Főoldal Önkormányzat Képviselőtestület
Önkormányzat
Képviselőtestület

Siófok Város Önkormányzatának Képviselőtestülete


Siófokon az önkormányzat képviselő-testülete 12 tagú, melyből 8-an egyéni választókörzetből, 3-an pedig listán kerültek be, a 12. a polgármester, akit közvetlenül választottak meg a polgárok.

A képviselő-testület működését 5 szakbizottság segíti.

2014. december 1-től 1 fő főállású alpolgármester lát el tisztséget az Önkormányzatban.
A bizottságok tagjai választott képviselők, illetve külsű tagok.

Dr. Lengyel Róbert polgármester Hamvas Péter alpolgármester Potocskáné Kőrösi Anita alpolgármester

 Csorba Ottó László
Hamvas Péter
Lapos Gábor
Mezőfi Józsefné
Nagy Sándor Tamásné
Orbánné Wald Marianna
Dr. Safar Ahmed
Szajcz Adrián

Szamosi Lóránt
Ujvári István Tamás
Völgyi Lajos

 


 

A képviselők elérhetőségei és fogadóórái


Képviselő

E-mail cím

Fogadónap

Időpont

Helyszín

Csorba Ottó

siofok.frakcio@fidesz.hu

minden hónap második hétfő

14:00-16:00 óra

Polgármesteri Hivatal épülete

Hamvas Péter

 

alpolgarmester@siofok.hu

Hamvas.Peter@siofok.hu

 

 

 

Lapos Gábor

siofok.frakcio@fidesz.hu

minden hónap első csütörtök

16:30-17:30 óra

Polgármesteri Hivatal épülete

Mezőfi Józsefné

siofok.frakcio@fidesz.hu

minden hónap első csütörtök

17:00-18:00 óra

Polgármesteri Hivatal épülete

Nagy Sándor Tamásné

nagy.sandorne@royalsutode.hu

minden hónap első szerda

13:00-14:00 óra

Kiliti Civil Ház

Orbánné Wald Marianna

Wald.Marianna@siofok.hu

minden hónap első és harmadik hétfő

16:30-17:30 óra

Jobbik Iroda (Óratorony üzletház, Fő u. 43.)

Dr. Safar Ahmed

siofok.frakcio@fidesz.hu

minden hónap első kedd

14:00-16:00 óra

Polgármesteri Hivatal épülete

Szajcz Adrián

siofok.frakcio@fidesz.hu

minden hónap második hétfő

14:00-16:00 óra

Polgármesteri Hivatal épülete

Szamosi Lóránt

siofok.frakcio@fidesz.hu

minden hónap második csütörtök

16:00-17:00 óra

Polgármesteri Hivatal épülete

Ujvári István Tamás

siofok.frakcio@fidesz.hu

minden hónap első szerda

13:00-14:00 óra

Kiliti Civil Ház

Völgyi Lajos

Volgyi.Lajos@siofok.hu

minden hónap utolsó csütörtök

  9:00-12:00 óra

MSZP Iroda (Zsilip sor 1.)

 

 


 

A képviselők vagyonnyilatkozatai

dr. Lengyel Róbert (2015. évről)

dr. Lengyel Róbert (2016. évről)

Hamvas Péter (2016. évről)

Potocskáné Kőrösi Anita (2015.évről)

Potocskáné Kőrösi Anita (2016.évről)

Potocskáné Kőrösi Anita alp. hozzátartozóinak vnyil. (2016. évről)

Lapos Gábor (2016. évről)

Nagy Sándorné (2016. évről)

Orbánné  Wald Marianna (2015. évről)

Orbánné  Wald Marianna (2016. évről)

Orbánné  Wald Marianna hozzátartozóinak vnyil. (2016. évről)

Szajcz Adrián (2016. évről)

Szamosi Lóránt (2016. évről)

Ujvári István (2016. évről)

Völgyi Lajos (2016. évről)

 


 

Siófok választókerületei és térképes nézete

Választókerületek utcanevekkel: itt

Választókerületek térképe: itt

  

Siófok Város Önkormányzata Képviselőtestületének bizottságai

Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság:

Elnök: Csorba Ottó László
a bizottság képviselő-testületi tagjai: Nagy Sándor Tamásné, Ujvári István, Völgyi Lajos, Szajcz Adrián
képviselő-testületen kívüli tagjai: dr. Balassa Béla, Frittmann János, ifj. Németh Lajos

Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság:

Elnök: Lapos Gábor
a bizottság képviselő-testületi tagjai: Szamosi Lóránt, Szajcz Adrián, Ujvári István, Völgyi Lajos
képviselő-testületen kívüli tagjai: Kersák György, Mayer László, Forgács Péter

Idegenforgalmi és Rendészeti Bizottság:

Elnök: Mezőfi Józsefné
a bizottság képviselő-testületi tagjai: Lapos Gábor, Nagy Sándor Tamásné, Szamosi Lóránt, Dr. Safar Ahmed
képviselő-testületen kívüli tagjai: Horváth János, Majoros Attila, Csák Gábor, Schulcz Tibor

