Főoldal Önkormányzat Közbeszerzési felhívás
Önkormányzat
Közbeszerzési felhívás
Közbeszerzési Szabályzat (hatályos 2017. 04.27.)

Közbeszerzés 2017

Széchenyi utca járdafelújítás


Katicabogár óvoda felújítása I. ütem

Csapadékvíz-elvezetés és járdaépítés a siófoki Zamárdi utcában a Lidl Áruház és a Vadalma utca között

 Közbeszerzés 2016

Közbeszerzési terv
 •  Vállalkozási szerződés megkötése Siófok 3 utcájában útburkolat felújítási munkálatok elvégezésére, valamint 1 utcájában zúzalékos út kialakításának kivitelezésére

 Vállalkozási szerződés megkötése Siófok 3 utcájában útburkolat felújítási munkálatok elvégezésére, valamint 1 utcájában zúzalékos út kialakításának kivitelezésére

melléklet

melléklet

Bontási jegyzőkönyv

 • Útkarbantartási feladatok ellátása keretszerződés keretében

Útkarbantartási feladatok ellátása keretszerződés keretében

 

-  Siófok város közigazgatási területén a város tulajdonában lévő zöldfelületek és parkok fenntartása
 • Módosítás
 • Ajánlattételi felhívás
Letölthető dokumentumok:
felhívás 1
felhívás 2 
 • Ajánlattételi dokumentáció
Letölthető dokumentumok:
 • Műszaki tartalom

Letölthető dokumentumok:

I_szamu_terulet_fenntartasi_feladatok_kovetelmenye.doc
I_szamu_teruletkimutatas.xls
II_szamu_terulet_fenntartasi_feladatok_kovetelmenye.doc
II_szamu_teruletkimutatas.xls
III_szamu_terulet_fenntartasi_feladatok_kovetelmenye.doc
III_szamu_teruletkimutatas.xlsx
IV_szamu_terulet_fenntartasi_feladatok_kovetelmenye.doc
IV_szamu_teruletkimutatas.xlsx


