Hatósági osztály

A hatósági osztály első fokon intézi a jegyzői hatáskörbe tartozó igazgatási általános ügyeket és végzi a városőrséghez (közterület-felügyelet) tartozó feladatokat. Az osztály 2 csoportból áll úgy, mint Igazgatási és Ügyfélszolgálati Csoport és Városőrség. A fentieken túl az önkormányzat polgármesterének hatáskörébe tartozó polgári védelmi feladatok kezelését, döntésre történő előkészítését is ellátja a közbiztonsági referensen keresztül és a közterület-felügyelők által.

Az osztály ügyfélfogadási rendje:

a) szociális ügyekben:


hétfő, szerda 800-1200 és 1300-1600
pénteken 800-1200  között
Tel.: 06 84/504-245
E-mail: szocialis@siofok.hu

b) hatósági (működési-, szálláshely
 engedély, bejelentés kereskedelmi
tevékenység folytatásáról) ügyekben:


 

hétfő, szerda 800-1200 és 1300-1600
pénteken 800
-1200    között

Tel.: 06 84/504-289
E-mail: igazgatas@siofok.hu

c) anyakönyvi ügyekben (névviseléssel,
házasságkötéssel és halálesettel összefüggésben):


hétfő, szerda 800-1200  és 1300-1600
pénteken 800-1200 között
Tel.: 06 84/504-126, 06 84/504-128, 06 84/504-278
E-mail: anyakonyvvezeto1@siofok.hu
anyakonyvvezeto2@siofok.hu
anyakonyvvezeto3@siofok.hu

d) a személyesen hozott hivatalos
iratok átvétele az ügyfélszolgálaton:


hétfőtől csütörtökig 800-1200 és 1300-1600
 
pénteken 800-1200 között
Tel.: 06 84/501-101

e) birtokvédelmi ügyek:


Tel.: 06 84/504-100
E-mail: pomucz.barbara@siofok.hu

f) Városőrség (parkolási ügyek):

                                                 

hétfő, szerda 800-1200 és 1300-1600
pénteken 800-1200 között
Tel.: 06 84/504-104, 06 84/504-125
E-mail: varosorseg@siofok.hu

g) hagyatéki ügyintézés hétfő, szerda 800-1200 és 1300-1600
pénteken 8
00-1200 között
Tel.: 06 84/504-185
E-mail: hagyatek@siofok.hu

Csoportok főbb feladatkörei

Igazgatási és Ügyfélszolgálati Csoport:

Anyakönyvi igazgatási ügyek.

Állampolgársággal kapcsolatos ügyek közül a polgármester, illetve a jegyző hatáskörébe tartozó állampolgári esküvel kapcsolatos feladatok ellátása.

Népesség-nyilvántartási feladatok ellátása.

Szociális és gyermekvédelemmel kapcsolatos igazgatási feladatok közül a jegyző hatáskörébe tartozó feladatok ellátása (pénzbeli és természetbeli szociális ellátásokkal kapcsolatos ügyintézés; rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, kiegészítő gyermekvédelmi kedvezmény).

Szociális ellátásra való jogosultság megállapítása céljából nyilvántartás vezetése.

Települési támogatás.

Siófoki címnyilvántartással kapcsolatos feladatok (KCR).

Birtokvédelmi eljárásokkal kapcsolatos ügyek intézése.

A jegyző hatáskörébe tartozó Környezetvédelmi és természetvédelmi feladatok közül a zaj és rezgésvédelmi ügyekben az elsőfokú hatósági feladatok ellátása.

Talált tárgyakkal kapcsolatos ügyintézés.

Kereskedelmi engedélyezés (telephelyengedély, működési engedély, kereskedelmi tevékenység végzésével kapcsolatos bejelentéssel összefüggő ügyintézés, szálláshely üzemeltetési engedély).

A képviselő-testület, illetve bizottság hatáskörébe tartozó szociális kérelmek elbírálásának előkészítése.

Hirdetményekkel kapcsolatos jegyzői hatáskörbe tartozó eljárások.

Hagyatéki eljárással kapcsolatos feladatok ellátása.

e-közigazgatási levelek hivatali kapu általi kezelése.

A Hivatal ügyfélszolgálati feladatainak koordinálása.

Az általános ügyfélszolgálati pult szakmai működtetése.

Más hatóságoktól írásbelinek minősülő elektronikus úton vagy elektronikus levél útján érkező belföldi jogsegély iránti kérelmek érkeztetése, továbbítása.

Helyi támogatás címén nyújtott önkormányzati támogatási szerződések előkészítése és a támogatásokkal való elszámolás figyelemmel kísérése.

Civil pályázatok kezelése, előkészítése.

Városi, szakképzési ösztöndíjak és a BURSA HUNGARICA pályázat kezelése, előkészítése.

 • Városőrség:

  A közterületek jogszerű használatának, a közterületen folyó – engedélyhez, illetve útkezelői hozzájáruláshoz kötött- tevékenységek szabályszerűségének ellenőrzése,

  Közreműködik a közterület, az épített és természeti környezet védelmében.

  A közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabály által tiltott tevékenység megelőzése, megakadályozása, felderítése, megszakítása, megszüntetése, szankcionálása.

  A jogszabály biztosította keretek között a közúti közlekedésre vonatkozó és egyéb - hatáskörébe utalt- jogszabályainak megsértőivel szemben figyelmeztetés, helyszíni bírságolás, intézkedés vagy feljelentés megtétele.

  A parkolóórák üzemképességének napi ellenőrzése, feltöltése jegyekkel és szükség esetén pénzkazetta cseréje, a pénzkazetták biztonságos körülmények közötti szállítása.

  A parkolási infokommunikációs rendszer működésének folyamatos ellenőrzése.

  A parkoló gépjárművek jegyváltási kötelességének ellenőrzése (bérletek esetén kiterjed annak érvényességére és hatályosságára),fent írtak hiányában vagy időkeret túllépése esetén pótdíj kiszabása és ennek megfizetésére történő felhívás elhelyezése.