Összeférhetetlenségi és Etikai Bizottság:

Elnök: Völgyi Lajos
a bizottság képviselő-testületi tagjai: Mezőfi Józsefné, Csorba Ottó

Nemzeti Erőforrás Bizottság:

Elnök: Dr. Safar Ahmed
a bizottság képviselő-testületi tagjai: Nagy Sándor Tamásné, Ujvári István, Orbánné Wald Marianna, Szamosi Lóránt, Mezőfi Józsefné
képviselő-testületen kívüli tagjai: Dr. Nagy Gábor, Ráncsik László, Németh Zsolt

Fejlesztési és Beruházási tanácsnok: Szajcz Adrián 


Testületi és bizottsági ügyekért felelős koordinátor:

Csere Zsuzsanna

84/504-166

testulet@siofok.hu

 

 

2017-07-25MeghívóJegyzőkönyv

 

Napirendi Lista

 

  1. Siófok Város Önkormányzata és a Somogy Megyei Kormányhivatal között 2012.10.26-án a Siófoki Járási Hivatal kialakítása tárgyában kötött külön Megállapodás módosítása

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

2. BFC Siófok kérelme

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

3. Balaton Néptáncegyüttes támogatása

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

4. Nyugdíjasok Siófoki Egyesületének támogatása

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

5. Külföldi delegációk kijelölése

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

2017-06-28MeghívóVideó1Videó2Videó3HirdetményJegyzőkönyv

Javaslat az ülésen tárgyalandó napirendekre:

 

1./ A képviselő-testület 2017. I. félévi munkatervének elfogadása

     Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester (Jogi és Szervezési Oszt.)

 

2./ Javaslat a 3/2017. (II.27.) ÖR – „az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről” szóló rendelet módosítására – előirányzat módosítások

   Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester (Közgazdasági  Oszt.)

Kiegészítés

melléklet 1

mellélklet 2

3./ Javaslat Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének „a települési hulladékról és a hozzá kapcsolódó közszolgáltatásról” szóló 6/2013.(II.4) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére és a tárgyban új önkormányzati rendelet alkotására

     Előterjesztő: Kónyáné Dr. Zsarnovszky Judit jegyző

                        (Jogi és Szervezési Oszt., Városfejl. és Üzemelt. Oszt. + Siókom Nkft.)

 

4./ A Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

   Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester (Jogi és Szervezési Oszt.)

 

5./ „Siófok város közép - és hosszútávú településfejlesztési dokumentumainak módosítása” –  ITS módosítása

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester (Városfejl. és Üzemelt. Oszt.)

Melléklet 1.

Melléklet 2.

Melléklet 3.

 

 6./ Siófok Város Gondozási Központjának 2017. július 1-jétől hatályos Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása

     Előterjesztő: Kaszáné Nagy Zsófia, a Gondozási Központ vezetője 

Melléklet 1.

 

7./ Élelmezésvezető alkalmazása

   Előterjesztő: Kaszáné Nagy Zsófia, a Gondozási Központ vezetője

 

8/ A Balatoni Regionális Történeti Kutatóintézet, Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház állományellenőrzési ütemterve

     Előterjesztő: Laki Judit intézményvezető

 

9./ Illemhely áthelyezés kérelem

       Előterjesztő: Pintér Tamás ügyvezető igazgató

Melléklet 1.

 

10./ A Termofok Üzletág Balaton-parti Kft-ből való kiválása

Előterjesztő: Pintér Tamás ügyvezető igazgató

 

11./ A Siófoki Vízilabda Kft-vel kapcsolatos további döntések meghozatala

          Előterjesztő: Pintér Tamás ügyvezető igazgató

 

12./ Siófoki Fürdőegylet – Turisztikai Egyesület pénzügyi helyzete

     Előterjesztő: Hegyi Károly elnök

 

13./ Reklámszerződés felülvizsgálata, településképi rendeletmódosítás

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester (Jogi és Szervezési Oszt.)

 

15./ Siófok Város Önkormányzat Környezeti Fenntarthatósági Terv elfogadása

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester (Városfejl. és Üzemelt. Oszt.)

Melléklet 1.

 

16./ Intelligens Idegenforgalmi Adó rendszer/e-vendégkönyv bevezetése

       Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester (Jogi és Szervezési Oszt.)

 

17./ Döntés Telki Szolgalmi Jogot Alapító Szerződés megkötéséről

       Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester (Jogi és Szervezési Oszt.)

 

18./ Döntés Ivóvízvezetési szolgalom alapításáról szóló megállapodás megkötéséről

       Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester (Jogi és Szervezési Oszt.)

 

19./ A siófoki 9697/72 hrsz-ú ingatlanon felépült szivacskézilabda csarnok jogi helyzetének rendezése

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester (Jogi és Szervezési Oszt.)

