A Magyarország Kormánya által kihirdetett veszélyhelyzeti időszakokban hozott polgármesteri döntések közzététele:


Polgármesteri határozatok


161/2021. (VI. 11.) számú polgármesteri határozat

Határozat tárgya: Saját forrás biztosítása a TOP-7.1.1-16-H-093-1 azonosító számú, „Közösségi hub kialakítása a városközpontban” projekt megvalósításához

LETÖLTÉS
160/2021. (VI. 11.) számú polgármesteri határozat

Határozat tárgya: Döntés a Siófoki Temetkezési Kft. ügyvezetőjének 2020. évi célprémiuma kifizethetőségéről

LETÖLTÉS
159/2021. (VI. 11.) számú polgármesteri határozat

Határozat tárgya: Döntés a Termofok-Sió Kft. ügyvezetőjének 2020. évi célprémiuma kifizethetőségéről

LETÖLTÉS
158/2021. (VI. 09.) számú polgármesteri határozat

Határozat tárgya: A Kálmán Imre Művelődési Központ igazgatói munkakörére beérkezett pályázatok elbírálása

LETÖLTÉS
157/2021. (VI. 09.) számú polgármesteri határozat

Határozat tárgya: 2020. évi közbeszerzési beszámoló

LETÖLTÉS
156/2021. (VI. 07.) számú polgármesteri határozat

Határozat tárgya: Bérlőkijelölés – közérdek megvalósítása céljából – a Siófok, Dózsa Gy. u. 42. 4. lph. fszt. 1. szám alatti lakás vonatkozásában

LETÖLTÉS
155/2021. (VI. 07.) számú polgármesteri határozat

Határozat tárgya: Lucky Beach Kft. bérleti díj elengedéséhez való hozzájárulás módosítása

LETÖLTÉS
154/2021. (VI. 07.) számú polgármesteri határozat

Határozat tárgya: Döntés a siófoki 2662/1 hrsz-ú, kivett közút megnevezésű ingatlan közútból történő kivonásáról és útmegszüntetési eljárás megindításáról

LETÖLTÉS
153/2021. (VI. 07.) számú polgármesteri határozat

Határozat tárgya: Tulajdonosi döntések a volt kistérségi optikai hálózatot érintő GINOP-3.4.1-20.számú pályázattal kapcsolatosan

LETÖLTÉS
152/2021. (VI. 07.) számú polgármesteri határozat

Határozat tárgya: A 2021. évi költségvetésben jóváhagyott „civil szervezetek támogatása” elnevezésű pályázati keret felosztására tett előkészítő bizottsági javaslat megtárgyalása és döntés az egyes civil szervezetek számára megítélt támogatás összegéről

LETÖLTÉS
151/2021. (VI. 04.) számú polgármesteri határozat

Határozat tárgya: Rendkívüli és méltányosságból megállapított települési támogatások számáról, valamint a támogatások összegéről szóló 2021. május hónapra vonatkozó beszámoló a 34/2016.(II.25.) sz. képviselő-testületi határozat alapján

LETÖLTÉS
150/2021. (VI. 04.) számú polgármesteri határozat

Határozat tárgya: Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2022. évi fordulójához

LETÖLTÉS
149/2021. (VI. 04.) számú polgármesteri határozat

Határozat tárgya: Döntés a Siófoki Futballkrónika I-II. kiadásának támogatásáról a Siófoki Bányász Sportegyesület részére

LETÖLTÉS
148/2021. (VI. 01.) számú polgármesteri határozat

Határozat tárgya: Siófok Város Önkormányzata intézményeiben és hivatalában a SARS-CoV-2 koronavírus megbetegedéssel érintett és járványügyi elkülönítésbe (karanténba) került közalkalmazottak, köztisztviselők és munkavállalók juttatásainak kiegészítésére vonatkozó 131/2020.(XII.08.) számú polgármesteri határozat alkalmazhatóságának meghosszabbításáról

LETÖLTÉS
147/2021. (VI. 01.) számú polgármesteri határozat

Határozat tárgya: Az önkormányzat egyszemélyes tulajdonában levő Balaton-parti Kft. cégvezetőjének visszahívása

LETÖLTÉS
146/2021. (V. 27.) számú polgármesteri határozat

Határozat tárgya: A Balaton-parti Kft. 2020. évi éves beszámolója

LETÖLTÉS
145/2021. (V. 27.) számú polgármesteri határozat

Határozat tárgya: Az NHSZ Zöldfok Zrt. 2021. június 4.-i rendkívüli közgyűlésére szóló felhatalmazás

LETÖLTÉS
144/2021. (V. 26.) számú polgármesteri határozat

Határozat tárgya: Döntés a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. vezérigazgatója által kezdeményezett ülés tartása nélküli közgyűlési határozat meghozatalához

LETÖLTÉS
143/2021. (V. 20.) számú polgármesteri határozat

Határozat tárgya: Siófok Város Csicsergő Bölcsődéje alapító okiratának, Szervezeti és Működési Szabályzatának, valamint a szakmai programjának módosítása

LETÖLTÉS
142/2021. (V. 20.) számú polgármesteri határozat

Határozat tárgya: Siófok, Dózsa György utca 42. szám alatti társasházban lévő önkormányzati lakás (Siófok, 6524/2/A/31 hrsz.) homlokzati felújítása

LETÖLTÉS
141/2021. (V. 20.) számú polgármesteri határozat

Határozat tárgya: Döntés a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. vezérigazgatója által kezdeményezett ülés tartása nélküli közgyűlési határozatok meghozatalához

LETÖLTÉS
140/2021. (V. 20.) számú polgármesteri határozat

Határozat tárgya: A Siófoki Temetkezési Kft. 2021. évi üzleti terve

LETÖLTÉS
139/2021. (V. 20.) számú polgármesteri határozat

Határozat tárgya: A Siófoki Temetkezési Kft. 2020. évi egyszerűsített éves beszámolója

LETÖLTÉS
138/2021. (V. 20.) számú polgármesteri határozat

Határozat tárgya: A Termofok-Sió Kft. 2021. évi üzleti terve

LETÖLTÉS
137/2021. (V. 20.) számú polgármesteri határozat

Határozat tárgya: A Somogy Megyei Kormányhivatal Siófoki Járási Hivatalának tájékoztatója a 2020. évi tevékenységéről

LETÖLTÉS
136/2021. (V. 20.) számú polgármesteri határozat

Határozat tárgya: Az önkormányzat egyszemélyes tulajdonában levő Balaton-parti Kft. ügyvezetői (vezető állású munkavállaló) munkakörének betöltésére beérkezett pályázatok elbírálása

LETÖLTÉS
135/2021. (V. 18.) számú polgármesteri határozat

Határozat tárgya: Tulajdonosi engedély megadása az Országos Vízügyi Igazgatóság részére a siófoki 7832/2 hrsz.-ú és a siófoki 7843 hrsz.-ú ingatlanok tekintetében

LETÖLTÉS
134/2021. (V. 14.) számú polgármesteri határozat

Határozat tárgya: Fedezet biztosítása közvilágítás kiépítéséhez a Szent László utcában

LETÖLTÉS
133/2021. (V. 14.) számú polgármesteri határozat

Határozat tárgya: Siófok Város Önkormányzata 2021. évi közbeszerzési tervének elfogadása

LETÖLTÉS
132/2021. (V. 14.) számú polgármesteri határozat

Határozat tárgya: Közterület-használati hozzájárulás megadása a McDonald’s BringaMánia Tour de Balaton Siófok városát érintő eseményeihez

LETÖLTÉS
131/2021. (V. 14.) számú polgármesteri határozat

Határozat tárgya: Haszonkölcsön szerződések megkötése a BRTK Könyvtár és Kálmán Imre Emlékházzal az önkormányzat épületében található festmények és szobrok, kisplasztikák használatára

LETÖLTÉS
130/2021. (V. 13.) számú polgármesteri határozat

Határozat tárgya: Siófok Város Önkormányzata és a ZSATI Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság között kötendő vállalkozási szerződések

LETÖLTÉS
129/2021. (V. 13.) számú polgármesteri határozat

Határozat tárgya: Éves belső ellenőrzési jelentés 2020. évre vonatkozóan

LETÖLTÉS
128/2021. (V. 13.) számú polgármesteri határozat

Határozat tárgya: Ellenőrzési jelentés ”Soron kívüli ellenőrzés" – Vásárcsarnok

LETÖLTÉS
127/2021. (V. 12.) számú polgármesteri határozat

Határozat tárgya: Rendkívüli és méltányosságból megállapított települési támogatások számáról, valamint a támogatások összegéről szóló 2021. április hónapra vonatkozó beszámoló a 34/2016.(II.25.) sz. képviselő-testületi határozat alapján

LETÖLTÉS
126/2021. (V. 12.) számú polgármesteri határozat

Határozat tárgya:Siófok Város Óvodájának Beiskolázási Terve a 2021/2022-es nevelési évre

LETÖLTÉS
125/2021. (V. 12.) számú polgármesteri határozat

Határozat tárgya: Pályázat benyújtása a 2021. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására

LETÖLTÉS
124/2021. (V. 10.) számú polgármesteri határozat

Határozat tárgya: A Balatoni Hajózási Zrt. 2021. május 14.-i közgyűlés tartása nélküli írásbeli döntéshozatalára szóló felhatalmazás

LETÖLTÉS
123/2021. (V. 4.) számú polgármesteri határozat

Határozat tárgya: Siófok Város Önkormányzata intézményeiben és hivatalában a SARS-CoV-2 koronavírus megbetegedéssel érintett és járványügyi elkülönítésbe (karanténba) került közalkalmazottak, köztisztviselők és munkavállalók juttatásainak kiegészítésére vonatkozó 131/2020.(XII.08.) számú polgármesteri határozat alkalmazhatóságának meghosszabbításáról

LETÖLTÉS
122/2021. (IV. 30.) számú polgármesteri határozat

Határozat tárgya: A Balatoni Regionális Történeti Kutatóintézet, Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház igazgatói munkakörére beérkezett pályázatok elbírálása

LETÖLTÉS
121/2021. (IV. 30.) számú polgármesteri határozat

Határozat tárgya: Elővásárlási jognyilatkozat a siófoki 6481/1/A/2 hrsz-ú ingatlan 21807/45563-ad tulajdoni illetősége vonatkozásában

LETÖLTÉS
120/2021. (IV. 30.) számú polgármesteri határozat

Határozat tárgya: Területvásárlás a Siófok Város Óvodája Pitypang tagóvoda bővítéséhez

LETÖLTÉS
119/2021. (IV. 27.) számú polgármesteri határozat

Határozat tárgya: Döntés a siófoki 10055/5 hrsz-ú ingatlan értékesítési feltételeinek módosítása vonatkozásában

LETÖLTÉS
118/2021. (IV. 27.) számú polgármesteri határozat

Határozat tárgya: Bérlőkijelölés a Siófok, 7-es főút, Május 1. u. által határolt, siófoki 8943 hrsz-ú beépítetlen terület vonatkozásában (Glomare Kft – Ház másképp)

