Főoldal Önkormányzat Rendeletek
Önkormányzat
Rendeletek

Siófok Város Önkormányzata  képviselő-testületének 18/2017. (V.26) szóló rendelete a 2016. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

 

 


 

Siófok 2017. évi költségvetéséről

Rendeletmódosítás a 2017. április 27-i ülésen 

Egységes rendelet a 2017. július 30-i állapot szerint 

 


Siófok Város Önkormányzata  képviselő-testületének 15/2017 (IV.28) szóló rendelete a különleges személyszállító szolgáltatást nyújtó járművel végzett személyszállítási szolgáltatásról

 

 


Siófok Város Önkormányzata  képviselő-testületének 26/2016 (IX.23) szóló rendelete a helyi építészeti értékek védelméről                                                             

 

 


Siófok Város Önkormányzata  képviselő-testületének 4/2017 (III.31) szóló rendelete a településfejlesztési és településrendezési dokumentumok, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézmények partnerségi egyeztetésének szabályairól

 


  

Siófok Város Önkormányzata  képviselő-testületének 7/2017 (III.31) szóló rendelete a közterületek használatának szabályozásáról

  

Siófok Város Önkormányzata  képviselő-testületének 8/2017 (III.31) szóló rendelete a közterület filmforgatási célú használatának szabályairól

  

Siófok Város Önkormányzata  képviselő-testületének 9/2017 (III.31) szóló rendelete a helyi közutak nem közlekedési célú igénybevételéről

  

Siófok Város Önkormányzata  képviselő-testületének 112017 (III.31) szóló rendelete a Közszolgálati Tisztviselők Napja, július 1-je munkaszüneti nappá nyilvánításáról


 

  

 

A 2015. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

 


 

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK17/2015. (VIII.05.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a menetrendszerű helyi autóbusz-közlekedés díjáról, valamint az iskolák és tanintézetek által rendelt helyi autóbusz különjáratok díjáról szóló43/2005. (XII. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

A rendelet módosítása

 


Siófok 2016. évi költségvetéséről

melléklet

Siófok Város Önkormányzatának Képviselő- testülete 7/2016.( III.25.) Önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016 (II.29.) rendelet módosításáról

Siófok Város Önkormányzata  képviselő-testületének 25/2016 (IX.23) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (II.29.) rendelet módosításáról

2016. március 24-i  képviselő- testületi ülésen

2016. április 28-i testületi ülésen való módosítás

2016. május 26-i ülésen történt módosítás

2016. október 26-i ülésen történt módosítás

2016. november 24-i ülésen történt módosítás

2016. december 15-i ülésen történt módosítás

2017. február 23-i ülésen történt módosítás

 


 

 

Siófok 2015. évi költségvetéséről

mellékletek

Rendelet módosítása 2015.05.29

2015.05.29 melléklet

 

Rendelet módosítás 2015.06.25.

2015.06.25. melléklet

 

Rendelet módosítás (2015. 09.25.)

(2015. 09.25.) Melléklet

 

Rendelet módosítás (2015. 10.30.)

melléklet

A rendelet módosítása (2015.11.26.)

Melléklet

 

Rendelet módosítás (2016. 02.29.

melléklet


Siófok 2014. évi költségvetéséről
mellékletek
A rendelet módosításáról 2014.05.28.
+ melléklet
A rendelet módosításáról 2014.12.04.  + melléklet

A rendelet módosításáról 2015.02. 23.  + melléklet

 


 

Siófok Város Önkormányzata által biztosítható települési támogatásokról, a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, és a bölcsődés korú gyermeket nevelő családok támogatásáról

 

 


 

A kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről

 


Siófok Város Önkormányzata által biztosítható települési támogatásokról

módosítás

 


Siófok Város közigazgatási területén a közterületek azon részének kijelöléséről, ahol az életvitelszerűen megvalósuló közterületi tartózkodás
jogellenesnek minősül


A lakhatás önkormányzati támogatásáról


 

A településképi bejelentési eljárásról és a településképi kötelezésről


A változtatási tilalom elrendelésérőlA víz- és csatornadíjak lakások bérlőire való áthárításáról 


Egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezésérőlA közterületnév és településrész-név megállapításának, valamint a házak számozásának, emléktáblák elhelyezésének részletes szabályairól


 

Az önkormányzati tulajdonú, behajtási tilalommal érintett közterületekre gépjárművel történő behajtás engedélyezésnek rendjéről Új hulladékrendelet- hatályos 2017. július 01. napjától

 


A településképi véleményezési eljárásról Siófok város  környezetvédelmi alapjáról 

 


A helyi építészeti és történeti értékek védelméről

 


Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 22/2012. (VI.26.), 25/2012. (IX.28.) és a 29/2012. (X.26.), sz. rendeletével módosított 3/2012. (II.24.) sz. rendelet módosításáról

mellékletei


Helyi adókról 


TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK (Hatályos 2017. január 18-i állapot szerint, egységes szerkezetbe foglalva)

HÉSZ rendelet (2017. január 18-i állapot szerint) és mellékletei (TSzT és SZAT)