 

20./ A Siófok 8943 és 8944 helyrajzi számú ingatlanok telekegyesítése a mobil Tourinform Iroda elhelyezése céljából

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester (Jogi és Szervezési Oszt.)

 

21./ A Siófoki Széchenyi István Általános Iskola hozzájárulás iránti kérelme a Kele utcai beton sportpálya műfüves pályává történő átalakításához

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester (Jogi és Szervezési Oszt.)

 

22./ A Siófok, Diós tér 13. szám alatti, siófoki 83/3 hrsz-ú ingatlan értékesítése

       Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester (Jogi és Szervezési Oszt.)

 

  23./ II. International Beach Dance Cup rendezvény támogatása

      Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester (Jogi és Szervezési Oszt.)

 

24./ Siófok Város Gondozási Központjának személyi változásai

       Előterjesztő: Kaszáné Nagy Zsófia intézményvezető

 

25./ Siófok Város Bölcsődéje és Óvodája személyi változásai

       Előterjesztő: Somogyi Éva intézményvezető

 

26./ Jelentés lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról

       Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester (Jogi és Szervezési Oszt.)

 

27./ Polgármester és alpolgármesterek beszámolója az előző képviselő-testületi ülés óta történt eseményekről (önk. SzMSz 25. § (7) bek. szerint írásban)

Dr. Lengyel Róbert polgármester beszámolója

Potocskáné Kőrösi Anita alpolgármester beszámolója

Hamvas Péter alpolgármester beszámolója

28./ Aktuális ügyek

2017-06-20MeghívóJegyzőkönyv

1./ „A közterületek használatának szabályozásáról” szóló 7/2017.(III.31.) önkormányzati rendelet rendezvényekre vonatkozó részének felülvizsgálata, módosítására javaslat és a Hajóállomásra készített szakértői vélemények megtárgyalása, és a megfelelő intézkedések meghozatala

     Előterjesztő: Szajcz Adrián frakcióvezető                          

2017-06-09MeghívóJegyzőkönyv

1./ BFC Siófok Kft-vel kapcsolatos szerződések megkötése/módosítása

       Előterjesztő: Csorba Ottó tanácsnok                           

A 2017. május 25-ei rendes ülésen a tárgyban elfogadott 145/2017.(V.25.) számú képviselő-testületi határozat 2./ pontjának végrehajtása felfüggesztésre került a polgármester által  az ülésen tett bejelentés szerint - az önkormányzati érdekeit sértő döntés - (Mötv. 68. § (1) bek., önk. SzMSz. 28. §, (7) bek.)

Az 1./ napirendben tárgyalt határozat a KT 2017. május 25-ei nyilvános ülése jegyzőkönyvében található meg, a megfelelő sorszám alatt: 145/2017.(V.25.) KT. hat.

   2/ Részletes tájékoztatás a TOP-5.1.2-15 kódszámú „Helyi foglalkoztatási együttműködések” című pályázatról

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester (Jogi és Szervezési Osztály)

2017-05-25MeghívóVideó1Videó2Videó3HirdetményJegyzőkönyv

Javaslat az ülésen tárgyalandó napirendekre:


1./ Beszámoló Siófok Város Önkormányzata 2016. évi gazdálkodásáról

1. Melléklet

2. Melléklet

3. Melléklet

4. Melléklet

5. Melléklet

6. Melléklet

7. Melléklet

zárszámadási rendelet- tervezet

mellékletei

Előterjesztő:  Dr. Lengyel Róbert  polgármester (Közgazdasági Osztály)

 

2./ Siófok Város Önkormányzata által biztosítatható települési támogatásról szóló önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: Kónyáné Dr. Zsarnovszky Judit jegyző (Hatósági Osztály)

 

3./ Javaslat Siófok Város Önkormányzata által biztosított szociális és gyermekvédelmi  ellátásokról, és a bölcsődés korú gyermeket nevelő családok támogatásáról szóló 34/2016. (XII.19.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Kónyáné Dr. Zsarnovszky Judit jegyző

                       (Jogi és Szervezési Oszt.+Gondozási Központ)

 

4./ A Magyar Máltai Szerzetszolgálat Gondviselés Háza 2016. évi szakmai és pénzügyi beszámolója

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester (MMSZ Szolgálat, Jogi és Szerv.O.)


5./ Éves belső ellenőrzési jelentés 2016. évre vonatkozóan

1. Melléklet

2. Melléklet

Előterjesztő:  Dr. Lengyel Róbert  polgármester ( belső ellenőr)

 

6./ Beszámoló Siófok város helyi közforgalmú autóbusz-közlekedésével összefüggő közszolgáltatási feladatainak 2016. évi ellátásáról.

Előterjesztő:  Dr. Lengyel Róbert  polgármester (Városfejl.és Üzemelt.Oszt.)

 

7./ Temető-üzemeltető gazdasági társaság létrehozásához pénzügyi fedezet biztosítása

 Előterjesztő:  Dr. Lengyel Róbert  polgármester

        Kónyáné dr. Zsarnovszky Judit jegyző  (Városfejl. és Üzemelt. Oszt.)