Korábbi anyagok (2016. január 1. előtt):
 1. Siófok kártya elfogadására kártyaolvasó és kommunikációs egység parkoló automatába
 2. Struktúraváltoztatást támogató infrastruktúrafejlesztés a fekvőbeteg-szakellátásban elnevezésű projekt kiviteli terveinek tervellenőrzése 
 3. Villamos energia beszerzése
 4. Marosi út és a Déli tehermentesítő út építése, kapcsolódó közműépítéssel együtt
 5. Nyitnikék Bölcsőde fejlesztése és kapacitás bővítése
 6. Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése
 7. Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése, fűtéskorszerűsítése
 8. Megvalósíthatósági tanulmány készítése
 9. Siófok város közigazgatási területén a város tulajdonában lévő zöldfelületek és parkok fenntartása.
 10. Kórház-Rendelőintézet SO2 fejlesztéséhez szolgáltatás
 11. Beszédes József Általános Iskola bővítése, átalakítása és felújítása
 12. Disszeminációs, PR és marketing feladatok ellátása
 13. Siófoki szabadtéri színpad korszerűsítése
 14. Hang- és fénytechnikai rendszer, valamint mobilszínpad beszerzése
 15. 320° Művészeti, kulturális, oktatási és technikai központ tervpályázata
 16. A Víztorony felújítása és átalakítása
 17. Szállítási szerződés TÁMOP 3.1.4-08/2-2009-0002 azonosító számú program keretében informatikai, infokommunikációs és egyéb eszközök beszerzésére vonatkozóan
 18. TÁMOP 3.1.4-08/2-2009-0002 azonosító számú program keretében kompetencia alapú oktatás bevezetése, oktatási, továbbképzési és szakértői- szaktanácsadói feladatok ellátása
 19. Vállalkozási szerződés / Siófok város közigazgatási területén szociális étkeztetés biztosítása (házhozszállítással), Gondozási Központban időskorú ellátottak étkeztetése, valamint a Gondozási Központ Hajléktalan ellátásán belüli ebéd biztosítása.
 20. Kálmán Imre Kulturális Központ (8600 Siófok Fő tér 2.) építési munkáihoz kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátása.
 21. A siófoki Beszédes sétány útépítése a Kilián Gy. u. és Tömörkény u. közti szakaszon
 22. A siófoki Kardvirág köz, Harangvirág-, Akácvirág utcák  út- és járdaépítése és csapadékvíz-elvezetése
 23. Vállalkozási szerződés a Kálmán Imre Kulturális Központ könyvtára, bankfiók és üzletek, vegyes rendeltetésű épület megépítésére
 24. Közvilágításról működő, akkumulátoros közterületi parkoló automaták cseréje, azok folyamatos karbantartása, javítása, parkolás ellenőrzési és közterület-felügyeleti ellenőrzési és irányítási, információs rendszer beépítésével
 25. A sürgősségi ellátás SO1 és SO2 fejlesztésének támogatására meghirdetett pályázat benyújtásához szükséges pályázati dokumentáció, megvalósíthatósági tanulmány, szakmai program készítése
 26. A sürgősségi ellátás SO1 és SO2 fejlesztésének támogatására meghirdetett pályázat benyújtásához építési engedélyezési tervek készítése
 27. Iskolatej biztosítása Siófok Város Önkormányzat fenntartásában működő iskolák és óvodák részére
 28. Siófok város útjainak, egyes járdáinak, buszmegállóinak gépi- és kézi tisztítása, azok síkosság-mentesítése, és hóeltakarítása, szemétgyűjtők ürítése, a hulladékok elszállítása, valamint az illegálisan lerakott szemét elszállítása
 29. Siófok, Bajcsy-Zsilinszky Endre utca és Marosi út csomópontjában körforgalmi csomópont építése.
 30. Siófok, Fő u. burkolatfelújítása
 31. Siófok Város Önkormányzata számára informatikai eszközök beszerzése.
 32. Siófok, Szépvölgyi köz útépítési, csapadékcsatorna-építési és közműépítési, áthelyezési munkái
 33. Tisztító-, tisztálkodó- és takarítószerek valamint eszközök beszerzése
 34. Parkolóautomata-beszerzés
 35. Parkolásellenőrzés
 36. Közbeszerzési terv
 37. Közvilágítás korszerűsítése Siófokon
 38. Siófok közétkeztetési feladatok ellátása
 39. Vilma majori árok kapacitás bővítése
 40. Műszaki ellenőri szolgáltatás 2011. évben
 41. SIÓFOK  ÚJ TEHERMENTESÍTŐ ÚT LÉTESÍTÉSE” című pályázathoz megvalósíthatósági tanulmány, és annak részeként költség-haszon elemzés elkészítése.
 42. Siófok déli tehermentesítő útja, a Kele utca és a 65. sz. főút közötti szakasz egyesített engedélyezési és kiviteli terv készítése
 43. Európai Uniós forrásból megvalósuló beruházások kapcsán marketingtevékenység ellátása és nyilvánosság biztosítása
 44. Siófok Város Önkormányzata részére pályázatírás és projektmenedzsment feladatok ellátása. címmel:
 45. Siófok város közigazgatási területén a város tulajdonában lévő zöldfelületek és parkok fenntartása
          ○ 
  Ajánlattételi felhívás
        ○  Vállalkozási szerződés 1. rész
        ○  Vállalkozási szerződés 2. rész
        ○  Vállalkozási szerződés 3. rész
        ○  Vállalkozási szerződés 4. rész
        ○  Vállalkozási szerződés 5. rész
 46. Galerius fürdő napkollektoros rendszer telepítése
          
