Főoldal Önkormányzat Temető üzemeltetés
Önkormányzat
Temető üzemeltetés

A Siófoki Köztemetők működési rendjéről szóló szabályzat

Siófok Város Önkormányzata városfejlesztési és üzemeltetési osztályán belül megalakult a temető-üzemeltető csoport, melynek feladata a köztemetők üzemeltetése és a természetvédelmi területek fenntartása 2017. január 1-től 2017. június 30-ig.

2017. július 1-től új szervezeti formában működik a siófoki köztemetők üzemeltetését végző csoport. A Siófoki Temetkezési Kft. a Fő utca 200. szám alatti telephelyén fogadja a temetkezéssel kapcsolatos ügyintézésre váró ügyfeleit.

 

A temető üzemeltetésével, temetéssel kapcsolatos részletes információk letölthető formátumban itt érhetőek el.

 

A temető-üzemeltetők által ellátandó feladatok:

A siófoki temetők rendjének megtartása, a kegyeleti helyek gondozása, a temetők méltóságának megőrzése, szakfelügyeletek, jogszabályok előírásainak betartása, betartatása, ellenőrzése.

●   Az önkormányzati temetői rendelet mellékletében foglalt szolgáltatások biztosítása, díjszabás alapján.

●  Sírhely-gazdálkodási feladatok ellátása.

●  A sírhelyek érvényességének naprakész vezetése, nyilvántartása.

●  Ellátja a temető fenntartását, karbantartását, felújítását és gondozását.

●  Közreműködés a temető- és sírhelygazdálkodással összefüggő létesítési, bővítési feladatok   megvalósításában.

●  El kell látni a temető üzemeltetési, temetőgondnoki alapfeladatokat.

●  Gondozni szükséges a temetési helyeket és a temetői közterületeket.

●  Szervezni és összehangolni kell a temetőben működő vállalkozási tevékenységeket.

●  Gondoskodni kell a halottak átvételéről.

●  Temetési helyek kijelölése, egyeztetése.

A csoport feladatát képezi a köztemetők és a természetvédelmi területek zöldterületeinek fenntartása az alábbi helyszíneken:

 1. Szépvölgyi utcai temető                   
 2. Kele utcai temető                                
 3. Újhelyi temető                                     
 4. Kiliti temető                                       
 5. Töreki temető                                    
 6. Töreki természetvédelmi terület 
 7. Szabadi magas part természetvédelmi terület

 

Teendők haláleset után:

Önnek egyetlen lényeges dolga van, felvenni a kapcsolatot egy temetkezési irodával.

Miért fontos az, hogy a lehető leghamarabb tudomást szerezzenek a bekövetkezett halálesetről?

Azért, hogy azokat a költségeket, melyek az Ön pénztárcáját terhelnék teljesen feleslegesen, minimalizálni próbálják.

Nem mindegy, melyik temetkezési cég szállítja el az elhunytat lakásról, nem mindegy, milyen szolgáltatásokat kíván igénybe venni a kórház patológiai osztályán, nem mindegy az sem, hogy a temetőben milyen szolgáltatásokat szeretne megrendelni, és egyáltalán nem mindegy az sem, hogy egyáltalán milyen költségek terhelik Önt, mint temettetőt.

A temetkezési iroda elvégezheti a kórházi ügyintézést, a halotti anyakönyvi kivonat beszerzését, az esetleges hamvasztási engedélyt. 

Amennyiben az elhunytat vagy hamvait siófoki temetőben kívánja végső nyugalomra helyezni, úgy a temető-üzemeltetési csoport elvégzi az új sírhelyek kiásását (legyen akár gyermeksírhely, urnasírhely, normál sírhely, mélyített sírhely), sírkő tárolását, elhunytak hűtését.

Az Ön elvárásainak megfelelő temetési időpontot foglalunk a szertartás helyéül szolgáló temetőben.  

 

Egészségügyi intézményben bekövetkezett halálozás esetén:

Az elhalálozás helye szerinti osztályt (belgyógyászat, kardiológia, neurológia, stb.) szükséges felkeresnie. Itt kapja meg az elhunyt személyes tárgyait, zárójelentést. Az elhunyt személyi igazolványát, lakcímkártyáját (ha van) itt kell leadni. Ha a boncolás mellőzését szeretné kérni, ezen az osztályon kell kitöltenie a kórház által alkalmazott formanyomtatványt.

A patológiai osztályra nem szükséges elfáradnia - és általában teljesen felesleges is -, hiszen az esetek többségében még pár napba telik, hogy elkészüljön az úgynevezett Halottvizsgálati Bizonyítvány, amely dokumentum szükséges a temetés intézéséhez.

Praktikusabb megoldás, ha befárad egy temetkezési irodába, és ott nyugodt körülmények között átbeszéli az ügyintézővel az ilyenkor szükséges teendőket.