LETÖLTÉS
117/2021. (IV. 27.) számú polgármesteri határozat

Határozat tárgya: Javaslat a Varga Imre szobrászművész emlékére állítandó köztéri szobor készítésére és felhasználására kötött szerződésben foglalt teljesítési határidő módosítására

LETÖLTÉS
116/2021. (IV. 27.) számú polgármesteri határozat

Határozat tárgya: Javaslat a siófoki 8. számú háziorvosi körzet háziorvosi feladatai ellátására kötött megbízási szerződés Dr. Oszetzky Klára háziorvos rendelési idejével történő módosítására

LETÖLTÉS
115/2021. (IV. 26.) számú polgármesteri határozat

Határozat tárgya: A Termofok-Sió Kft. 2020. évi egyszerűsített éves beszámolója

LETÖLTÉS
114/2021. (IV. 26.) számú polgármesteri határozat

Határozat tárgya: Siófok Város Csicsergő Bölcsődéje 2020/21 gondozási-nevelési év beiskolázási – továbbképzési – terv

LETÖLTÉS
113/2021. (IV. 26.) számú polgármesteri határozat

Határozat tárgya: A Kálmán Imre Művelődési Központ 2021. évi idegenforgalmi szezonra tervezett felkészülési feladatai

LETÖLTÉS
112/2021. (IV. 26.) számú polgármesteri határozat

Határozat tárgya: A Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság 2020. évben végzett tevékenységéről, és a 2021. évi turisztikai idényre történő felkészülésről szóló tájékoztatója

LETÖLTÉS
111/2021. (IV. 26.) számú polgármesteri határozat

Határozat tárgya: A Siófoki Városi Rendőrkapitányság 2020. évi tevékenységéről az Önkormányzat részére készített beszámoló

LETÖLTÉS
110/2021. (IV. 21.) számú polgármesteri határozat

Határozat tárgya: Bérlőkijelölés a Siófok, Kálmán Imre sétány 13. szám alatti ingatlan (Teremmozi, siófoki 6620 hrsz.) üzlethelyiségeire vonatkozóan

LETÖLTÉS
109/2021. (IV. 21.) számú polgármesteri határozat

Határozat tárgya: Javaslat a SIÓKOM Nonprofit Kft.-vel kötött köztisztasági szerződés meghosszabbítására

LETÖLTÉS
108/2021. (IV. 19.) számú polgármesteri határozat

Határozat tárgya: Döntés a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. vezérigazgatója által kezdeményezett ülés tartása nélküli közgyűlési határozatok meghozatalához

LETÖLTÉS
107/2021. (IV. 19.) számú polgármesteri határozat

Határozat tárgya: Az NHSZ Zöldfok Zrt. 2021. április 30.-i rendes közgyűlésére szóló felhatalmazás

LETÖLTÉS
106/2021. (IV. 15.) számú polgármesteri határozat

Határozat tárgya: Siófok Város Gondozási Központjának 2020. évi szakmai beszámolója

LETÖLTÉS
105/2021. (IV. 15.) számú polgármesteri határozat

Határozat tárgya: Siófok Város Óvodájának Továbbképzési Programja

LETÖLTÉS
104/2021. (IV. 15.) számú polgármesteri határozat

Határozat tárgya: Elővásárlási jognyilatkozat az önkormányzat tulajdonában álló siófoki 6487/2. hrsz-ú ingatlanon álló garázs felépítmény vonatkozásában

LETÖLTÉS
103/2021. (IV. 15.) számú polgármesteri határozat

Határozat tárgya: Tulajdonosi engedély megadása a BFC Siófok Sportszolgáltató Kft. által használt Siófok, Révész G. u. 11. szám alatti ingatlan tekintetében

LETÖLTÉS
102/2021. (IV. 14.) számú polgármesteri határozat

Határozat tárgya: Javaslat a siófoki 4. számú házi gyermekorvosi körzet feladat-ellátására kötött megbízási szerződés Dr. Hamar Ákos gyermekorvos rendelési idejének változása miatt módosítására

LETÖLTÉS
101/2021. (IV. 14.) számú polgármesteri határozat

Határozat tárgya: Közterület-használati hozzájárulás megadása a Tour de Hongrie Magyar Kerékpáros Körverseny Siófok városát érintő eseményeihez

LETÖLTÉS
100/2021. (IV. 14.) számú polgármesteri határozat

Határozat tárgya: Siófok Város Ösztöndíja felhívásra érkezett pályázatok elbírálása

LETÖLTÉS
99/2021. (IV. 14.) számú polgármesteri határozat

Határozat tárgya: A helyi hiányszakmákban tanulmányokat folytató diákok részére kiírt szakképzési ösztöndíj felhívásra érkezett pályázatok elbírálása

LETÖLTÉS
98/2021. (IV. 14.) számú polgármesteri határozat

Határozat tárgya:Rendkívüli és méltányosságból megállapított települési támogatások számáról, valamint a támogatások összegéről szóló 2021. március hónapra vonatkozó beszámoló a 34/2016.(II.25.) sz. képviselő-testületi határozat alapján

LETÖLTÉS
97/2021. (IV. 14.) számú polgármesteri határozat

Határozat tárgya: A településkép védelméről szóló 1/2018.(I.30.) önkormányzati rendelet módosítása

LETÖLTÉS
96/2021. (IV. 12.) számú polgármesteri határozat

Határozat tárgya: Javaslat a siófoki 2. számú vegyes fogorvosi körzet feladat-ellátási szerződése Dr. Mekis Miklós rendelési ideje változása miatti módosítására

LETÖLTÉS
95/2021. (IV. 08.) számú polgármesteri határozat

Határozat tárgya: Somogyi Gyula Siófok Város Önkormányzata volt alpolgármestere, önkormányzati képviselője, pénzügyi bizottsági elnöke önkormányzat saját halottjává nyilvánítása

LETÖLTÉS
94/2021. (IV. 08.) számú polgármesteri határozat

Határozat tárgya: Javaslat a siófoki 10. számú háziorvosi körzet háziorvosi feladatai ellátására kötött megbízási szerződés Dr. Horváth Ágnes háziorvos prevenciós rendelési idejével történő módosítására

LETÖLTÉS
93/2021. (IV. 08.) számú polgármesteri határozat

Határozat tárgya: Javaslat a siófoki 9. számú háziorvosi körzet háziorvosi feladatai ellátására kötött megbízási szerződés Dr. Hugyák Ádám háziorvos prevenciós rendelési idejével történő módosítására

LETÖLTÉS

92/2021. (IV. 08.) számú polgármesteri határozat

Határozat tárgya: Javaslat a siófoki 8. számú háziorvosi körzet háziorvosi feladatai ellátására kötött megbízási szerződés Dr. Oszetzky Klára háziorvos prevenciós rendelési idejével történő módosítására

LETÖLTÉS
91/2021. (IV. 08.) számú polgármesteri határozat

Határozat tárgya: Javaslat a siófoki 7. számú háziorvosi körzet háziorvosi feladatai ellátására kötött megbízási szerződés Dr. Hajma Ildikó háziorvos prevenciós rendelési idejével történő módosítására

LETÖLTÉS
90/2021. (IV. 08.) számú polgármesteri határozat

Határozat tárgya: Javaslat a siófoki 6. számú háziorvosi körzet háziorvosi feladatai ellátására kötött megbízási szerződés Dr. Bajusz János háziorvos prevenciós rendelési idejével történő módosítására

LETÖLTÉS
89/2021. (IV. 08.) számú polgármesteri határozat

Határozat tárgya: Javaslat a siófoki 5. számú háziorvosi körzet háziorvosi feladatai ellátására kötött megbízási szerződés Dr. Ozorák Judit háziorvos prevenciós rendelési idejével történő módosítására

LETÖLTÉS
88/2021. (IV. 08.) számú polgármesteri határozat

Határozat tárgya: Javaslat a siófoki 4. számú háziorvosi körzet háziorvosi feladatai ellátására kötött megbízási szerződés Dr. Nemes Levente háziorvos prevenciós rendelési idejével történő módosítására

LETÖLTÉS

87/2021. (IV. 08.) számú polgármesteri határozat

Határozat tárgya: Javaslat a siófoki 3. számú háziorvosi körzet háziorvosi feladatai ellátására kötött megbízási szerződés Dr. Makay Tamás háziorvos prevenciós rendelési idejével történő módosítására

LETÖLTÉS
86/2021. (IV. 08.) számú polgármesteri határozat

Határozat tárgya: Javaslat a siófoki 2. számú háziorvosi körzet háziorvosi feladatai ellátására kötött megbízási szerződés Dr. Lassu Gyula háziorvos prevenciós rendelési idejével történő módosítására

LETÖLTÉS
85/2021. (IV. 08.) számú polgármesteri határozat

Határozat tárgya: Javaslat a siófoki 1. számú háziorvosi körzet háziorvosi feladatai ellátására kötött megbízási szerződés Dr. Szabó Andrea háziorvos prevenciós rendelési idejével történő módosítására

LETÖLTÉS
84/2021. (IV. 06.) számú polgármesteri határozat

Határozat tárgya: Javaslat az önkormányzati fenntartású óvodák fejlesztésére kiírt pályázatra Siófok Város Önkormányzata részéről pályázat benyújtására, a pályázati önerő biztosítására

LETÖLTÉS
83/2021. (III. 31.) számú polgármesteri határozat

Határozat tárgya: Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 2020. évi begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenységről szóló beszámoló

LETÖLTÉS
82/2021. (III. 31.) számú polgármesteri határozat

Határozat tárgya: Pályázatok előkészítése

LETÖLTÉS
81/2021. (III. 31.) számú polgármesteri határozat

Határozat tárgya: Siófoki parkoló automata beszerzéshez forrás biztosítása

LETÖLTÉS
80/2021. (III. 30.) számú polgármesteri határozat

Határozat tárgya: Javaslat Siófok Város Önkormányzata által biztosított szociális és gyermekvédelmi ellátások térítési díjának megállapítására

LETÖLTÉS
79/2021. (III. 30.) számú polgármesteri határozat

Határozat tárgya: Wirth János nyugalmazott siófoki plébános, Siófok város díszpolgára Siófok Város Önkormányzata saját halottjává nyilvánítása

LETÖLTÉS
78/2021. (III. 29.) számú polgármesteri határozat

Határozat tárgya: Bérlőkijelölés a Siófok, Szekrényessy Kálmán és Vajda János utcák kereszteződésénél található (siófoki 9785/1 hrsz.) ingatlan vonatkozásában

LETÖLTÉS
77/2021. (III. 29.) számú polgármesteri határozat

Határozat tárgya: A Kálmán Imre Művelődési Központ igazgatói munkakörének betöltésére vonatkozó pályázati kiírás jóváhagyása

LETÖLTÉS
76/2021. (III. 29.) számú polgármesteri határozat

Határozat tárgya: Az önkormányzati feladatkörbe tartozó gyermekvédelmi tevékenységről beszámoló a 2020. év vonatkozásában az 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 96. § (6) bekezdés alapján