  ○  Ajánlattételi felhívás
          ○  Összegzés ajánlatok elbírálásáról
          ○  Vállalkozási szerződés
 47. Térfigyelő kamera rendszer megvalósítása Siófok város Fő terén közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések keretében 
          ○  Ajánlattételi felhívás
          ○  Összegzés ajánlatok elbírálásáról
          ○  Vállalkozási szerződés
 48. Parkoló automaták beszerzése 
        ○  Ajánlattételi felhívás
        ○  Összegzés ajánlatok elbírálásáról
        ○  Vállalkozási szerződés
 49. Buszöblök és váróépületek kivitelezése  - DDOP 5.1.2/B-11-2012-0001 pályázat keretében
       ○ 
  Ajánlattételi felhívás
       ○  Vállalkozási szerződés
       ○  Összegzés ajánlatok elbírálásáról
 50. Vállalkozási keretszerződés nyomda és marketingkommunikációs szolgáltatás ellátására
       ○  Ajánlattételi felhívás
       ○  Összegzés ajánlatok elbírálásáról
       ○  Vállalkozói szerződés
   
 51. Siófok város területén lévő utak, járdák, vízelvezető árkok építésével és felújításával kapcsolatos munkák kivitelezése vállalkozási keretszerződés keretében
       ○  Ajánlattételi felhívás
       ○  Összegzés ajánlatok elbírálásáról
       ○  Vállalkozói szerződés
 52. Hajléktalan-ellátás infrastrukturális és szolgáltatási feltételeinek  fejlesztése Siófokon - TIOP – 3.4.2-11/1-2012-0079
       ○  Ajánlattételi felhívás
       ○  Összegzés ajánlatok elbírálásáról
       ○  Vállalkozói szerződés

 53. Közétkeztetési feladatok ellátása Siófok Város Önkormányzat fenntartásában működő intézmények részére
       ○  Ajánlattételi felhívás
       ○  Összegzés ajánlatok elbírálásáról
       ○  Vállalkozói szerződés
   
 54. Siófok Város Önkormányzata fenntartásában működő intézmények részére földgáz energia beszerzése
       ○  Ajánlattételi felhívás
       ○  Összegzés ajánlatok elbírálásáról
       ○  Vállalkozói szerződés
 55. Villamos energia beszerzése 12 + 12 hónapra
       ○  Ajánlattételi felhívás
       ○  Összegzés ajánlatok elbírálásáról
       ○  Vállalkozói szerződés
 56. Siófok város és Siófok Kiliti városrész nyilvános, díjmentesen használható Wifi internet lefedő-hálózatának kiépítése
       ○  Ajánlattételi felhívás
       ○  Összegzés ajánlatok elbírálásáról
       ○  Vállalkozói szerződés
 57. A Siófok, Jókai park közbiztonság javítása érdekében kamerarendszer szállítása és telepítése (2014)    
       ○ 
  Ajánlattételi felhívás
       ○  Összegzés ajánlatok elbírálásáról
       ○  Vállalkozói szerződés
 58. Siófok Város Önkormányzatának szervezetfejlesztését szolgáló szakértői szolgáltatások nyújtása az ÁROP-1.A.5-2013-2013-0063 kódszámú projekt keretében (2014)
        
  ○  Ajánlattételi felhívás
       ○  Összegzés ajánlatok elbírálásáról
       ○  Vállalkozói szerződés
 59. Vállalkozási szerződés a Siófok Városőrség Komplex Informatikai rendszere (MINIPARK) szoftver kiegészítésére irányuló szoftverfejlesztés tárgyában ( 2014)
       ○  Ajánlattételi felhívás
       ○  Összegzés ajánlatok elbírálásáról     
       ○  Vállalkozói szerződés
 60. Szállítási szerződés parkolóautomaták beszerzése tárgyában Siófok Város Önkormányzata részére  (2014)                                                                                                                                         
       ○  Ajánlattételi felhívás
       ○  Összegzés ajánlatok elbírálásáról
       ○  Vállalkozói szerződés
         
