Főoldal Városunkról Evangélikus
 • Fogadónap
 • Hirdetmények
 • Közérdekű adatok
 • Polgármesteri hivatal címe
 • Nyomtatványok
 • Hasznos információk
 • Látnivalók
 • Közlekedés
 • Gasztronómia
 • Szálláshelyek
 • Hírek
 • Események
Városunkról
Nyomtatás
Evangélikus

Evangélikus egyház

Az első adatok arról, hogy Siófokon is tartanak istentiszteleti alkalmakat - az akkor már itt élő néhány evangélikus családnak - 1934-ből valók, amikor a Siófoktól kb. 20 km-re lévő Enyingen szervezték a gyülekezetet. 1935-től, amikor megalakult az Enyingi Missziói Gyülekezet, Komjáthy Lajos lelkész havi 4 alkalommal járt ki Siófokra. A kezdeti időszakban az alkalmakat kedd esténként tartották és csak július, augusztus hónapban voltak az istentiszteletek. Mivel a Balaton már abban az időben is kedvelt nyaralóhelynek számított, így nyáron növekedett a templomba járók száma is.

Már a 40-es évek elején felmerült a gondolat, hogy gondoskodni kellene egy istentisztelet tartására alkalmas helyről, mert a református templom - ahol addig tartották az alkalmakat ­nem volt végleges megoldásnak tekinthető. Sokat változott a helyzet 1943-ban, amikor Buthy Dénes lelkész a háború miatt Enyingről Siófokra költözött. Ekkor került Enying mellé a gyülekezet nevébe Siófok is. Ettől kezdve, mint Enying - Siófoki Missziói Gyülekezet szerepel a jegyzőkönyvekben. A gyülekezet ekkor már készült egy templom építésére Sándy Gyula tervei alapján, mely azonban a háború utáni években nem valósulhatott meg. Így az először csak bérelt, majd később 1948-ban meg is vásárolt Fő utcai gyülekezeti házban folytak az alkalmak.

Az 1956-os események után Buthy külföldre ment. A megüresedett lelkészi állásra Schád Ottó bábonymegyeri lelkészt választotta meg a gyülekezet, aki 22 éven át szolgált Siófokon. Schád Ottó halála után a lelkészek gyorsan váltották egymást. 1 S év alatt 8 segédlelkészt és helyettes lelkészt ismerhetett meg a gyülekezet. Közben a város fejlődésével együtt nőtt az evangélikusok száma is. A környező településekről - Kötcséről, Lajoskomáromból, Tabról és más belső-somogyi falvakból, valamint mára már szinte az egész ország területéről ­költöztek ide evangélikusok.

Mindezek, valamint az a tény, hogy nyáron sok magyar és külfödi turista látogat a Balaton déli fővárosába - akik között szép számmal vannak evangélikusok is - indították el a siófokukat arra a lépésre, hogy régi vágyukat valóra váltsák, és Józsa Márton helyettes lelkész vezetésével saját templomot és parókiát építsenek. A Makovecz Imre tervei alapján épült templomot 1990-ben, a gyülekezeti házat 1992-ben szentelték fel. 1994-ben iktatták be a gyülekezet új lelkészeit, Baranyay Csabát és Baranyayné Rohn Erzsébetet, akik 1993-tól szolgálnak Siófokon és a környék gyülekezeteiben. A kis közösség gyülekezeti élete egészen más a téli és a nyári időszakban. Télen, az istentiszteleteken kívül a kis csoportos alkalmakba kapcsolódhat be az egyházközösség minden rétege. Nyáron pedig a külföldi és belföldi vendégek, gyülekezeti csoportok fogadása kerül a gyülekezet főbb tennivalói közé. Igen aktív a kapcsolat a finn testvérekkel, valamint az itt nyaraló és a templomot is látogató német evangélikusokkal. Nyáron német nyelvű istentiszteletet is tartanak, minden vasárnap a templomban.

Oulu park
Lelkész: Lampért Gábor
Istentisztelet: Vasárnap 9.30 és 11.00 
Eseménynaptár
http://www.balaton-parti.hu
http://kozadat.hu/kereso/
http://balatonihajozas.hu/
http://www.termofok.siofok.pro/index.php/Tartalom/kozvilagitas-hibabejelentes.html
http://archiv.siofok.hu/files/siofokkamerak20150914.pdf
http://galerius-furdo.hu/
http://www.siofokkartya.hu