8./ A Siófok, Szent László u. ingatlan (2627 hrsz) ingatlan bérleti ügye

Előterjesztő: Pintér Tamás ügyvezető igazgató   (Jogi és Szervezési Oszt.)

 

9./ Játszótér telepítése a Beszédes sétány 77/C társasház elé

1.Melléklet

2. Melléklet

Előterjesztő: Pintér Tamás ügyvezető igazgató

 

10./ Szabadtéri rendezvényterület kijelölése

Melléklet

Előterjesztő: Pintér Tamás ügyvezető igazgató

 

11./ A helyi közösségi közlekedés támogatására vonatkozó pályázattal kapcsolatos önkormányzati nyilatkozatok megtétele

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester (Városfejlesztési és Üzem. O.)

 

12./ A Kálmán Imre Kulturális Központ részére a Siófok Város Önkormányzata Képviselő testületének a közterületek használatának szabályozásáról szóló 7/2017.(III.31.) számú rendelete alapján megadandó közterület-használati hozzájárulás

Melléklet

Előterjesztő:  Dr. Lengyel Róbert  polgármester (Városfejlesztési és Üzem. O.)

 

 13./ A Dél-Balatoni Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása

Előterjesztő:  Dr. Lengyel Róbert  polgármester (Jogi és Szervezési Oszt.)

 

14./ Siófok - Töreki Diófás utca felújított szakaszára vonatkozó vagyon átadási-átvételi megállapodás megkötése

Előterjesztő:  Dr. Lengyel Róbert  polgármester (Jogi és Szervezési Oszt.)


15./ A Siófok belterület 11694/18 hrsz-ú ingatlan eladásra történő kijelölése

Előterjesztő:  Dr. Lengyel Róbert  polgármester  (Jogi és Szervezési Oszt.)

 

16./ Tájékoztatás az önkormányzati tulajdonban lévő víziközmű vagyonelemek, valamint víziközmű fejlesztésre fel nem használt források tulajdonjogának magyar államra történő térítésmentes átháramlásáról

 Előterjesztő:  Dr. Lengyel Róbert  polgármester (Városfejlesztési és Üzem. O.)

 

 17./ Nyilatkozat elővásárlási jogról a Siófok, Semmelweis utcai (siófoki 9675/3 hrsz) parkolóban található pavilon vonatkozásában

 Előterjesztő:  Dr. Lengyel Róbert  polgármester (Jogi és Szervezési Oszt.)

 

18/ Megbízási szerződés módosítása

Előterjesztő:  Dr. Lengyel Róbert  polgármester (Jogi és Szervezési Oszt.)

 

19./ Bérlőkijelölés a siófoki 3360/8 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában

Előterjesztő:  Dr. Lengyel Róbert  polgármester (Jogi és Szervezési Oszt.)


20./ Üresen álló önkormányzati lakások bérbeadási jogcímének meghatározása

Előterjesztő:  Dr. Lengyel Róbert  polgármester (Jogi és Szervezési Oszt.)

 

21./ A Siófok, Fő utca 97. szám alatti társasház alapító okiratának módosítása ügye

Előterjesztő:  Dr. Lengyel Róbert  polgármester (Jogi és Szervezési Oszt.)

 

22./ Dr. Gárdonyi Máté plébános (Szent Kilit Római Katolikus Plébánia) kérelme, jótékonyági táborban résztvevő szegény sorsú gyermekek szállásköltségének támogatásához

Előterjesztő:  Dr. Lengyel Róbert  polgármester (Jogi és Szervezési Oszt.)

 

23./ A Siófok, Fő tér 5 szám alatti társasház javára a Hock János köz 2 terhére történő szolgalmi jog alapítása

Előterjesztő:  Dr. Lengyel Róbert  polgármester (Jogi és Szervezési Oszt.)

 

24./ Balatoni Festők Tárlata kiállítás támogatása

Előterjesztő:  Dr. Lengyel Róbert  polgármester (Jogi és Szervezési Oszt.)

 

25./ Nemzeti Regatta – Magyarország Településeinek Vitorlás Fesztiválja és Tour de Pelso rendezvények közterület és eszközigénye

Előterjesztő:  Dr. Lengyel Róbert  polgármester (Jogi és Szervezési Oszt.)