 61. Vállalkozási szerződés Siófok, Sió utca szakaszának átépítése, a Sió utca – Sorház utcai csomópont átépítése és 60 állású parkoló kivitelezésének tárgyában (2014)
       ○  Ajánlattételi felhívás
       ○  Összegzés ajánlatok elbírálásáról
       ○  Vállalkozói szerződés             
 62. Vállalkozási szerződés a Siófokot Ságvárral összekötő 65. számú út mellett kerékpárút létesítése tárgyában a KÖZOP–3.5.0-09-11 projekt keretében (201
 63. Földgáz energia beszerzése – 2014
       ○  Ajánlattételi felhívás
       ○  Ajánlattételi dokumentáció
       ○  Kereskedelmi szerződés
       ○  Összegzés
 64. Adásvételi szerződés keretében okos mobiltelefon készülékek beszerzése Siófok Város Önkormányzata részére
      Összegzés
      Adásvételi szerződés
 65. A siófoki Szépvölgyi utca nyugati oldalán parkolók és kapcsolódó járdák kiépítésének kivitelezési munkái, valamint csapadékvíz-elvezetési munkák vállalkozási szerződés keretében
      ○ Eljárást megindító felhívás
 66. Vállalkozási szerződés keretében Siófok város útjainak, járdáinak, buszmegállóinak gépi és kézi tisztítása, azok síkosság mentesítése és hó eltakarítása, szemétgyűjtők ürítése, a hulladékok elszállítása, valamint az illegálisan lerakott szemét elszállítása, illetve a hulladék ártalmatlanítása
      ○
   Ajánlati felhívás
 67. Vállalkozási szerződés a siófoki Halápy utca kivitelezési munkáinak elvégzése tárgyában
 68. A siófoki Ságvári utca járdafelújítási munkálatai, vállalkozási szerződés keretében
 69. Vállalkozási szerződés keretében Siófok város útjainak, járdáinak, buszmegállóinak gépi és kézi tisztítása, azok síkosság mentesítése és hó eltakarítása, szemétgyűjtők ürítése, a hulladékok elszállítása, valamint az illegálisan lerakott szemét elszállítása, illetve a hulladék ártalmatlanítása
 70. Közbiztonság növelését szolgáló kamerarendszer telepítése Siófokon
 71. Okos mobiltelefon készülék ek beszerzése
 72. Vállalkozási szerződés a siófoki Estike utca munkáinak kivitelezés tárgyában
 73. Vállalkozási szerződés keretében a siófoki Szőlőhegyi utca útburkolat szélesítési és felújítási munkáinak kivitelezése
 74. Regisztráció közbeszerzési értékhatárt elérő illetve azt meghaladó, 2015. évi beruházások megvalósításához vállalkozók kiválasztására

      75. A siófoki Szépvölgyi utca nyugati oldalán parkolók és kapcsolódó járdák kiépítése

      76. Siófok Város Önkormányzata részére elvégzendő kertészeti szakfeladatok

    77. Siófoki Kálmán Imre színházterem nézőtéri székeinek (zsöllyék) cseréje 

     78.  2015. évi közbeszerzési terv módosítás 

     79.  A 8600 Siófok, Semmelweis utca 1. szám alatti rendelőintézet akadálymentesítésének kivitelezése a DDOP-3.1.3/G-14-2014-0043 azonosítószámú projekt keretében 

     80.  Egészségügyi szolgáltatás megrendelés - orvosi ügyelet

     81.  Siófoki közvilágítás energiatakarékos átalakítása

      82.  Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése - eszközbeszerzés

      83.  Vállalkozási szerződés keretében a siófoki Malom utcában járda és csapadékvíz elvezető építése, útburkolat felújítása, valamint az asztalos utcában parkolók építése

 

     84.  Adásvételi szerződés keretében egészségügyi alapellátás javítását szolgáló orvostechnikai eszközök (1. rész) és kiegészítő eszközök (2. rész) beszerzése a DDOP-3.1.3./G-14-2     014-0043 azonosítószámú projekt keretében

 

     85.  Vállalkozási szerződés keretében a siófoki Malom utcában járda és csapadékvíz elvezető építése, útburkolat felújítása, valamint az asztalos utcában parkolók építése