LETÖLTÉS
75/2021. (III. 26.) számú polgármesteri határozat

Határozat tárgya: Döntés tulajdonosi hozzájárulás kiadásáról – VEMAFI KC

LETÖLTÉS
74/2021. (III. 26.) számú polgármesteri határozat

Határozat tárgya: A Balaton-parti Fenntartó és Hasznosító Kft. cégvezetőjének kinevezése, illetve társasági szerződésének ezen tárgyú módosítása

LETÖLTÉS
73/2021. (III. 26.) számú polgármesteri határozat

Határozat tárgya: A Balatoni Hajózási Zrt. 2021. március 30.-i, közgyűlés tartása nélküli írásbeli döntéshozatalára szóló felhatalmazás

LETÖLTÉS
72/2021. (III. 23.) számú polgármesteri határozat

Határozat tárgya: Vitéz Holl Ferenc, Siófok város díszpolgára Siófok Város Önkormányzata saját halottjává nyilvánítása

LETÖLTÉS
71/2021. (III. 23.) számú polgármesteri határozat

Határozat tárgya: Döntés Siófok Város Óvodájának átszervezéséről

LETÖLTÉS
70/2021. (III. 22.) számú polgármesteri határozat

Határozat tárgya: Siófok Város Önkormányzata intézményeiben és hivatalában a SARS-CoV-2 koronavírus megbetegedéssel érintett és járványügyi elkülönítésbe (karanténba) került közalkalmazottak, köztisztviselők és munkavállalók juttatásainak kiegészítésére vonatkozó 131/2020.(XII.08.) számú polgármesteri határozat alkalmazhatóságának meghosszabbításáról

LETÖLTÉS
69/2021. (III. 22.) számú polgármesteri határozat

Határozat tárgya: Lucky Beach Kft. bérleti díj elengedéséhez hozzájárulás a 609/2020.(XII.18.) Kormányrendelet alapján

LETÖLTÉS
68/2021. (III. 22.) számú polgármesteri határozat

Határozat tárgya: Elővásárlási jognyilatkozat a siófoki 5515/B. hrsz. alatti „gazdasági épület” megnevezésű ingatlan vonatkozásában

LETÖLTÉS
67/2021. (III. 22.) számú polgármesteri határozat

Határozat tárgya: Baka Péterrel a Siófok, Szekrényessy Kálmán és Vajda János utcák kereszteződésénél található siófoki 9785/1 hrsz-ú ingatlan tekintetében megkötött bérleti szerződés közös megegyezéssel való megszüntetése

LETÖLTÉS
66/2021. (III. 18.) számú polgármesteri határozat

Határozat tárgya: Dr. Dudás Károly közterület-felügyelet nyugalmazott vezetőjének Önkormányzat saját halottjává nyilvánítása

LETÖLTÉS
65/2021. (III. 18.) számú polgármesteri határozat

Határozat tárgya: A Siófoki Tankerületi Központ intézményi átszervezésére tett javaslat véleményezése

LETÖLTÉS
64/2021. (III. 18.) számú polgármesteri határozat

Határozat tárgya: A Kálmán Imre Művelődési Központ Szervezeti és Működési Szabályzata

LETÖLTÉS
63/2021. (III. 16.) számú polgármesteri határozat

Határozat tárgya: Elővásárlási jognyilatkozat a siófoki 6621 hrsz.-ú ingatlan 133/39413-ad tulajdoni illetősége vonatkozásában

LETÖLTÉS
62/2021. (III. 10.) számú polgármesteri határozat

Határozat tárgya: Siófok Város Óvodája intézményvezetőjének illetménye

LETÖLTÉS
61/2021. (III. 10.) számú polgármesteri határozat

Határozat tárgya: A Siófoki Temetkezési Kft. ügyvezetője munkabérének módosítása

LETÖLTÉS
60/2021. (III. 10.) számú polgármesteri határozat

Határozat tárgya: Siófok Város Gondozási Központja intézményvezetőjének illetménye

LETÖLTÉS
59/2021. (III. 09.) számú polgármesteri határozat

Határozat tárgya: Javaslat a siófoki 5. számú házi gyermekorvosi körzet feladat-ellátási szerződése Dr. Gábor Márta gyermekorvos rendelési ideje változása miatti módosítására

LETÖLTÉS
58/2021. (III. 09.) számú polgármesteri határozat

Határozat tárgya: Beszámoló a Siófoki Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2020. évi munkájáról

LETÖLTÉS
57/2021. (III. 09.) számú polgármesteri határozat

Határozat tárgya: Tájékoztató a Siófoki Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2020. évi munkájáról

LETÖLTÉS
56/2021. (III. 09.) számú polgármesteri határozat

Határozat tárgya: Rendkívüli és méltányosságból megállapított települési támogatások számáról, valamint a támogatások összegéről szóló 2021. február hónapra vonatkozó beszámoló a 34/2016.(II.25.) sz. képviselő-testületi határozat alapján

LETÖLTÉS
55/2021. (III. 09.) számú polgármesteri határozat

Határozat tárgya: Döntés névhasználat engedélyezéséhez

LETÖLTÉS
54/2021. (III. 09.) számú polgármesteri határozat

Határozat tárgya: Elővásárlási jognyilatkozat az önkormányzat tulajdonában álló siófoki 1367/2. hrsz. ingatlanon álló pavilon felépítmény vonatkozásában

LETÖLTÉS
53/2021. (III. 09.) számú polgármesteri határozat

Határozat tárgya: Elővásárlási jognyilatkozat az önkormányzat tulajdonában álló siófoki 9675/3. hrsz. ingatlanon álló pavilon felépítmény vonatkozásában

LETÖLTÉS
52/2021. (III. 08.) számú polgármesteri határozat

Határozat tárgya: Javaslat a siófoki 2. számú házi gyermekorvosi körzet feladat-ellátási szerződése Dr. Sütő Csilla gyermekorvos rendelési ideje változása miatti módosítására

LETÖLTÉS
51/2021. (III. 08.) számú polgármesteri határozat

Határozat tárgya: Javaslat a siófoki 1. számú házi gyermekorvosi körzet feladat-ellátási szerződése Dr. Varga Erika gyermekorvos rendelési ideje változása miatti módosítására

LETÖLTÉS
50/2021. (III. 08.) számú polgármesteri határozat

Határozat tárgya: Javaslat a siófoki 3. számú házi gyermekorvosi körzet feladat-ellátási szerződése Dr. Hock Zsolt gyermekorvos rendelési ideje változása miatti módosítására

LETÖLTÉS
49/2021. (III. 08.) számú polgármesteri határozat

Határozat tárgya: Elővásárlási jognyilatkozat a siófoki 5515/A. hrsz. alatti „lakóház” megnevezésű ingatlan vonatkozásában

LETÖLTÉS
48/2021. (III. 04.) számú polgármesteri határozat

Határozat tárgya: Siófok Város Csicsergő Bölcsődéjében koronavírus járvány miatt rendkívüli szünet elrendelése

LETÖLTÉS
47/2021. (III. 01.) számú polgármesteri határozat

Határozat tárgya: Játékbirodalom Kft. bérleti díj elengedése az 52/2021.(II.9.) Kormányrendelet alapján

LETÖLTÉS
46/2021. (II. 23.) számú polgármesteri határozat

Határozat tárgya: Beach Catering Kft. hosszú távú bérleti szerződés

LETÖLTÉS
45/2021. (II. 23.) számú polgármesteri határozat

Határozat tárgya: Siófok Város Önkormányzata intézményeiben és hivatalában a SARS-CoV-2 koronavírus megbetegedéssel érintett és járványügyi elkülönítésbe (karanténba) került közalkalmazottak, köztisztviselők és munkavállalók juttatásainak kiegészítésére vonatkozó 131/2020.(XII.08.) számú polgármesteri határozat alkalmazhatóságának meghosszabbításáról

LETÖLTÉS
44/2021. (II. 22.) számú polgármesteri határozat

Határozat tárgya: A Siófoki Temetkezési Kft. 2020. üzleti évének könyvvizsgálói szerződés módosítása

LETÖLTÉS
43/2021. (II. 22.) számú polgármesteri határozat

Határozat tárgya: Javaslat az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítására

LETÖLTÉS
42/2021. (II. 22.) számú polgármesteri határozat

Határozat tárgya: Javaslat a VOLÁNBUSZ Zrt.-vel kötött közszolgáltatási szerződés 7. számú módosítására

LETÖLTÉS
41/2021. (II. 16.) számú polgármesteri határozat

Határozat tárgya: Döntés a siófoki 2662/1 hrsz-ú ingatlan hasznosításáról

LETÖLTÉS
40/2021. (II. 16.) számú polgármesteri határozat

Határozat tárgya: A Balatoni Regionális Történeti Kutatóintézet, Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház igazgatói munkakörének betöltésére vonatkozó pályázati kiírás jóváhagyása

LETÖLTÉS
39/2021. (II. 16.) számú polgármesteri határozat

Határozat tárgya: Tájékoztatás Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testülete tagjainak (polgármester, alpolgármester, képviselők), valamint a nem képviselő alpolgármester 2020. évi vagyonnyilatkozatok 2021. január 31. napjáig történt leadásának teljesítéséről, valamint ezzel egy időben a korábbi, 2019. évi vagyonnyilatkozatok visszaszolgáltatásáról

LETÖLTÉS
38/2021. (II. 16.) számú polgármesteri határozat

Határozat tárgya: Megállapodás Siófok Város Önkormányzata és a Siófoki Kézilabda és Tenisz Club Kft. között háztartási méretű kiserőmű által betáplált villamos energia ellenértékének elszámolása vonatkozásában

LETÖLTÉS
37/2021. (II. 16.) számú polgármesteri határozat

Határozat tárgya: Bérlőkijelölés a Siófok, Jókai parkban (siófoki 6727 hrsz) lévő nyilvános illemhelyre

LETÖLTÉS
36/2021. (II. 16.) számú polgármesteri határozat

Határozat tárgya: Ellenőrzési jelentés „A beszerzési eljárás rendje” vizsgálatáról

LETÖLTÉS
35/2021. (II. 10.) számú polgármesteri határozat

Határozat tárgya: Ellenőrzési jelentés „A személyes gondoskodás keretében nyújtott idősotthoni ellátásért fizetendő térítési díjak” vizsgálatáról Siófok Város Gondozási Központnál

LETÖLTÉS
34/2021. (II. 09.) számú polgármesteri határozat

Határozat tárgya: A Kálmán Imre Kulturális Központ alapító okiratának módosítása

LETÖLTÉS
33/2021. (II. 02.) számú polgármesteri határozat

Határozat tárgya: A siófoki 12177/2 hrsz-ú ingatlan értékesítése

LETÖLTÉS
32/2021. (II. 02.) számú polgármesteri határozat

Határozat tárgya: A Siófoki Temetkezési Kft. 2021. évi likviditásának biztosítása

LETÖLTÉS
31/2021. (II. 02.) számú polgármesteri határozat

Határozat tárgya: Balatoni Regionális Történeti Kutatóintézet, Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház Szervezeti és Működési Szabályzata

