Gyakran ismételt kérdések

Amennyiben az ingatlan tulajdonosával nem sikerül eredményesen felvenni a kapcsolatot, a Városőrség felé tehetnek bejelentést. 

Ügyfélszolgálat: +36-84/504-125 

   8600 Siófok, Fő tér 1.

Felhívjuk figyelmét, hogy:

A köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységekről szóló 1/1986. (II. 21.) ÉVM–EüM együttes rendelet 6. § (1) bekezdése szerint:

Ha a jogszabály eltérően nem rendelkezik, a tulajdonos köteles gondoskodni

a) az ingatlan előtti járdaszakasz (járda hiányában egy méter széles területsáv, illetőleg, ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület);

b) a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai, továbbá

c) tömbtelken a külön tulajdonban álló egyes épületek gyalogos megközelítésére és körüljárására szolgáló terület tisztántartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról”.

Felhívjuk figyelmét, hogy:

A köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységekről szóló 1/1986. (II. 21.) ÉVM–EüM együttes rendelet 6. § (1) bekezdése szerint:

Ha a jogszabály eltérően nem rendelkezik, a tulajdonos köteles gondoskodni

a) az ingatlan előtti járdaszakasz (járda hiányában egy méter széles területsáv, illetőleg, ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület);

b) a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai, továbbá

c) tömbtelken a külön tulajdonban álló egyes épületek gyalogos megközelítésére és körüljárására szolgáló terület tisztántartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról”.

Továbbá meg kell említsük, hogy egy csapadékvíz elvezető rendszer sem jelent biztosítékot az extrém mennyiségű, hirtelen lezúduló csapadékvíz elvezetésére, tekintettel arra, hogy ezek a rendszerek az átlagosan lehulló csapadékvíz mennyiségére vannak tervezve.

Bejelentéshez szükséges tudnivalók:

A bejelentést megteheti személyesen a Hivatal ügyfélszolgálatán, telefonon (06-84/504-251) vagy e-mailen a varosuzem@siofok.hu címen.

Építési törmeléket a Somi Regionális Lakossági Hulladéklerakó  telepen tudnak elhelyezni.

Bővebb információ és elérhetőség az alábbi linken: https://compostal.hu/referencia/som

Itt bejelentheti a meghibásodásokat, illetve a vízellátással kapcsolatos észrevételeit:

Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.

Cím: 8600 Siófok, Fő u. 39/A.

Telefonszám: 06 80/240-240

Bejelentésüket ügyfélszolgálatunk fogadja.

Személyesen: 8600 Siófok, Fő tér 1., 2-es pult

Telefonon: +36 84 504 251 

Ha a közvilágítás meghibásodását észleli, hívja a Termofok-Sió Kft. diszpécser szolgálatát a 84/311-042 vagy 30/351-3225 telefonszámon, ahol a nap 24 órájában fogadják bejelentéseiket. Közvilágítással kapcsolatos hibajelzéseiket a kozvil@termofok.hu e-mail címen is várjuk.

Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2017. (VI.29.) önkormányzati rendelete a települési hulladékról és a hozzá kapcsolódó közszolgáltatásról az alábbi linken elérhető.

Rendelet