 

26./ Tájékoztatás a Pünkösdi Szezonnyitó rendezvény keretében átadandó Kálmán Imre emlékplakett és a Pro Turismo díjazandók személyéről

 Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

27./ Siófok Város Gondozási Központjának személyi változásai

Előterjesztő: Kaszáné Nagy Zsófia intézményvezető

 

28./ Siófok Város Bölcsődéje és Óvodája személyi változásai

Előterjesztő: Somogyi Éva intézményvezető

 

29. /I., Tájékoztatás a Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottságnak az önkormányzati vagyon hasznosítása tárgyában saját hatáskörben jóváhagyott szerződésekről (a meghozott határozatok alapján) 2017. január 1.napjától – 2017.április 30. napjáig terjedő időszak vonatkozásában

 II., A 220/, a 221/ és a 223/2011.(XII.15.) sz. képviselő-testületi határozatokban előírt tájékoztatási kötelezettség teljesítése a  helyiségek bérletével kapcsolatban 2017. január 1. - 2017. április 30. napjáig terjedő időszak vonatkozásában

 Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester / Csorba Ottó, a PTB elnöke

(Jogi és Szervezési Oszt.+ illetékes osztályok az egyes határozatok esetében)

 

30./ Jelentés lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester (Jogi és Szervezési Oszt.)

 

31./ Polgármester és alpolgármesterek beszámolója az előző képviselő-testületi ülés óta történt eseményekről (önk. SzMSz 25. § (7) bek. szerint írásban)

Dr. Lengyel Róbert polgármester

Potocskáné Kőrösi Anita alpolgármester

Hamvas Péter alpolgármester

32./ Aktuális ügyek

2017-05-25MeghívóVideó1Videó2Videó3Jegyzőkönyv

Napirendi javaslat:

 

1./ A Somogy Megyei Kormányhivatal Siófoki Járási Hivatalának tájékoztatója a 2016. évi tevékenységéről

Előterjesztő: Dr. Horváth Zsuzsanna járási hivatalvezető-helyettes


2./ Beszámoló a Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi  tevékenységéről

Előterjesztő: Kónyáné Dr. Zsarnovszky Judit jegyző

(Tájékoztatásul: A Közös Önkormányzati Hivatal működtetésére aláírt megállapodás 11./ pontja értelmében együttes ülésen tárgyalják a képviselő-testületek ezt a beszámolót.)

2017-04-27MeghívóVideó1Videó2Videó3HirdetményJegyzőkönyv

NAPIRENDI LISTA

 

1./ Önkormányzat részére beszámoló a  Siófoki Rendőrkapitányság 2016. évi  tevékenységéről

A 2017. évi idegenforgalmi szezonra való felkészülés feladatai

 

Az 1./ főponton belül alpontokba szedve az egyes szervezetek által elkészített részanyagok:

1.1./1./ Beszámoló a közbiztonság helyzetéről 2016. év vonatkozásában

A Városi Rendőrkapitányság szezonra felkészülése

Előterjesztők: Dr. Piros Attila r. dandártábornok, a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője

                    Kasznár Gyula r. alezredes,Siófok Város rendőrkapitánya

     Melléklet

1.1./2./ A Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság felkészülése a szezonra

Előterjesztő: Horváth László, r. ezredes, a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság vezetője

 

1.2./1./  A Balaton-parti Kft. felkészülése a 2017. évi idegenforgalmi szezonra

1.2./2./  A Siotour Kft. felkészülése az idegenforgalmi szezonra

Előterjesztő Pintér Tamás ügyvezető igazgató

 

1.3./     Kálmán Imre Kulturális Központ 2017. évi idegenforgalmi szezonra tervezett felkészülés feladatai

Előterjesztő: Gyulainé Isó Edina, a KIKK igazgatója

 

 1.4./ Siófoki Fürdőegylet Turisztikai Egyesület 2017. évi idegenforgalmi szezonra  való felkészülés feladatai

Előterjesztő: Hegyi Károly elnök

 

1.5./ 2017. évi idegenforgalmi szezonra való felkészülés a Városüzemeltetés és a  Városőrség részéről

Előterjesztő:  Dr. Lengyel Róbert polgármester

        (Pistár Péterné városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető,

        Gyulai László hatósági osztályvezető – Városőrség vezetője)

 

2./ Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Siófoki Katasztrófavédelmi Kirendeltség  Siófok Hivatásos Tűzoltóság 2016. évi tevékenységét értékelő összefoglaló jelentés

Tájékoztató a Siófoki Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2016. évi munkájáról Önkormányzatok részére

Előterjesztő: Oláh László tű. alezredes, kirendeltség vezető

                         Kekecs K. Richárd tű. őrnagy, Tűzoltóparancsnok

 

3./ Javaslat a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítés engedélyezésének szabályairól, továbbá a többletszolgáltatás ellentételezéseként az önkormányzat részére, valamint az anyakönyvvezető és közreműködője részére fizetendő díj mértékéről szóló önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Kónyáné Dr. Zsarnovszky Judit jegyző (Hatósági Osztály)

 

4./ Javaslat a névadás és házassági évforduló engedélyezésének szabályairól, továbbá a többletszolgáltatás ellentételezéseként az önkormányzat részére, valamint az anyakönyvvezető és közreműködője részére fizetendő díj mértékéről szóló önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Kónyáné Dr. Zsarnovszky Judit jegyző (Hatósági Osztály)

 

5./ Javaslat Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi adókról és az adózás rendjéről szóló 45/2007. (XII. 14.) önkormányzati rendeletének módosítására