LETÖLTÉS
30/2021. (II. 02.) számú polgármesteri határozat

Határozat tárgya: A Balaton-parti Kft. és Siófok Város Önkormányzata között 2012. szeptember 18-án létrejött bérleti szerződés módosítása

LETÖLTÉS
29/2021. (II. 02.) számú polgármesteri határozat

Határozat tárgya: A 2021. évi városi rendezvények szervezése

LETÖLTÉS
28/2021. (II. 02.) számú polgármesteri határozat

Határozat tárgya: A Balaton-parti Kft. 2021. évi fejlesztési terve

LETÖLTÉS
27/2021. (II. 02.) számú polgármesteri határozat

Határozat tárgya: Rendkívüli és méltányosságból megállapított települési támogatások számáról, valamint a támogatások összegéről szóló 2021. január hónapra vonatkozó beszámoló a 34/2016.(II.25.) sz. képviselő-testületi határozat alapján

LETÖLTÉS
26/2021. (II. 02.) számú polgármesteri határozat

Határozat tárgya: Balatoni Regionális Történeti Kutatóintézet, Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház munkabeszámolója a 2020-as évről

LETÖLTÉS
25/2021. (I. 27.) számú polgármesteri határozat

Határozat tárgya: Siófok Város Csicsergő Bölcsődéje nyári zárva tartása

LETÖLTÉS
24/2021. (I. 27.) számú polgármesteri határozat

Határozat tárgya: Tulajdonosi engedély megadása a Siófoki Szakképzési Centrum által használt Siófok, Koch R. u. 8. sz. alatti ingatlan tekintetében

LETÖLTÉS
23/2021. (I. 26.) számú polgármesteri határozat

Határozat tárgya: Siófok Város Önkormányzata intézményeiben és hivatalában a SARS-CoV-2 koronavírus megbetegedéssel érintett és járványügyi elkülönítésbe (karanténba) került közalkalmazottak, köztisztviselők és munkavállalók juttatásainak kiegészítésére vonatkozó 131/2020.(XII.08.) számú polgármesteri határozat alkalmazhatóságának meghosszabbításáról

LETÖLTÉS
22/2021. (I. 26.) számú polgármesteri határozat

Határozat tárgya: Elővásárlási jognyilatkozat az önkormányzat tulajdonában álló siófoki 9675/3 hrsz. ingatlanon álló pavilon felépítmény vonatkozásában

LETÖLTÉS
21/2021. (I. 26.) számú polgármesteri határozat

Határozat tárgya: Döntés a Balatoni Hajózási Zrt. igazgatósági elnöke által kezdeményezett ülés tartása nélküli közgyűlési határozatok meghozatalához

LETÖLTÉS
20/2021. (I. 21.) számú polgármesteri határozat

Határozat tárgya: Döntés a Dél-Balatoni és Sió-völgyi Hulladékgazdálkodási Rendszer Konzorciuma Konzorciumi Tagi Tanácsában a Siófok és környéke hulladékgazdálkodási kistérség térségi képviselő és térségi képviselő helyettes személyének megválasztásáról

LETÖLTÉS
19/2021. (I. 21.) számú polgármesteri határozat

Határozat tárgya: Javaslat NHSZ Zöldfok Zrt. 2021. február 3. napjára összehívott rendes közgyűlésén való képviseletre szóló felhatalmazásra

LETÖLTÉS
18/2021. (I. 20.) számú polgármesteri határozat

Határozat tárgya: Javaslat a siófoki 2. számú vegyes fogorvosi körzet feladat-ellátási szerződése Dr. Mekis Miklós rendelési ideje változása miatti módosítására

LETÖLTÉS
17/2021. (I. 20.) számú polgármesteri határozat

Határozat tárgya: Rendkívüli és méltányosságból megállapított települési támogatások számáról, valamint a támogatások összegéről szóló 2020. december hónapra vonatkozó beszámoló a 34/2016.(II.25.) sz. képviselő-testületi határozat alapján

LETÖLTÉS
16/2021. (I. 20.) számú polgármesteri határozat

Határozat tárgya: A siófoki 9459/A/2 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítésre történő kijelölése

LETÖLTÉS
15/2021. (I. 20.) számú polgármesteri határozat

Határozat tárgya: Elővásárlási jognyilatkozat a siófoki 6621 hrsz.-ú ingatlan 2365/39416-ad tulajdoni illetősége vonatkozásában

LETÖLTÉS
14/2021. (I. 20.) számú polgármesteri határozat

Határozat tárgya: Siófok Város Önkormányzatának 1/1 tulajdonát képező Teátrum kávéház és étterem bérbeadására, üzemeltetésre vonatkozó pályázat elbírálása

LETÖLTÉS
13/2021. (I. 20.) számú polgármesteri határozat:

Határozat tárgya: Javaslat a Jubileum téri mobil színpad, termelői piac és nyilvános illemhely üzemeltetésére

LETÖLTÉS
12/2021. (I. 20.) számú polgármesteri határozat:

Határozat tárgya: Döntés a siófoki 10468/A/1 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan hasznosításáról

LETÖLTÉS
11/2021. (I. 20.) számú polgármesteri határozat:

Határozat tárgya: Pályázat kiírása a Thanhoffer villa hosszú távú bérbeadásához

LETÖLTÉS
10/2021. (I. 20.) számú polgármesteri határozat:

Határozat tárgya: Javaslat az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2013. (III. 4.) önkormányzati rendelet 2. számú függelékének módosítására

LETÖLTÉS
9/2021. (I. 20.) számú polgármesteri határozat:

Határozat tárgya: A 2021/2022-es tanévre vonatkozó siófoki beiskolázási körzethatárok tervezetének véleményezése

LETÖLTÉS
8/2021. (I. 20.) számú polgármesteri határozat:

Határozat tárgya: A Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal létrehozására, fenntartására Siójut Község Önkormányzat Képviselő-testületével kötött Megállapodás módosítása

LETÖLTÉS
7/2021. (I. 20.) számú polgármesteri határozat:

Határozat tárgya: Üresen álló önkormányzati lakás bérbeadási jogcímének meghatározása

LETÖLTÉS
6/2021. (I. 20.) számú polgármesteri határozat:

Határozat tárgya: Siófok Város Óvodája nyári zárva tartása

LETÖLTÉS
5/2021. (I. 20.) számú polgármesteri határozat:

Határozat tárgya: A Kálmán Imre Kulturális Központ 2021. évi munkaterve és szolgáltatási terve

LETÖLTÉS
4/2021. (I. 20.) számú polgármesteri határozat:

Határozat tárgya: A Kálmán Imre Kulturális Központ 2020. évi munkatervének beszámolója

LETÖLTÉS
3/2021. (I. 19.) számú polgármesteri határozat:

Határozat tárgya: A Siófoki Temetkezési Kft.-ben felügyelő bizottsági tagi tisztség betöltéséről döntés

LETÖLTÉS
2/2021. (I. 19.) számú polgármesteri határozat:

Határozat tárgya: Döntés elvi tulajdonosi hozzájárulás megadásáról a volt kistérségi optikai hálózatot érintő GINOP-3.4.1-20.számú pályázattal kapcsolatosan

LETÖLTÉS
1/2021. (I. 08.) számú polgármesteri határozat:

Határozat tárgya: Játékbirodalom Kft. bérleti díj mérséklése iránti kérelme

LETÖLTÉS


153/2020. (XII. 29.) számú polgármesteri határozat:

Határozat tárgya: Döntés a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. vezérigazgatója által kezdeményezett ülés tartása nélküli közgyűlési határozatok meghozatalához

LETÖLTÉS
152/2020. (XII. 22.) számú polgármesteri határozat:

Határozat tárgya: Elővásárlási jognyilatkozat a siófoki 6815/15 hrsz-ú, Siófok, Vitorlás utca 2. szám alatt található „kivett lakóház, udvar” megnevezésű ingatlan vonatkozásában

LETÖLTÉS
151/2020. (XII. 22.) számú polgármesteri határozat:

Határozat tárgya: Döntés a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. vezérigazgatója által kezdeményezett ülés tartása nélküli közgyűlési határozatok meghozatalához

LETÖLTÉS
150/2020. (XII. 18.) számú polgármesteri határozat:

Határozat tárgya: A Balaton-parti Kft. folyószámlahitel igénylése

LETÖLTÉS
148/2020. (XII. 15.) számú polgármesteri határozat:

Határozat tárgya: Fellebbezés elbírálása a Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének SFK/37809-5/2020. számú határozata ellen

LETÖLTÉS
147/2020. (XII. 15.) számú polgármesteri határozat:

Határozat tárgya: Javaslat az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2013. (III. 4.) önkormányzati rendelet 2. számú függelékének módosítására és a Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal Alapító okiratának felülvizsgálata

LETÖLTÉS
146/2020. (XII. 15.) számú polgármesteri határozat:

Határozat tárgya: a „Siófoki Hírek” c. önkormányzati magazinhoz kapcsolódó lapkiadási tevékenység kiadói jogának önkormányzathoz rendelése

LETÖLTÉS
145/2020. (XII. 10.) számú polgármesteri határozat:

Határozat tárgya: a Siófoki Temetkezési Kft. ügyvezetője részére 2021. év tekintetében – a munkaszerződésben meghatározott évi célprémium teljes összege vonatkozásában - célprémium feladatok meghatározása

LETÖLTÉS
144/2020. (XII. 10.) számú polgármesteri határozat:

Határozat tárgya: a Termofok-Sió Kft. ügyvezetője részére 2021. év tekintetében – a munkaszerződésben meghatározott évi célprémium teljes összege vonatkozásában - célprémium feladatok meghatározása

LETÖLTÉS
143/2020. (XII. 10.) számú polgármesteri határozat:

Határozat tárgya: a Siókom Nkft. ügyvezetője részére 2021. év tekintetében – a munkaszerződésben meghatározott évi célprémium teljes összege vonatkozásában - célprémium feladatok meghatározása

LETÖLTÉS
142/2020. (XII. 10.) számú polgármesteri határozat:

Határozat tárgya: Javaslat a VOLÁNBUSZ Zrt.-vel kötött közszolgáltatási szerződés 7. számú módosítására

LETÖLTÉS
141/2020. (XII. 10.) számú polgármesteri határozat:

Határozat tárgya: A Balaton-parti Kft. tagi kölcsönszerződésének átütemezése

LETÖLTÉS
140/2020. (XII. 10.) számú polgármesteri határozat:

Határozat tárgya: A Balaton-parti Kft. és Siófok Város Önkormányzata között 2012. szeptember 18-án létrejött bérleti szerződés módosítása

LETÖLTÉS
139/2020. (XII. 10.) számú polgármesteri határozat:

Határozat tárgya: Elvi döntés Siófok Város Óvodájának átszervezéséről

LETÖLTÉS
138/2020. (XII. 10.) számú polgármesteri határozat:

Határozat tárgya: A Siófok Deák Ferenc sétányon elhelyezkedő, Siófok belterület 7459/3hrsz-úingatlan, mint állami vagyon ingyenes használatba vétele Siófok Város Önkormányzata által az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 11.§ (13) bekezdés alapján

LETÖLTÉS
137/2020. (XII. 10.) számú polgármesteri határozat:

Határozat tárgya: A Siófoki Kézilabda és Tenisz Club Kft. Európa Liga kupa 2021. január-február hónapokban megrendezésre kerülő mérkőzésein való részvétel iránti támogatási kérelme

LETÖLTÉS
136/2020. (XII. 10.) számú polgármesteri határozat:

Határozat tárgya: Elővásárlási jognyilatkozat a siófoki 6760 hrsz-ú, Siófok, Mártírok útja 19. szám alatt található „kivett közterület és üzlet” megnevezésű ingatlan vonatkozásában

LETÖLTÉS
135/2020. (XII. 10.) számú polgármesteri határozat:

Határozat tárgya: Játékbirodalom Kft. bérleti díj elengedése iránti kérelme

LETÖLTÉS
134/2020. (XII. 10.) számú polgármesteri határozat:

Határozat tárgya: A Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

LETÖLTÉS
133/2020. (XII. 10.) számú polgármesteri határozat:

Határozat tárgya: Siófok Város Képviselő-testületének 2020. I. félévi munkaterve

LETÖLTÉS
132/2020. (XII. 10.) számú polgármesteri határozat:

Határozat tárgya: Kálmán Imre Kulturális Központ működésének áttekintése a 161/2020.(IX.24.) számú képviselő-testületi határozat alapján

LETÖLTÉS
131/2020. (XII. 08.) számú polgármesteri határozat:

Határozat tárgya: Siófok Város Önkormányzata intézményeiben és hivatalában a SARS-CoV-2 koronavírus megbetegedéssel érintett és járványügyi elkülönítésbe (karanténba) került közalkalmazottak, köztisztviselők és munkavállalók juttatásainak kiegészítéséről

LETÖLTÉS
130/2020. (XII. 03.) számú polgármesteri határozat:

Határozat tárgya: Beszámoló a volt kistérségi optikai hálózat 2019-2020. évi üzemeltetési tapasztalatairól és döntés az optikai hálózat további üzemeltetéséről

LETÖLTÉS
129/2020. (XII. 03.) számú polgármesteri határozat:

Határozat tárgya: Javaslat NHSZ Zöldfok Zrt. 2020. december 11. napjára összehívott rendkívüli közgyűlésén való képviseletre szóló felhatalmazásra

LETÖLTÉS
128/2020. (XII. 03.) számú polgármesteri határozat:

Határozat tárgya: Döntés a Bláthy Ottó utca - Szőlőhegyi út - Kökény utca - Boróka utca északi szakasza által határolt terület közművesítése érdekében létrehozandó Társuláshoz történő csatlakozásról

LETÖLTÉS
127/2020. (XII. 03.) számú polgármesteri határozat:

Határozat tárgya: Elővásárlási jognyilatkozat Siófok Város Önkormányzata tulajdonában álló siófoki 6426 hrsz. ingatlanon álló garázs felépítmény vonatkozásában

LETÖLTÉS
126/2020. (XII. 03.) számú polgármesteri határozat:

Határozat tárgya: Döntés a siófoki 2935/1 hrsz-ú ingatlan (magánút) térítésmentes önkormányzati tulajdonba vételéről

LETÖLTÉS
125/2020. (XII. 01.) számú polgármesteri határozat:

Határozat tárgya: Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal létszámának változása

LETÖLTÉS
124/2020. (XII. 01.) számú polgármesteri határozat:

Határozat tárgya: Rendkívüli és méltányosságból megállapított települési támogatások számáról, valamint a támogatások összegéről szóló 2020. november hónapra vonatkozó beszámoló a 34/2016.(II.25.) számú képviselő-testületi határozat alapján

LETÖLTÉS
123/2020. (XII. 01.) számú polgármesteri határozat:

Határozat tárgya: Siófoki Temetkezési Kft. 2020. évi fejlesztési (felhalmozási) célú támogatásának átcsoportosítása

LETÖLTÉS
122/2020. (XII. 01.) számú polgármesteri határozat:

Határozat tárgya: 2021. évi belső ellenőrzési terv

LETÖLTÉS
121/2020. (XI. 30.) számú polgármesteri határozat:

Határozat tárgya: A siófoki 9675/7 hrsz-ú ingatlan értékesítése

LETÖLTÉS
120/2020. (XI. 30.) számú polgármesteri határozat:

Határozat tárgya: A siófoki 4077 és4076/1 hrsz-ú ingatlanok értékesítése

LETÖLTÉS
119/2020. (XI. 30.) számú polgármesteri határozat:

Határozat tárgya: BFC Siófok Kft. stadionbérleti díjtartozás átütemezésére benyújtott kérelem elbírálása

LETÖLTÉS
118/2020. (XI. 30.) számú polgármesteri határozat:

Határozat tárgya: „Gazdasági Terület ipari parkká történő fejlesztése Siófokon” című, TOP-1.1.1-15-SO1-2016-00005 azonosító számú projekt megvalósításával kapcsolatos döntés meghozatala

LETÖLTÉS
117/2020. (XI. 27.) számú polgármesteri határozat:

Határozat tárgya: A Termofok-Sió Kft. 2020. évi fejlesztési igénye

LETÖLTÉS
116/2020. (XI. 26.) számú polgármesteri határozat:

Határozat tárgya: A Siófok, Fő tér 1. szám alatti ingatlan tekintetében használati jog bejegyzésére, a Siófok, Koch R. u. 11. szám alatti ingatlanok tekintetében használati jog bejegyzésének törlésére vonatkozó megállapodás, illetve a Siófok, Fő tér 1. szám alatti ingatlan üzemeltetése és az üzemeltetési költségek megosztása tárgyában létrejött megállapodás módosítása

LETÖLTÉS
115/2020. (XI. 26.) számú polgármesteri határozat:

Határozat tárgya: A SiópArt kulturális folyóirat kiadása

LETÖLTÉS
114/2020. (XI. 26.) számú polgármesteri határozat:

Határozat tárgya: Balatoni Regionális Történeti Kutatóintézet, Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház Munkaterve 2021. évre

LETÖLTÉS
113/2020. (XI. 24.) számú polgármesteri határozat:

Határozat tárgya: Döntés a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. vezérigazgatója által kezdeményezett ülés tartása nélküli közgyűlési határozatok meghozatalához

LETÖLTÉS
112/2020. (XI. 20.) számú polgármesteri határozat:

Határozat tárgya: Társasházak energiahatékonyságot növelő felújításainak támogatása megnevezésű pályázat meghirdetése

LETÖLTÉS
111/2020. (XI. 20.) számú polgármesteri határozat:

Határozat tárgya: Bizottsági ügyrendek jóváhagyása

LETÖLTÉS
110/2020. (XI. 20.) számú polgármesteri határozat:

Határozat tárgya: A Termofok-Sió Kft. gépjármű beszerzése

LETÖLTÉS
109/2020. (XI. 20.) számú polgármesteri határozat:

Határozat tárgya: Gyermekétkeztetés belső ellenőrzése

LETÖLTÉS
108/2020. (XI. 20.) számú polgármesteri határozat:

Határozat tárgya: Térítési díj különbözetek Siófok Város Gondozási Központjánál

LETÖLTÉS
107/2020. (XI. 20.) számú polgármesteri határozat:

Határozat tárgya: A 2020. évi belső ellenőrzési terv módosítása

LETÖLTÉS
106/2020. (XI. 20.) számú polgármesteri határozat:

Határozat tárgya: Siófok Város Önkormányzata és a Techno-Tel Távközlési és Informatikai, Kivitelező és Szolgáltató Kft. között a siófoki közterületi kamerarendszer bővítése tárgyában kötendő vállalkozási szerződés

LETÖLTÉS
105/2020. (XI. 20.) számú polgármesteri határozat:

Határozat tárgya: Rendkívüli és méltányosságból megállapított települési támogatások számáról, valamint a támogatások összegéről szóló 2020. október hónapra vonatkozó beszámoló a 34/2016.(II.25.) számú képviselő-testületi határozat alapján

LETÖLTÉS
104/2020. (XI. 20.) számú polgármesteri határozat:

Határozat tárgya: A siófoki 6813/4 hrsz-ú ingatlan bérbevétele

LETÖLTÉS
103/2020. (XI. 20.) számú polgármesteri határozat:

Határozat tárgya: Siófoki Bányász SE kérelmének elbírálása az önkormányzati tulajdonú siófoki 10083/1 hrsz-ú ingatlanon történő konténerek elhelyezésére vonatkozóan

LETÖLTÉS
102/2020. (XI. 20.) számú polgármesteri határozat:

Határozat tárgya: A siófoki 5514 hrsz-ú ingatlan értékesítése

LETÖLTÉS
101/2020. (XI. 20.) számú polgármesteri határozat:

Határozat tárgya: Beszámoló Siófok Települési Értéktár Bizottság 2020. évi tevékenységéről

LETÖLTÉS
100/2020. (XI. 20.) számú polgármesteri határozat:

Határozat tárgya: A Magyar Állam tulajdonában lévő, Siófok, belterület 6250 hrsz-ú ingatlan útként funkcionáló ingatlanrészének ingyenes átruházása Siófok Város Önkormányzata részére az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdés c) pontja alapján

LETÖLTÉS
99/2020. (XI. 20.) számú polgármesteri határozat:

Határozat tárgya: A siófoki 10055/5 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítésre történő kijelölése

LETÖLTÉS
98/2020. (XI. 20.) számú polgármesteri határozat:

Határozat tárgya: Bérlőkijelölés a Siófok, 7-es főút, Május 1. u. által határolt, siófoki 8943 hrsz-ú beépítetlen terület vonatkozásában (Glomare Kft – Ház másképp)

LETÖLTÉS
97/2020. (XI. 20.) számú polgármesteri határozat:

Határozat tárgya: Siófok Város Óvodája személyi változása: 1 fő új pedagógiai asszisztens álláshely létesítése

LETÖLTÉS
96/2020. (XI. 16.) számú polgármesteri határozat:

Határozat tárgya: Javaslat a siófoki bölcsődébe és óvodákba járó gyermekek részére Mikulás-napi édesség csomag ajándékozására

LETÖLTÉS
95/2020. (XI. 16.) számú polgármesteri határozat:

Határozat tárgya: Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2021. évi fordulójára benyújtott pályázatok elbírálása

LETÖLTÉS
94/2020. (XI. 16.) számú polgármesteri határozat:

Határozat tárgya: A helyi hiányszakmákban tanulmányokat folytató diákok részére kiírt szakképzési ösztöndíj felhívásra érkezett pályázatok elbírálása

LETÖLTÉS
93/2020. (XI. 16.) számú polgármesteri határozat:

Határozat tárgya: Sófok Város Ösztöndíja felhívásra érkezett pályázatok elbírálása

LETÖLTÉS
92/2020. (XI. 16.) számú polgármesteri határozat:

Határozat tárgya: A Balaton-parti Kft. alapító okiratának módosítása

LETÖLTÉS
91/2020. (XI. 16.) számú polgármesteri határozat:

Határozat tárgya: A Balaton-parti Kft. új ügyvezetőjének megválasztása, illetve társasági szerződésének ezen tárgyú módosítása

LETÖLTÉS
90/2020. (XI. 16.) számú polgármesteri határozat:

Határozat tárgya: Szendrődi Tamás, a Balaton-parti Kft. ügyvezetőjének lemondása

LETÖLTÉS
89/2020. (XI. 09.) számú polgármesteri határozat:
Határozat tárgya: NFG Eü Bt-vel szerződés kötése COVID 19 tesztelés végzésére
LETÖLTÉS
88/2020. (XI. 05.) számú polgármesteri határozat:
Határozat tárgya: illegális hulladéklerakók felszámolása pályázat első üteme
LETÖLTÉS
87/2020. (VI. 17.) számú polgármesteri határozat:
Határozat tárgya: 2020. évi Közbeszerzési Terv 3. módosítása
LETÖLTÉS
86/2020. (VI. 17.) számú polgármesteri határozat:
Határozat tárgya: Pályázat benyújtása a 2020. évi lakossági víz – és csatornaszolgáltatás díjának támogatására
LETÖLTÉS
85/2020. (VI. 17.) számú polgármesteri határozat:
Határozat tárgya: A Tour de Pelso rendezvény támogatására vonatkozó 22/2020. (III.26.) számú polgármesteri határozat módosítása
LETÖLTÉS
84/2020. (VI. 16.) számú polgármesteri határozat:
Határozat tárgya: Siófoki Temetkezési Kft. javadalmazási szabályzatának elfogadása
LETÖLTÉS
83/2020. (VI. 15.) számú polgármesteri határozat:
Határozat tárgya: Kálmán Imre Kulturális Központ alapító okiratának felülvizsgálata
LETÖLTÉS
82/2020. (VI. 15.) számú polgármesteri határozat:
Határozat tárgya:Siófok Város Önkormányzata beszerzési szabályzatának hatályon kívül helyezése
LETÖLTÉS
81/2020. (VI.15.) számú polgármesteri határozat:
Határozat tárgya: „Tulajdonosi engedély megadása a Siófok Kézilabda és Tenisz Club Kft. részére az üzemeltetésében lévő siófoki 9778 hrsz-ú, Siófok, Szekrényessy K.u. 1. sz. alatti ingatlan (Kiss Szilárd Sportcsarnok) tekintetében
LETÖLTÉS
80/2020. (VI.15.) számú polgármesteri határozat:
Határozat tárgya: „Aranypart parti sétány fejlesztése” BFT pályázat –kivitelezés megvalósításához többlet fedezet biztosítása
LETÖLTÉS
79/2020. (VI.09.) számú polgármesteri határozat:
Határozat tárgya:Siófok Város Önkormányzata turizmussal kapcsolatos feladatainak ellátása 2021. január elsejétől
LETÖLTÉS

78/2020. (VI.09.) számú polgármesteri határozat:

Határozat tárgya: Önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítésre történő kijelölése

LETÖLTÉS

77/2020. (VI.09.) számú polgármesteri határozat:

Határozat tárgya:McDonald’s BringaMánia Tour de Balaton rendezvény támogatása

LETÖLTÉS

76/2020. (VI.09.) számú polgármesteri határozat:

Határozat tárgya: Előzetes tulajdonosi engedély megadása a Siófoki Kosársuli Egyesület részére a Siófoki Szakképzési Centrum vagyonkezelésében lévő siófoki 9343/2 hrsz-ú, Siófok, Koch R. u. 8. sz. alatti ingatlan (Krúdy Gyula Szakgimnázium és Szakközépiskola) tekintetében

LETÖLTÉS

75/2020. (VI.09.) számú polgármesteri határozat:

Határozat tárgya: A Kálmán Imre Kulturális Központ intézményvezetői beosztás ellátására vonatkozó pályázati kiírás jóváhagyása

LETÖLTÉS

74/2020.(VI.03.) számú polgármesteri határozat

Határozat tárgya: Siófok Város Csicsergő Bölcsődéjének nyári zárva tartás lerövidítése

LETÖLTÉS

73/2020.(VI.03.) számú polgármesteri határozat:

Határozat tárgya: Siófok Város Óvodája nyári zárva tartása

LETÖLTÉS

72/2020.(VI. 03.) számú polgármesteri határozat:

Határozat tárgya: Döntés földhasználati jog alapításáról a siófoki 1369 hrsz-ú ingatlan tekintetében a Magyar Telekom Nyrt. képviseletében eljáró SZIGET-COM Zrt. kérelmére

LETÖLTÉS

71/2020.(VI.03.) számú polgármesteri határozat:

Határozat tárgya:A Balaton-parti Kft. új ügyvezetőjének megválasztása, illetve társasági szerződésének ezen tárgyú módosítása

LETÖLTÉS

70/2020.(VI.03.) számú polgármesteri határozat:

Határozat tárgya: Pintér Tamás, a Balaton-parti Kft. ügyvezetője munkaviszonyának megszüntetése

LETÖLTÉS

69/2020.(V.28.) számú polgármesteri határozat:

Határozat tárgya: Siófok város értéktár létrehozása


LETÖLTÉS

68/2020.(V.28. ) számú polgármesteri határozat:

Határozat tárgya:Siófok Város Önkormányzata 2020. évi közbeszerzési tervének módosítása


LETÖLTÉS

67/2020.(V.28.) számú polgármesteri határozat:

Határozat tárgya: Bérlőkijelölés a Siófok, 7-es főút, Május 1. u. által határolt, siófoki 8943 hrsz-ú beépítetlen terület vonatkozásában (Glomare Kft – Ház másképp)

LETÖLTÉS

66/2020.(V.28.) számú polgármesteri határozat:

Határozat tárgya:Siófok Város Önkormányzata és a Techno-Tel Távközlési és Informatikai, Kivitelező Szolgáltató Kft. között a Siófok TFR rendszer adatátviteli vonalainak kapacitásbővítése tárgyában kötendő vállalkozási szerződés


LETÖLTÉS

65/2020.(V.28.) számú polgármesteri határozat: 

Határozat tárgya:Siófok Város Önkormányzata és a Techno-Tel Távközlési és Informatikai, Kivitelező Szolgáltató Kft. között a Siófoki Rendőrkapitányság épületében lévő, a városi térfigyelő kamerarendszert kiszolgáló operatív irányítóközpont áttelepítése tárgyában kötendő vállalkozási szerződés


LETÖLTÉS

64/2020.(V.28. ) számú polgármesteri határozat:

Határozat tárgya:Siófok Város Önkormányzata és a Techno-Tel Távközlési és Informatikai, Kivitelező Szolgáltató Kft. között, Siófok Város közigazgatási térfigyelő kamerarendszerének karbantartása, üzemeltetése tárgyban fennálló szerződés módosítása

LETÖLTÉS

63/2020.(V.28. ) számú polgármesteri határozat:

Határozat tárgya:Felülvizsgált HÉSZ módosítási kérelmek

LETÖLTÉS

62/2020.(V.28.) számú polgármesteri határozat: 

Határozat tárgya:Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 2019. évi begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenységről szóló beszámoló

LETÖLTÉS

61/2020.(V.28.) számú polgármesteri határozat: 

Határozat tárgya:Az önkormányzati feladatkörbe tartozó gyermekvédelmi tevékenységről beszámoló 2019. év vonatkozásában az 1997. évi XXXI.törvény (Gyvt.) 96. § (6) bekezdése alapján

LETÖLTÉS

60/2020.(V.28. ) számú polgármesteri határozat:

Határozat tárgya: Siófok Város Gondozási Központ2019. évi szakmai beszámolója

LETÖLTÉS

59/2020.(V.26.) számú polgármesteri határozat:

Határozat tárgya: Bérlőkijelölés Siófok, Kálmán Imre sétány 13. sz. (teremmozi) üzlethelyiségeire vonatkozóan

LETÖLTÉS

ZÁRT 58/2020. (V. 21.) számú polgármesteri határozat:

Határozat tárgya: Balatoni Hajózási Zrt. 2020. június 2.-i rendkívüli írásbeli közgyűlésén Siófok Város Önkormányzata képviseletére felhatalmazás

LETÖLTÉS

57/2020.(V.21.) számú polgármesteri határozat:

Határozat tárgya: A veszélyhelyzet során Siófok Város Óvodájában és tagóvodáiban rendkívüli szünetet, valamint Siófok Város Önkormányzata Csicsergő Bölcsődéjében ügyelet keretében történő bölcsődei ellátást elrendelő 1/2020. (III. 16.) számú polgármesteri határozat visszavonásáról

LETÖLTÉS

56/2020.(V.20.) számú polgármesteri határozat:

Határozat tárgya: Csoportos önkormányzati földgázenergia közbeszerzési eljáráson való részvétel és gesztori szerepvállalásról döntés

LETÖLTÉS

55/2020.(V.20.) számú polgármesteri határozat:

Határozat tárgya: A Balaton-parti Kft. 250.000.000 forint összegű forgóeszköz hitel igénylése

LETÖLTÉS
54/2020.(V.15.) számú polgármesteri határozat:

Határozat tárgya: Siófok Város Önkormányzata Bűnmegelőzési Stratégiájának elfogadása

Bűnmegelőzési Stratégia


LETÖLTÉS
53/2020.(V.15.) számú polgármesteri határozat:

Határozat tárgya: NHSZ Zöldfok Zrt. 2020. május 27.-i Közgyűlésén Siófok Város Önkormányzata képviseletére felhatalmazás


LETÖLTÉS
52/2020.(V.14.) számú polgármesteri határozat:

Határozat tárgya: Siófoki Vízilabda Kft. megszüntetése és végelszámolása


LETÖLTÉS
51/2020.(V.13.) számú polgármesteri határozat:

Határozat tárgya: A Siókom Nonprofit Kft. ügyvezetőjének munkaszerződés módosítása

LETÖLTÉS
50/2020.(V.12.) számú polgármesteri határozat:

Határozat tárgya: Bérlőkijelölés a Siófok, Jókai parkban lévő nyilvános illemhelyre vonatkozóan

LETÖLTÉS
49/2020.(V.12.) számú polgármesteri határozat:

Határozat tárgya: Előzetes tulajdonosi engedély megadása a Siófoki Szakképzési Centrum által használt Siófok, Kálmán Imre sétány 3. sz. alatti ingatlan tekintetében

LETÖLTÉS
48/2020.(V.12.) számú polgármesteri határozat:

Határozat tárgya: Döntés a Termofok-Sió Kft. ügyvezetőjének 2019. évi célprémiuma kifizethetőségéről

LETÖLTÉS
47/2020.(V. 11.) számú polgármesteri határozat:

Határozat tárgya: Helyi Esélyegyenlőségi Program (2020-2025) elfogadása

LETÖLTÉS
HEP letöltés

46/2020.(V. 5.) számú polgármesteri határozat:

Határozat tárgya: A Vodafone Magyarország Zrt. bérleti szerződésének módosítása a fonyódi 10077/34 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában

LETÖLTÉS

45/2020.(V. 5.) számú polgármesteri határozat:

Határozat tárgya: A 8600 Siófok, Fő utca 97. szám alatti társasház Szervezeti és Működési szabályzatának módosítása

LETÖLTÉS

zárt 44/2020.(V. 5.) számú polgármesteri határozat:

Határozat tárgya: A Balatoni Hajózási Zrt -ben tisztséget betöltők kijelölése

LETÖLTÉS

43/2020.(V. 5.) számú polgármesteri határozat:

Határozat tárgya: Balatoni Hajózási Zrt. 2020. május 6.-i közgyűlésen Siófok Város Önkormányzat képviseletére felhatalmazás

LETÖLTÉS
42/2020. (IV. 28.) számú polgármesteri határozat:
Határozat tárgya: A 2020/2021-es nevelési évben Siófok Város Óvodájában  indítható óvodai csoportok számának meghatározása
LETÖLTÉS
41/2020./IV.23.) számú polgármesteri határozat:
Határozat tárgya: Siófok Város Önkormányzata 2020. évi közbeszerzési tervének módosítása
LETÖLTÉS
40/2020/IV.23.) számú polgármesteri határozat:

Határozat tárgya: A VOLÁNBUSZ Zrt. beszámolójának elfogadása, Siófok város helyi közforgalmú autóbusz-közlekedésének 2019. évi ellátásáról

LETÖLTÉS
39/2020./IV.23.) számú polgármesteri határozat:

Határozat tárgya: A „szeptisztasifokert.hu” elnevezésű weblap további karbantartása, üzemeltetése, tartalommal történő feltöltése, kezelése, szerkesztése

LETÖLTÉS
38/2020/IV.23.) számú polgármesteri határozat:

Határozat tárgya: A Termofok-Sió Kft. 2019. évi egyszerűsített beszámolója

LETÖLTÉS
37/2020./IV.23.) számú polgármesteri határozat:
Határozat tárgya: A Termofok-Sió Kft. könyvvizsgálójának kiválasztása
LETÖLTÉS
36/2020/IV.23.) számú polgármesteri határozat:

Határozat tárgya: Termofok-Sió Kft. elektromos autó töltőberendezésének és töltőhelyének üzemeltetése

LETÖLTÉS
35/2020./IV.23.) számú polgármesteri határozat:

Határozat tárgya: Siófok Város Csicsergő Bölcsődéje 2019/2020 év továbbképzési tervének jóváhagyása

LETÖLTÉS
34/2020.(IV.22.) számú polgármesteri határozat:
Határozat tárgya: Civil szervezetek támogatására vonatkozó önkormányzat rendelet kapcsán
LETÖLTÉS
33/2020. (IV. 14.) számú polgármesteri határozat:

Határozat tárgya: Dr. Oláh Vilmos, Siófok város díszpolgára Siófok város saját halottjának nyilvánítása

LETÖLTÉS
32/2020. (IV. 14.) számú polgármesteri határozat:

Határozat tárgya: Csiszár Elek, Siófok város díszpolgára Siófok város saját halottjának nyilvánítása

LETÖLTÉS
31/2020. (IV. 6.) számú polgármesteri határozat

Határozat tárgya: Siófok városban az egészségügyi dolgozók, valamint a szociális munkakörben foglalkoztatottak (Városi Gondozási Központ) számára a helyi tömegközlekedési eszközök használatának díjmentessé tétele

LETÖLTÉS
30/2020. (IV. 3.) számú polgármesteri határozat

Határozat tárgya: „Siófoki Hírek főszerkesztői feladatainak huszonegy havi elvégzésé”-re kiírt beszerzési eljárással kapcsolatos döntés

LETÖLTÉS
29/2020. (III. 26.) számú polgármesteri határozat
Határozat tárgya: A veszélyhelyzettel összefüggő feladatok fedezetére 15 millió forint költségvetési előirányzat átcsoportosítása
LETÖLTÉS
28/2020. (III. 26.) számú polgármesteri határozat
Határozat tárgya: A helyi hiányszakmákban tanulmányokat folytató diákok részére kiírt „Szakképzési Ösztöndíj” felhívásra érkezett pályázatok elbírálása
LETÖLTÉS
27/2020. (III. 26.) számú polgármesteri határozat
Határozat tárgya: „Siófok Város Ösztöndíja” felhívásra érkezett pályázatok elbírálása
LETÖLTÉS
26/2020. (III. 26.) számú polgármesteri határozat
Határozat tárgya: Balaton-parti Fenntartó és Hasznosító Kft. 2016-2019. évi működésének átvilágítása
LETÖLTÉS
25/2020. (III. 26.) számú polgármesteri határozat
Határozat tárgya: A Siófok 2020 Munkacsoport 2020. évi működése, tagjai, szervezeti és működési szabályzata
LETÖLTÉS
LETÖLTÉS
24/2020. (III. 26.) számú polgármesteri határozat
Határozat tárgya: HÉSZ módosítás kezdeményezése a Deák Ferenc sétány és a Vécsey Károly utca által határolt siófoki 7473 hrsz-ú ingatlan övezeti határszámaira vonatkozóan
LETÖLTÉS
23/2020. (III. 26.) számú polgármesteri határozat
Határozat tárgya: HÉSZ módosítási kérelmek felülvizsgálata
LETÖLTÉS
22/2020. (III. 26.) számú polgármesteri határozat
Határozat tárgya: A 2020. június 07. napjára tervezett Tour de Pelso rendezvény támogatása
LETÖLTÉS
21/2020. (III. 26.) számú polgármesteri határozat
Határozat tárgya: Döntés a Balaton-parti Kft. és a Siófoki Temetkezési Kft. ügyvezetőjének 2019. évi célprémiuma kifizethetőségéről
LETÖLTÉS
20/2020. (III. 26.) számú polgármesteri határozat
Határozat tárgya: A Balaton-parti Kft. részére a Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek használatának szabályozásáról szóló 7/2017.(III.31.) önkormányzati rendelete alapján közterület-használati hozzájárulás adása
LETÖLTÉS
19/2020. (III. 26.) számú polgármesteri határozat
Határozat tárgya: Siófoki Tankerületi Központ kérelmére intézményi átszervezési javaslat véleményezése
LETÖLTÉS
18/2020. (III. 26.) számú polgármesteri határozat
Határozat tárgya: P. E. iskolai étkezési díjhátralékának elengedése
LETÖLTÉS
17/2020. (III. 26.) számú polgármesteri határozat
Határozat tárgya: Területhasználati igények elbírálása az önkormányzat tulajdonában álló siófoki 10083/1 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában
LETÖLTÉS
16/2020. (III. 26.) számú polgármesteri határozat
Határozat tárgya: Elővásárlási jognyilatkozat az önkormányzat tulajdonában álló siófoki 5515/A. hrsz. ingatlan vonatkozásában
LETÖLTÉS
15/2020. (III. 26.) számú polgármesteri határozat
Határozat tárgya: A 8600 Siófok, Széchenyi utca 11. szám alatti társasház, „CORNER ÜZLETHÁZ” alapító okiratának módosítása
LETÖLTÉS
14/2020. (III. 26.) számú polgármesteri határozat
Határozat tárgya: A Harmónia Alapfokú Művészeti Iskola bérleti szerződésének módosítása a siófoki 6489/A/11 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában
LETÖLTÉS
13/2020. (III. 26.) számú polgármesteri határozat
Határozat tárgya: Pálné Illés Gréta kérelme a siófoki 9055 hrsz-ú ingatlan egyéni vállalkozás székhelyül való megadásához
LETÖLTÉS
12/2020. (III. 26.) számú polgármesteri határozat
Határozat tárgya: Siófok Város Önkormányzata 2020. évi közbeszerzési tervének jóváhagyása
LETÖLTÉS
11/2020. (III. 26.) számú polgármesteri határozat
Határozat tárgya: Közterület-használat engedélyezése a Siófoki Kajak-Kenu Sportegyesület által 2020. május 02. napjára tervezett rendezvényhez
LETÖLTÉS
10/2020. (III. 26.) számú polgármesteri határozat
Határozat tárgya: A Balaton-parti Kft. Siófoki Jégkikötővel” kapcsolatos beszámolója és pénzügyi elszámolása
LETÖLTÉS
9/2020. (III. 23.) számú polgármesteri határozat
Határozat tárgya: Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel a helyi közlekedést érintő menetrend módosításának kezdeményezése – tanítási szünetben érvényes menetrend bevezetésére
LETÖLTÉS
8/2020. (III. 23.) számú polgármesteri határozat
Határozat tárgya: Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzettel összefüggő feladatok fedezetére alap létrehozásáról
LETÖLTÉS
7/2020. (III. 17.) számú polgármesteri határozat
Határozat tárgya: Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során a házi karanténban tartózkodók az ellátásának megszervezéséről
LETÖLTÉS
6/2020. (III. 17.) számú polgármesteri határozat
Határozat tárgya: Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során a 70 év feletti lakosság otthon maradásának érdekében az ellátásuk megszervezéséről
LETÖLTÉS
5/2020. (III. 17.) számú polgármesteri határozat
Határozat tárgya: Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során a tömegközlekedés igénybevételének csökkentése érdekében parkolási díjak alkalmazásának felfüggesztéséről és a Siófok kártya érvényének veszélyhelyzet
LETÖLTÉS
4/2020. (III. 16.) számú polgármesteri határozat
Határozat tárgya: Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során a veszélyhelyzettel összefüggő feladatok koordinálására munkacsoport létrehozásáról
LETÖLTÉS
3/2020. (III. 16.) számú polgármesteri határozat
Határozat tárgya: Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során a veszélyhelyzettel összefüggő feladatok fedezetére 25 millió forint előirányzat biztosításáról
LETÖLTÉS
2/2020. (III. 16.) számú polgármesteri határozat
Határozat tárgya: Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során a Siófoki Közös Önkormányzati Hivatalban az ügyfélfogadás felfüggesztéséről, telefonos és elektronikus ügyintézés alkalmazásáról
LETÖLTÉS
1/2020. (III. 16.) számú polgármesteri határozat
Határozat tárgya: Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során Siófok Város Óvodájában és tagóvodáiban rendkívüli szünet, valamint Siófok Város Önkormányzata Csicsergő Bölcsődéjében ügyelet keretében történő bölcsődei ellátás elrendelése
LETÖLTÉSPolgármesteri rendeletek


Siófok Város Önkormányzat Polgármesterének 19/2021. (VI.11.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2013.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról

LETÖLTÉS
Siófok Város Önkormányzat Polgármesterének 18/2021. (VI.11.) önkormányzati rendelete
a közterületek használatának szabályozásáról szóló 7/2017.(III.31.) önkormányzati rendelet módosításáról
LETÖLTÉS
Siófok Város Önkormányzat Polgármesterének 17/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete
Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testülete parkolás szabályozásáról és a várakozás rendjéről szóló 16/2018. (VI.01.) önkormányzati rendeletében meghatározott éves parkoló kártya és éves parkoló bérlet érvényességi idejének meghosszabbításáról szóló 7/2021.(III. 4.) önkormányzati rendelet módosításáról
LETÖLTÉS
Siófok Város Önkormányzat Polgármesterének 16/2021. (V.27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

LETÖLTÉS
Siófok Város Önkormányzat Polgármesterének 15/2021. (V.27.) önkormányzati rendelete

Siófok Város Önkormányzata által biztosítható születési támogatásról

LETÖLTÉS
Siófok Város Önkormányzat Polgármesterének 14/2021. (V.27.) önkormányzati rendelete

Siófok Város Önkormányzata által biztosítható települési támogatásokról szóló 1/2016. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

LETÖLTÉS
Siófok Város Önkormányzat Polgármesterének 13/2021. (V.11.) önkormányzati rendelete
az önkormányzati tulajdonú, behajtási tilalommal érintett közterületekre gépjárművel történő behajtás engedélyezésének valamint az úthasználati engedély kiadásának rendjéről szóló 31/2020. (VII. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról
LETÖLTÉS
Siófok Város Önkormányzat Polgármesterének 12/2021. (V.7.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2013.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról
LETÖLTÉS
Siófok Város Önkormányzat Polgármesterének 11/2021. (IV.29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról
LETÖLTÉS
Siófok Város Önkormányzat Polgármesterének 10/2021. (IV.29.) önkormányzati rendelete

az államháztartáson kívüli forrásátadás és forrásátvétel szabályairól

LETÖLTÉS
Siófok Város Önkormányzat Polgármesterének 9/2021. (III.19.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati tulajdonú, behajtási tilalommal érintett közterületekre gépjárművel történő behajtás engedélyezésének, valamint az úthasználati engedély kiadásának rendjéről szóló 31/2020. (VII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

LETÖLTÉS
Siófok Város Önkormányzat Polgármesterének 8/2021. (III.18.) önkormányzati rendelete

a közművelődésről szóló 6/2019.(IV.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

LETÖLTÉS
Siófok Város Önkormányzat Polgármesterének 7/2021. (III.4.) önkormányzati rendelete
Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testülete parkolás szabályozásáról és a várakozás rendjéről szóló 16/2018. (VI.01.) önkormányzati rendeletében meghatározott éves parkoló kártya és éves parkoló bérlet érvényességi idejének meghosszabbításáról
LETÖLTÉS
Siófok Város Önkormányzat Polgármesterének 6/2021. (III.3.) önkormányzati rendelete
Siófok város közterületein a maszkviselés szabályairól szóló 46/2020. (XI. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról
LETÖLTÉS
Siófok Város Önkormányzat Polgármesterének 5/2021. (II.24.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
LETÖLTÉS
Siófok Város Önkormányzat Polgármesterének 4/2021. (II.22.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 9/2020. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
LETÖLTÉS
Siófok Város Önkormányzat Polgármesterének 3/2021. (I.21.) önkormányzati rendelete

a köztisztaság fenntartásáról szóló 8/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelet növényi hulladék égetésére vonatkozó rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről

LETÖLTÉS
Siófok Város Önkormányzat Polgármesterének 2/2021. (I.21.) önkormányzati rendelete

Siófok Város Önkormányzat Építészeti-műszaki Tervtanácsának létrehozásáról és működési rendjéről

LETÖLTÉS
Siófok Város Önkormányzat Polgármesterének 1/2021. (I.12.) önkormányzati rendelete
a 2021. év január 1-től alkalmazandó díjakat megállapító egyes önkormányzati rendeletek módosításáról
LETÖLTÉS

Siófok Város Önkormányzat Polgármesterének 54/2020. (XII.16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 9/2020. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
LETÖLTÉS
Siófok Város Önkormányzat Polgármesterének 53/2020. (XII.14.) önkormányzati rendelete
a köztemetőkről és a köztemető használatának rendjéről szóló 33/2016. (XII. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról
LETÖLTÉS
Siófok Város Önkormányzat Polgármesterének 52/2020. (XII.14.) önkormányzati rendelete

a parkolóhelyek létesítésének helyi szabályairól

LETÖLTÉS
Siófok Város Önkormányzat Polgármesterének 51/2020. (XII.4.) önkormányzati rendelete
a helyi adókról és az adózás rendjéről szóló 45/2007. (XII. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 50/2020. (XI. 27.) önkormányzati rendelet egyes rendelkezésének hatályba nem lépéséről
LETÖLTÉS
Siófok Város Önkormányzat Polgármesterének 50/2020. (XI.27.) önkormányzati rendelete
a helyi adókról és az adózás rendjéről szóló 45/2007. (XII. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról
LETÖLTÉS
Siófok Város Önkormányzat Polgármesterének 49/2020. (XI.23.) önkormányzati rendelete
a közszolgálati tisztviselők 2021. évi illetményalapjáról
LETÖLTÉS
Siófok Város Önkormányzat Polgármesterének 48/2020. (XI.23.) önkormányzati rendelete
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 45/2013. (XII. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról
LETÖLTÉS
Siófok Város Önkormányzat Polgármesterének 47/2020. (XI.13.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2013.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról

LETÖLTÉS
Siófok Város Önkormányzat Polgármesterének 46/2020. (XI.12.) önkormányzati rendelete
Siófok város közterületein a maszkviselés szabályairól
LETÖLTÉS
Siófok Város Önkormányzat Polgármesterének 28/2020.(VI.17.) önkormányzati rendelete
a parkolás szabályozásáról és a várakozás rendjéről szóló 16/2018. (VI.01.) önkormányzati rendelet módosításáról
LETÖLTÉS
Siófok Város Önkormányzat Polgármesterének 27/2020.(VI.17.) önkormányzati rendelete
az önkormányzati tulajdonú, behajtási tilalommal érintett közterületekre gépjárművel történő behajtás engedélyezésnek rendjéről szóló 15/2013. (IV.02.) önkormányzati rendelet módosításáról
LETÖLTÉS
Siófok Város Önkormányzat Polgármesterének 26/2020.(VI.16.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2013.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról
LETÖLTÉS
Siófok Város Önkormányzat Polgármesterének 25/2020.(VI.3.) önkormányzati rendelete
Siófok Város Önkormányzatának az önkormányzat tulajdonában lévő, szabadtéri sportolásra alkalmas parkok veszélyhelyzet idején történő használatáról szóló 18/2020. (IV. 24.) önkormányzati rendelete hatályon kívül helyezéséről
LETÖLTÉS
Siófok Város Önkormányzat Polgármesterének 24/2020.(V.28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 9/2020.(II.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról
LETÖLTÉS
Siófok Város Önkormányzat Polgármesterének 23/2020.(V.25.) önkormányzati rendelete
Siófok Város Önkormányzata parkolás szabályozásáról és a várakozás rendjéről szóló 16/2018. (VI. 01.) önkormányzati rendelete egyes rendelkezései alkalmazásának felfüggesztéséről szóló 10/2020. (III. 26.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről
LETÖLTÉS

Siófok Város Önkormányzata Polgármesterének 22/2020. (V. 14.) Önkormányzati Rendelete

A Településen Működő Piac Nyitva Tartásának és a 65. életévüket betöltött személyek általi látogatásának szabályairól szóló 15/2020. (IV. 15.) Önkormányzati Rendelet hatályon kívül helyezéséről

LETÖLTÉS
Siófok Város Önkormányzata Polgármesterének 21/2020. (V. 4.) önkormányzati rendelete

Siófok Város Önkormányzatának a közösségi együttélés alapvető szabályairól, a járványügyi veszélyhelyzetben tanúsítandó felelős magatartásról szóló 13/2020. (III. 31.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

LETÖLTÉS
Siófok Város Önkormányzat Polgármesterének 20/2020.(V.1.) önkormányzati rendelete a 2020. május 1.- május 3.-i hétvégére vonatkozó kijárási korlátozással összefüggésben meghozható önkormányzati intézkedésekről LETÖLTÉS
Siófok Város Önkormányzat Polgármesterének 19/2020.(IV.29.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2013.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról
LETÖLTÉS
Siófok Város Önkormányzat Polgármesterének 18/2020.(IV.24.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat tulajdonában lévő, szabadtéri sportolásra alkalmas parkok veszélyhelyzet idején történő használatáról
HATÁLYOS: 2020.06.03.
LETÖLTÉS
Siófok Város Önkormányzat Polgármesterének 17/2020.(IV.24.) önkormányzati rendelete
a 2020. április 25-26.-i hétvégére vonatkozó kijárási korlátozással összefüggésben meghozható önkormányzati intézkedésekről
LETÖLTÉS
Siófok Város Önkormányzata Polgármesterének 16/2020. (IV. 17.) önkormányzati rendelete a hétvégére vonatkozó kijárási korlátozással összefüggésben meghozható önkormányzati intézkedésekről


LETÖLTÉS
Indokolás
Előzetes hatásvizsgálat
Siófok Város Önkormányzata Polgármesterének 15/2020. (IV. 15.) önkormányzati rendelete Siófok Város Önkormányzatának

a településen működő piac nyitva tartásának és a 65. életévüket betöltött személyek általi látogatásának szabályairól

HATÁLYOS: 2020.05.14.

LETÖLTÉS

Siófok Város Önkormányzata Polgármesterének 14/2020. (IV. 10.) önkormányzati rendelete Siófok Város Önkormányzatának a kijárási korlátozás meghosszabbításáról szóló 95/2020. (IV.9.) kormányrendeletben biztosított szigorúbb szabályok megállapításáról

HATÁLYOS: 2020.04.10.15.00-2020.04.13.24.00

LETÖLTÉS
Hatásvizsgálat
Siófok Város Önkormányzata Polgármesterének 13/2020.(III.31.) önkormányzati rendelete Siófok Város Önkormányzatának a közösségi együttélés alapvető szabályairól, járványügyi veszélyhelyzetben tanúsítandó felelős magatartásról
HATÁLYOS: 2020.05.06.
LETÖLTÉS
Siófok Város Polgármesterének 12/2020.(III.31.) önkormányzati rendelete
Siófok Város Önkormányzata által biztosított szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, és a bölcsődés korú gyermeket nevelő családok támogatásáról szóló 34/2016.(XII.19.) önkormányzati rendelet módosításáról
LETÖLTÉS
Siófok Város Polgármesterének 11/2020.(III.30.) önkormányzati rendelete
Siófok Város Önkormányzatának járványügyi veszélyhelyzeti alapjáról

LETÖLTÉS
Siófok Város Polgármesterének 10/2020.(III.26.) önkormányzati rendelete Siófok Város Önkormányzata parkolás szabályozásáról és a várakozás rendjéről szóló 16/2018. (VI.01.) önkormányzati rendelet egyes rendelkezései alkalmazásának felfüggesztéséről
HATÁLYOS: 2020.05.27.
LETÖLTÉS