 

Lakáson történt halálozás esetén:

Először háziorvost, vagy az ügyeletes orvost kell hívni.

 

Ha az orvos megállapította a halál okát, akkor intézkedhet az elhunyt elszállításáról, de köteles a hozzátartozó beleegyezését kérni a szolgáltatást elvégző temetkezési cég megbízását illetően.

 

Ha a halál tényét megállapító orvos nem tudja egyértelműen megállapítani a halál okát, akkor kórboncolásra beszállíttatja az elhunytat a területileg illetékes egészségügyi intézménybe. Ez az intézmény általában a legközelebbi kórház. Ilyen esetben az orvos intézkedik a holttest szállításáról, vagyis ő hívja telefonon az ügyeletes temetkezési céget a halott szállítás lebonyolítása miatt. Ebben az esetben Önnek semmilyen anyagi kötelezettsége nincs a szállítási díjat illetően, hiszen nem Ön kezdeményezte ezt az eljárást.

Viszont a boncolás megtörténte után az elhunyt hűtési díja és – ha igény van rá – öltöztetési díja már a temettetőt terheli. Ezért is fontos, hogy a kórházzal a kapcsolat felvétel időben történjen, és a szükséges intézkedések megtörténjenek.

 

Közterületen bekövetkezett halálozás esetén:

Ebben az esetben a Rendőrség gondoskodik az elhunyt elszállításáról. A szállítás helye attól függ, hogy a halottvizsgálatot végző orvos meg tudja-e állapítani a halál okát és ki tudja-e zárni az idegenkezűséget. Ezen tények birtokában rendelik el szállítást halottasházba, kórházba vagy igazságügyi intézménybe. Ha a halálozást hatósági eljárás keretében vizsgálja tovább a Rendőrség, úgy a temetés későbbi lebonyolításához szükséges lesz beszerezni a Rendőrségtől az úgynevezett temetési engedélyt. Természetesen a temetkezés ezt is elintézi Önnek.

 

Külföldön történt halálozás esetén:

Ha a haláleset külföldön következik be, úgy speciális engedélyekre is szükség lesz az elhunyt holttestének Magyarországra történő szállításának megszervezése során. Különböző dokumentumokra van szükség más-más országokban történő ügyintézés során, de az általánosságban elmondható, hogy a halotti anyakönyvi kivonat és a helyi tisztiorvosi szolgálat engedélye nélkülözhetetlen a hazaszállítás megkezdéséhez, illetve a magyarországi konzulátus szállítási engedélyét is be kell még szerezni. Vannak további nehezítések mediterrán államokban úgy, mint balzsamozási igazolás beszerzése, helyi hatóságok (rendőrség, ügyészség) engedélyének megléte, kórházi vagy temetkezési költségek előre történő kifizetése és szállítást végző magyar temetkezési cég regisztrációjának érvényessége az adott országba.

 

 

Szükséges iratok:

Haláleset anyakönyvezéséhez szükséges dokumentumok

Egy haláleset a legnagyobb tragédia, ami érheti a családot. Ilyenkor az ember fejében rengeteg megválaszolatlan gondolat kering. Nincs idő, sem energia arra, hogy a szinte sohasem használt iratokat keresgélje az elhunyt lakásában, és ha nem találja, akkor utánajárjon.

A temetkezés bizonyos dokumentumok beszerzésében tud segítséget nyújtani - ilyenek a halottvizsgálati bizonyítvány, hamvasztási engedély, sírnyitási tisztiorvosi engedély.

 

Milyen dokumentumokra is lesz szükség:

 • az elhunyt személyi igazolványára
 • lakcímkártyájára, ha volt
 • születési anyakönyvi kivonatára
 • ha házas volt, akkor a házassági anyakönyvi kivonatára
 • ha elvált volt, akkor a válás tényét bizonyító bírósági ítéletre vagy igazolásra
 • ha özvegy volt, akkor a házastárs halotti anyakönyvi kivonatára

 

Ha az elhunyt külföldön született és Magyarországon halálozott el, akkor az anyakönyvezető kérheti az elhunyt születési anyakönyvi kivonatának magyar nyelvre történő hiteles fordítását is.

Elérhetőségeink

Irodánk címe:

8600 Siófok, Fő utca 200.

 

Központi telefonszámok:

Információ:       (20) 402-39-17

 

E-mail:

temetouzemeltetes@siofok.hu

 

Nyitvatartás:

Hétfő:        8.00 - 15.30

Kedd:         8.00 - 15.30

Szerda:      8.00 - 15.30

Csütörtök:   8.00 - 15.30

Péntek:      8.00 - 12.00

Szombat:     zárva

Vasárnap:    zárva