 Előterjesztő: Kónyáné dr. Zsarnovszky Judit jegyző (Jogi és Szervezési + Közgazdasági Osztály)

 

6./ Javaslat a különleges személyszállító szolgáltatást nyújtó járművel  végzett  személyszállítási szolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet  megalkotására

Előterjesztő: Kónyáné Dr. Zsarnovszky Judit jegyző (Hatósági Osztály)

 

  7./Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről szóló 3 /1994.(II.17.) önkormányzati rendelet módosítására javaslat

Előterjesztő: Kónyáné Dr. Zsarnovszky Judit jegyző (Jogi és Szervezési Osztály)

 

8./„Siófok Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről”szóló 23/2005.(IV.29.) önkormányzati rendelet módosítása (rendeletmódosítás előkészítése) II.

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester (városi főépítész)

 

 9./ Javaslat az 3/2017 (II.27.) ÖR - az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítására- előirányzat módosítások

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester (Közgazd. Osztály) 

melléklet

melléklet

melléklet

10./ Siófok Város Óvodája és Bölcsődéje Csicsergő Bölcsőde szakmai programja

Előterjesztő: Somogyi Éva intézményvezető

 

11./ Siófok Város Óvodája és Bölcsődéje Pedagógiai program

     Melléklet

Előterjesztő: Somogyi Éva intézményvezető

 

12./ Csuka II. halászhajó értékesítése

Előterjesztő: Pintér Tamás ügyvezető igazgató,Balaton- parti Kft.

 

13./ Mobil Tourinform Iroda áthelyezése

Előterjesztő: Hegyi Károly, a Fürdőegylet elnöke


14./ Javaslat a Siófoki Fürdőegylet Turisztikai Egyesület támogatási szerződésére    

Előterjesztő: Hegyi Károly, a Siófoki Fürdőegylet- Turisztikai Egy. elnöke


15./ Siófoki Fürdőegylet Turisztikai Egyesület 2012/2013. évi támogatási ügye

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester (Jogi és Szervezési Osztály)

 

16./ A Siófoki Tankerületi Központ intézményátszervezésre tett javaslatának véleményezése

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester (Jogi és Szervezési Osztály)

 

17./ Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 2016. évi begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenységről szóló beszámoló

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester (Városfejl. és üzemelt. Oszt.)

 

18./ Pályázat benyújtása a 2017. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás díjának csökkentésére.

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester (Városfejl. és Üzemelt.+ Közgazd. O.)

 

19./ Siófok Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzata

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester (Városfejl. és Üzemelt.Osztály)

 

20./ A siófoki köztemetők működési rendjéről szóló szabályzat jóváhagyása

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester (Városfejl. és Üzemelt. Oszt.)

 

21./ Az önkormányzati feladatkörbe tartozó gyermekvédelmi tevékenységről beszámoló a 2016. év vonatkozásában az 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 96. §  (6) bek. alapján

Előterjesztő: Kónyáné Dr. Zsarnovszky Judit jegyző (Hatósági Osztály)

 

22./ Fotópályázat meghirdetése Siófok településképi értékeinek feltárására

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester (városi főépítész)

 

23./ Döntés a Siófok Város Önkormányzata és a SIÓ-TORONY Kft. Bérleti szerződés vonatkozásában

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester (Jogi és Szervezési Osztály)

 

24./ Az önkormányzati tulajdonú Siófok, Tanácsház u. 1. 8/49. szám alatti bérlakás értékesítésre kijelölése

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester (Jogi és Szervezési Osztály)

 

25./ Az önkormányzati tulajdonú Siófok, Bláthy O. u. 18.I/8. szám alatti bérlakás értékesítésre kijelölése

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester (Jogi és Szervezési Osztály)


26./ Üresen álló önkormányzati lakás bérbeadási jogcímének meghatározása

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester (Jogi és Szervezési Osztály)


27./ MÁV-START Zrt. által a nyári menetrendi időszakban közlekedtetett vonatjárat költségeihez hozzájárulás

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester (Jogi és Szervezési Osztály)


28./ Balatoni Bringakör Kerékpáros fejlesztés siófoki nyomvonala

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester (Jogi és Szervezési Osztály) 

 

29./ Nemzetközi szatellit és ifjúsági olimpiai kvalifikációs strandröplabda-torna támogatása

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester (Jogi és Szervezési Osztály)

 

30./ „Egészségnap 2017. Siófok” rendezvény támogatása

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester (Jogi és Szervezési Osztály)

 

31./ X. Balaton Classic veterán autóverseny támogatása

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester (Jogi és Szervezési Osztály)

 

32./ Munkacsoport felállítása annak érdekében, hogy vegye fel a Turisztikai Ügynökséggel a kapcsolatot a Vitorlás utca, a Bahart Zrt. által jelenleg használt sziget, a Bahart Zrt. által megvásárolt Baross-híd melletti terület, illetve a kettő közötti terület, valamint a Krúdy sétány, a Mártírok útja, a Rózsakert és a Petőfi sétány  komplex fejlesztésének támogatására forrásteremtés céljából, pályázati forrás támogatási lehetőségek  feltárására

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester (városi főépítész)

 

33./ Siófok Város Gondozási Központjának személyi változásai

Előterjesztő: Kaszáné Nagy Zsófia intézményvezető


34./ Siófok Város Bölcsődéje és Óvodája személyi változásai

Előterjesztő: Somogyi Éva intézményvezető

 35./ Jelentés lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester (Jogi és Szervezési Oszt.)