SZAT 

Szerkezeti terv (TSzT)

 


TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK (Hatályos 2016. december 20-i állapot szerint, egységes szerkezetbe foglalva)

HÉSZ rendelet (2016. december 20-i állapot szerint) és mellékletei (TSzT és SZAT)

SZAT 

Szerkezeti terv (TSzT)Siófok város zöldfelületeinek használatáról és védelméről

 


A kedvtelésből tartott állatok tartásának szabályairól

 

 


Helyi zaj- és rezgésvédelemről

 


Rendelet a köztisztaságról

 


 

A parkolás szabályairól

 

 


 

A köztemetőkről és a köztemető használatának rendjéről

 Siófok Város Ösztöndíjáról, Szakképzési Ösztöndíjáról, valamint a nemzetközi, országos és megyei tanulmányi versenyen kiemelkedő eredmények jutalmazásáról

 


 

A talajterhelési díjrólA mutatványos berendezések elhelyezésének helyi szabályozásáról

 


Balaton-meder használatának egyes helyi szabályairól
 

A távhőszolgáltatásról

 


Siófok város óvodái beiskolázási körzeteinek meghatározásáról

 


A Siófok kártya rendszerről 
A menetrendszerű helyi autóbusz-közlekedés díjáról, valamint az iskolák és tanintézetek által rendelt helyi autóbusz különjáratok díjáról
a rendelet módosításáról

LETÖLTHETŐ KÉRELEM helyi tömegközlekedési autóbuszbérletet igényléséhez kismamáknakA nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról

 


Siófok Város felnőtt-, gyermek háziorvosi és fogorvosi körzeteinek meghatározásáról

 


A helyi hulladékgazdálkodási tervről
A települési képviselőkre, a bizottságok nem települési képviselő tagjaira és közeli hozzátartozóikra, továbbá a köztisztviselők,
valamint az önkormányzati intézmények közalkalmazottai és közeli hozzátartozóikra vonatkozó etikai szabályokról

 


Siófok Város Önkormányzata által alapított és adományozható kitüntetésekről

 


A Közművelődésről

 


 

A Közterület-felügyelet építésügyi ellenőrzési feladatainak részletes szabályairól

 


 Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről

A rendelet módosításáról 2015.01.29.

A rendelet módosításáról 2017. 04.29.

 


 

A lakbérek megállapításáról

 


A gyermekek védőoltás költségeinek átvállalásáról

 


A Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal állományát megillető juttatásokról és támogatásokrólAz önkormányzat tulajdonában álló, nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről

 


A helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről

 


Az önkormányzat tulajdonában álló lakások elidegenítésének feltételeiről

 


Az Önkormányzati Biztos kirendeléséről

 


A parkolóhelyek létesítésének helyi szabályairól

 


A prostitúció kezelésének közrendvédelmi szabályairól

 


A Szervezeti és Működési Szabályzatról


A tiltott helyen várakozó gépjárművek elszállításáról, illetve kerékbilinccsel történő rögzítéséről

 


A Töreki halastavak és térsége természetvédelmi területté nyilvánításáról

 Az Önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való rendelkezés szabályairól

 1. számú melléklet

2. számú melléklet

3. számú melléklet

4. számú melléklet

 Siófok város címeréről és zászlajárólAz üzletek éjszakai szeszesital árusításának korlátozásáról

 


A költségvetés előterjesztésekor illetve zárszámadáskor bemutatandó MÉRLEGEK taralmának
meghatározásáról

 


Siófok Város Önkormányzati rendeleteinek a 2006/123.EK. irányelvvel való harmonizációja

 


A Sportról

 


  

Siófok város közigazgatási területén hirdető rendszerek, hirdetések,  és reklámok elhelyezésének rendjéről


 

A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi események

engedélyezéséről és a fizetendő díj mértékéről

A névadás és házassági évforduló engedélyezésének szabályairól, a többletszolgáltatások

ellentételezéseként fizetendő díjak mértékéről

 


Hivatalos küldföldi kiküldetések szabályozásáról

 A civil szervezeteknek nyújtható önkormányzati támogatásokról

 


Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről 
A 2013. évi költségvetési rendelet mellékletei

A rendelet módosításáról 2013.05.31.
melléklet 2013.05.31. 

A rendelet módosításáról 2013.07.05.
melléklet 2013.07.05. 

A rendelet módosításáról 2013.09.27.
melléklet

A rendelet módosításáról 2013.11.15.
melléklet

A rendelet módosításáról 2013.12.12.
melléklet


Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről
mellékletei

A rendelet módosításáról
melléklet  


 A 2012. évi költségvetésről szóló 3/2012. (II.24.) rendelet módosításáról - 22/2012. (VI.26.)

mellékletei 


 A 2012. évi költségvetésről szóló  3/2012. (lI.24.) rendelet módosításáról - 25/2012.(IX.28.)

mellékletei


A 2012.évi költségvetésről szóló 3/2012.(II.24) rendelet módosításáról - 29/2012.(X.26.)

mellékletei A 2012. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

mellékletA 2011. évi költségvetési rendelet módosításáról

mellékletei