Főoldal Önkormányzat Településrendezés
Önkormányzat
Településrendezés

 

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK 2017. évi kisebb módosítása

Egyeztetési anyag:

Ezüstpart

Kiliti

 

 


 

 

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK (Hatályos 2017. január 18-i állapot szerint, egységes szerkezetbe foglalva)

HÉSZ rendelet (2017. január 18-i állapot szerint) és mellékletei (TSzT és SZAT)

SZAT 

Szerkezeti terv (TSzT)

 

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK (Hatályos 2016. december 20-i állapot szerint, egységes szerkezetbe foglalva)

HÉSZ rendelet (2016. december 20-i állapot szerint) és mellékletei (TSzT és SZAT)

SZAT 

Szerkezeti terv (TSzT)

 

 


TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI ESZKÖZÖK

Hatályos településfejlesztési eszközök:

Megalapozó vizsgálat
Örökségvédelmi hatástanulmány - építészet
Örökségvédelmi hatástanulmány - régészet
Településfejlesztési Koncepció
Integrált Településfejlesztési Stratégia 2014 - 2020

 

Integrált Településfejlesztési Stratégia 2014 - 2020 módosított (2017. június)

Településfejlesztési Koncepció

ITS –módosított

Megalapozó vizsgálat

 

 


TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK (Hatályos, egységes szerkezetbe foglalva)

Szerkezeti terv (TSzT) és leírás

Helyi építési szabályzat (HÉSz)
Szabályozási terv (SzAT)
• 3. sz függelék

 


AKTUÁLIS

PARTNERSÉG

Siófok Város Településfejlesztéssel és Településrendezéssel Összefüggő 
Partnerségi Egyeztetésének Szabályai

187/2013.(XII.12.) sz. képviselő-testületi határozat (testületi döntés)
1. függelék (partneri adatlap)

 

Partnerségi egyeztetések - településrendezés:

Hirdetmény

Véleményezési dokumentáció

- 1. melléklet

- 2. melléklet

- 3. melléklet

 

„Településrendezési tájékoztató - Siófok Város településrendezési eszközeinek – Balaton déli parti vasútvonal rekonstrukciója során a Szabadbattyán – Lepsény – Sió­fok – Keszthely vasútvonal Siófok város területét érintő szakaszán jelentkező terület-felhasználási mód változás igény miatt történő – módosítási eljárásáról, a környezeti vizsgálat lefolytatásáról és a partnerségi egyeztetés lezárásáról”

Hirdetmény + Siófok Város Képviselő-testületének 313/2016.(XI.07.) számú határozata

 

Siófok Város Településrendezési Eszközeinek felülvizsgálata:

- Hirdetmény – előzetes tájékoztatás

- Előzetes tájékoztatási dokumentáció

 


TELEPÜLÉSKÉPI ELJÁRÁSOK

A településképi bejelentési eljárásról és a településképi kötelezésről

A településképi véleményezési eljárásról


KORÁBBI ANYAGOK

Partnerségi egyeztetések - településrendezés:
Hirdetmény + Siófok Város Képviselő-testületének 181/2015.(IX.24) számú határozata


Környezeti vizsgálatok tájékoztatói:
Tájékoztató + Siófok Város Településrendezési Eszközeinek - „a Siófoki Viharjelző Obszervatóriumot magába foglaló telektömb Vt-9-z építési övezet előírásainak felülvizsgálata" tárgyában indított módosítási eljárás környzetei értékelést is tartalmazó véleményezési dokumentáció közzétételéről

Hirdetmény + Siófok Város Településrendezési Eszközeinek - „a Siófoki Viharjelző Obszervatóriumot magába
foglaló telektömb Vt-9-z építési övezet előírásainak felülvizsgálata" tárgyában indított módosítási eljárás és a 
környezeti vizsgálat véleményezési dokumentációja

Tájékoztató Siófok Város Településrendezési Eszközeinek - „a Siófoki Viharjelző Obszervatóriumot magába foglaló telektömb Vt-9-z építési övezet előírásainak felülvizsgálata" tárgyában indított - módosítási eljáráshoz kapcsolódó környezeti vizsgálat lefolytatásáról

Hirdetmény + Előzetes tájékoztatási dokumentáció

Siófok Város Képviselő-testületének 77/2016(III.24.) számú határozata

Siófok Város Képviselő-testületének 139/2016(IV.28.) számú határozata