 

36./ Polgármester és alpolgármesterek beszámolója az előző képviselő-testületi ülés óta történt eseményekről (önk. SzMSz 25. § (7) bek. szerint írásban)

Dr. Lengyel Róbert polgármester beszámolója

Potocskáné Kőrösi Anita alpolgármester beszámolója 

Hamvas Péter alpolgármester beszámolója

 

37./ Nemzetközi kapcsolatok ápolása – Siófoki Amatőr Művészeti Egyesület aradi fellépésének támogatása

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester (Jogi és Szervezési Osztály)

38./A Balaton-parti Kft. a Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek használatának szabályozásáról szóló 7/2017. (III.31.) számú rendelet alapján megadandó közterület-használati hozzájárulás

       Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester (Hatósági Osztály)

 39./ Külföldi delegáció kijelölése – Porec testvérváros látogatása

       Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester (Jogi és Szervezési Osztály)

40./ Külföldi delegáció kijelölése – Landsberg testvérváros látogatása

       Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester (Jogi és Szervezési Osztály)

 

41./Aktuális ügyek

2017-04-20MeghívóJegyzőkönyv

Döntés az uszoda projekt pályázati beadásáról

 Előterjesztő: Szajcz Adrián beruházási és fejlesztési tanácsnok

 

2017-03-30MeghívóVideó1Videó2Videó3HirdetményJegyzőkönyv

1./ A településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi     egyeztetés szabályainak megállapítása rendelet alkotásával, valamint „A Településrendezési eszközök hatályosulása, módosításuk jogszabályi változása, valamint ezzel összefüggésben a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egeztetés szabályainak megállapítása” tárgyában hozott 187/2013.(XII.12.) számú képviselő-testületi határozat visszavonása

     Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

                            Kónyáné Dr. Zsarnovszky Judit jegyző (városi főépítész)

 

2./ Javaslat Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének „A Településképi  véleményezési eljárásról” szóló 8/2013.(III.04.), valamint „A Településképi  bejelentési eljárásról és a településképi kötelezésről” szóló 43/2013.(XII.13.) önkormányzati rendeleteinek módosítására

     Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester  (városi főépítész)

 

3./ A Településrendezési eszközök hatályosulása, módosításuk jogszabályi változása, valamint ezzel összefüggésben településfejlesztési döntés Siófok Város Településképi Arculati Kézikönyvének és Településkép-védelmi Rendeletének készítéséről

     Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester (városi főépítész)

 

4./Siófok Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről” szóló 23/2005.(IV.29.) önkormányzati rendelet módosításának előkészítésére képviselő-testületi döntés meghozatala

          Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester (városi főépítész)

 

5./ Javaslat a közterületek használatának szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

      Előterjesztő: Kónyáné Dr. Zsarnovszky Judit jegyző (Hatósági Osztály)

 

6./ Javaslat a közterület filmforgatási célú használatának szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotására

     Előterjesztő: Kónyáné Dr. Zsarnovszky Judit jegyző (Hatósági Osztály)

 

7./ Javaslat a helyi közutak nem közlekedési célú igénybevételéről szóló önkormányzati rendelet megalkotására

     Előterjesztő: Kónyáné Dr. Zsarnovszky Judit jegyző (Hatósági Osztály)

 

8./ Javaslat Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Siófok Város közigazgatási területén hirdető berendezések, hirdetések és reklámok elhelyezésének rendjéről szóló 28/2011.(IX.30.) önkormányzati rendelet módosítására

     Előterjesztő: Kónyáné Dr. Zsarnovszky Judit jegyző  (Hatósági Oszt.)

 

9./ Javaslat a Közszolgálati Tisztviselők Napja, július 1-je munkaszüneti nappá nyilvánításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

       Előterjesztő: Kónyáné Dr. Zsarnovszky Judit jegyző  (Jogi és Szervezési Oszt.)

 

10./ 2017. évi közbeszerzési terv

       Melléklet

       Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester  (Városfejl. és Üzemelt Oszt.)

 

11./ Siófok Város Gondozási Központjának 2016. évi szakmai beszámolója

     Előterjesztő: Kaszáné Nagy Zsófia intézményvezető

 

12./ Siófok Város 2017. évi marketing keretösszegének tartalma és ütemterve

      Melléklet

     Előterjesztő: Hegyi Károly, a Fürdőegylet elnöke

 

13./ Siófok Város Környezetvédelmi Programjának elfogadása

     Melléklet

      Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester (Városfejl. és Üzemelt. Oszt.)

