hataskorok-atruhazasaval-osszefgg-modositas-es-melleklete.pdf


FELHÍVÁS 

Siófok Város Önkormányzatának településkép védelméről

Hirdetmény: tkr_hirdetmeny.pdf

Rendelet: xx-xxxx-or-tkr-mod-jh.pdf

Módosítás indoklása: indokolas-xx-2021-xxxx-or-tkr-mod-jh.pdf


FELHÍVÁS

SIÓFOK VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 2020. ÉVI M – 2 JELŰ MÓDOSÍTÁSA EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁSBAN VÉLEMÉNYEZÉSI TERV 2 A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT PARTI SÁVOT ÉRINTŐ ELŐÍRÁSAINAK PONTOSÍTÁSA

Mellékletek: _partisav-atnezeti.2.pdf partisav-1.pdf partisav-2.pdf partisav-3.pdf partisav-4.pdf partisav-5.pdf partisav-zoldteruletek.pdf


FELHÍVÁS

Siófok Város Önkormányzat – a teljeskörű nyilvánosság biztosítása érdekében – tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy a HÉSZ 2020. évi M-1 jelű módosítása folyamatban van.

A véleményezési dokumentáció az alábbiakban megtekinthető:

- Hirdetmény: m-1-lakossagi-forum.pdf

- Véleményezési dokumentáció:siofok-_tre_2020_m_1-jel-modositas_elzetes_tajekoztatasi-_es_adatkeresi_terv.3.pdf

19-12-09_siofok_trt_2019_kozlekedes.2.pdf

A partnerségi véleménynyilvánítás határideje 2021. január 27.

Tisztelettel várjuk a közreműködni kívánók segítő véleményét!

Együttműködésüket előre is köszönjük.

Siófok, 2021. január 12. 


FELHÍVÁS

Siófok Város Önkormányzat – a teljeskörű nyilvánosság biztosítása érdekében – tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy a HÉSZ 2020. évi M-2 jelű módosítása folyamatban van.

A véleményezési dokumentáció az alábbiakban megtekinthető:

- Hirdetmény:m-2-lakossagi-forum.pdf

- Véleményezési dokumentáció:_siofok-_tre_2020_m_2-jel-modositas_velemenyezesi_terv.3.pdf

A partnerségi véleménynyilvánítás határideje 2021. január 27.

Tisztelettel várjuk a közreműködni kívánók segítő véleményét!

Együttműködésüket előre is köszönjük.

Siófok, 2021. január 12. 


FELHÍVÁS

Siófok város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló önkormányzati rendelet véleményezéséről:

siofok-_tre_2020_m_1-jel-modositas_elzetes_tajekoztatasi-_es_adatkeresi_terv.2.pdf

_siofok-_tre_2020_m_2-jel-modositas_velemenyezesi_terv.2.pdfFELHÍVÁS

SIÓFOK Város Önkormányzata tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy Siófok város Településrendezési Eszközeinek a leendő Kiliti Ipari Park területére vonatkozó módosítása Siófok Város Képviselő-testületének

353/2018.(XII.19.) számú képviselő-testületi határozatával a 37/2018.(XII.20.) számú rendeletével elfogadásra került.

A módosított Településszerkezeti Terv és a Helyi Építési Szabályzat 2018. december 21. napjától hatályos.

Hirdetmény: hirdetmeny.6.pdf


Önkormányzati rendelet a HÉSz módosításáról: 37-2018-12-20-or-a-hesz-rendelet-modositasarol-hat-2018-dec-21-etl.pdf

2018. december 21-tól hatályos egységes szabályozási tervsiofok-szat_egyseges_hatalyos_2018dec21-tl_osszefuzve.pdf

Határozat a településszerkezeti terv módosításáról: 353-2018-12-19-kthatkiv-heszrend-2018-1-mod-iv-szakasz-hatarozata_alairt.pdf

2018. december 21-tól hatályos egységes településszerkezeti terv: siofok-tszt_egyseges_hatalyos_2018dec20-tol.pdf
FELHÍVÁS

Siófok Város Önkormányzata tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy Siófok város Településrendezési Eszközeinek 2018. évi kisebb mértékű módosítása folyamatban van a Siófok-Kiliti Ipari park kialakítása érdekében.

A véleményezési dokumentáció az alábbiakban megtekinthető.

Segítő közreműködésüket megköszönve, egyben a módosítással kapcsolatosan a lakossági fórum kerül megtartásra, melynek időpontja 2018. november 27. (kedd) 14:00 óra (Polgármesteri Hivatal házasságkötő terem).

Hirdetmény: felhivas_kozzetetelre_siofok_tre-mod_2018.pdf

Véleményezési dokumentáció: siofok_kiliti_ipari_park_velemenyezesi_dok_2018_10.pdf

Módosítandó szabályozási tervlap: szat-30.pdf


FELHÍVÁS

SIÓFOK Város Önkormányzata tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy Siófok város Helyi Építési Szabályzatának Siófok Kiliti szőlőhegy és Siófok Töreki szőlőhegy területrészeit érintő kisebb módosítása Siófok Város Képviselő-testületének 23/2018. (X.01.) számú rendeletével elfogadásra került. 

A módosított Helyi Építési Szabályzat 2018. október 16. napjától hatályos.

Hirdetmény: hirdetmeny.5.pdf

A módosítás elfogadásáról szóló Önk. rendelet: 23-2018-10-01-or-hesz-rendelet-mod-hat_kihird-napjatol-15-naptol.pdf

Egységes HÉSz: 23_2005_04_29_or_hesz_egysrend_20181001-allapot-szerint.pdfFELHÍVÁS

Tájékoztatjuk az érintett Partnereket, hogy Siófok Város Önkormányzata Siófok Város településrendezési eszközeinek 2017 – Siófok Kiliti szőlőhegy és Siófok Töreki szőlőhegy területrészeire megnevezésű - módosítása tekintetében egyszerűsített eljárás keretében lefolytatta a véleményezési szakaszt.

hirdetmeny.4.pdf

zaro-dokumentacio.pdf


FELHÍVÁS

Siófok Város Önkormányzata tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy Siófok Város Képviselő testülete elfogadta Siófok Város Településképi Arculati Kézikönyvét és a Településképi Rendeletet.

A településkép védelméről szóló 1./2018.(I.30.) számú önkormányzati rendelet 2018. január 31-től hatályos.


Településképi Rendelet

telepleskepi-arculati-kezikonyv.pdfFELHÍVÁS

Siófok város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló önkormányzati rendelet módosításának elfogadásáról:

Hirdetmény:  hirdetmeny.3.pdf

Önkormányzati rendelet a módosításról:  31_2017_1127_or.pdf

2017. november 28-tól hatályos egységes HÉSz rendelet:  23_2005_04_29_or_hesz_egysrend_20171128.2.pdf