 

14./ Siófok város közép - és hosszú távú településfejlesztési dokumentumainak módosítása (ITS)

       1.Melléklet

       2. Melléklet

       3. Melléklet

       Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester (Városfejl. és Üzemelt Oszt.)

 

15./ Közintézmények energiahatékonysági feladatellátása

     Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester (létesítményi főmérnök)

 

16./ Részletes tájékoztatás az EFOP-1.5.2-16 kódszámú „Humán közszolgáltatások  fejlesztése térségi szemléletben” című pályázatról

     Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester   (Jogi és Szervezési Oszt.)

 

17./ Hozzájárulás az önkormányzatoknak kiírt, de a Kálmán Imre Kulturális Központ által benyújtani kívánt EFOP-3.7.3-16 (Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáféré biztosítása) pályázat megvalósításához

      Előterjesztő:Gyulainé Isó Edina igazgató

 

 

18./ Nyilatkozat elővásárlási jogról a siófoki 6426 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában

     Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester  (Jogi és Szervezési Oszt.)

 

19./ ZNET Telekom Zrt. bérleti szerződéseinek megkötése

     Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester   (Jogi és Szervezési Oszt.)

 

20./ BFC Siófok Kft. kérelme

     Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester   (Jogi és Szervezési Oszt.)

 

21./ Sárkányhajó siófoki területi verseny megrendezése

       Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester   (Jogi és Szervezési Oszt.)

 

22./ Nemzetközi kapcsolatok ápolása – Siófoki Férfi Dalkör Gyergyószentmiklósi fellépésének támogatása

     Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester   (Jogi és Szervezési Oszt.)

 

23./ Teleki Miklós orgonahangverseny-sorozat támogatása

       Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester   (Jogi és Szervezési Oszt.)

 

24./ Bérlőkijelölés a Siófok, 7-es főút, Május 1. u. által határolt, siófoki 8493 hrsz-ú beépítetlen terület vonatkozásában( Glomare Kft – Ház másképp)

     Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester   (Jogi és Szervezési Oszt.)

 

25./ A MEKIS DENTAL Szolgáltató Kft-vel kötött, a 2. számú vegyes fogorvosi praxis  feladat-ellátási szerződésének – rendelési idő tárgyban történő - módosítása

     Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester   (Jogi és Szervezési Oszt.)

 

26./ OPTICON Kft. részére tulajdonosi hozzájárulás kiadásáról

     Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester (Jogi és Szervezési Oszt.)

 

  27./ A siófoki 9697/72 hrsz-ú ingatlanon felépült sportkollégium jogi helyzetének rendezése

     Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester (Jogi és Szervezési Oszt.)

 

28./ Döntés pályázaton való indulásról, hogy Siófokon uszoda létesülhessen

     Előterjesztő: Szajcz Adrián beruházási és fejlesztési tanácsnok

 

   29./ A Magyar Turisztikai Ügynökség Strandfejlesztési pályázati induláshoz hozzájárulás

      Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester (Jogi és Szervezési Oszt.)

 

30./ Siófok Város Önkormányzata tulajdonában lévő, feleslegessé vált gépkocsik értékesítéséről döntés

     Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester (Közgazdasági Oszt.)

 

31/ Siófok Város Gondozási Központjának személyi változásai

     Előterjesztő: Kaszáné Nagy Zsófia intézményvezető

 

  32./ Balatoni Regionális Történeti Kutatóintézet, Könyvtár személyi állományában bekövetkezendő változásokhoz testületi hozzájárulás kérése

       Előterjesztő: Laki Judit intézményvezető

 

33./ Javaslat a bizottsági alap felosztására a 2017-es év vonatkozásában

       Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester  (Jogi és Szervezési Oszt.+Közgazd.O.)

 

34./ A polgármester 2017. évi cafetéria-juttatása

     Előterjesztő: Kónyáné Dr. Zsarnovszky Judit jegyző  (Jogi és Szervezési Oszt.)

 

35./ Jelentés lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról

       Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester (Jogi és Szervezési Oszt.)

 

36./ Polgármester és alpolgármesterek beszámolója az előző képviselő-testületi ülés óta történt eseményekről (önk. SzMSz 25. § (7) bek. szerint írásban)

Dr. Lengyel Róbert polgármester beszámolója

Potocskáné Kőrösi Anita alpolgáemster beszámolója

Hamvas Péter alpolgáemster beszámolója


 

37./ Képviselő-testületi hozzájárulás megadása a Nemzeti Erőforrás Bizottság döntése szerint a civil szervezetek pályázati alapja 2017. évi pályázatok elbírálása során alapítványok részére megállapított támogatás(ok) kifizetésére

    Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester (Hatósági Oszt.)

 

38./Aktuális ügyek

2017-02-23MeghívóJegyzőkönyv

2017-02-23MeghívóVideó1Videó2Videó3HirdetményJegyzőkönyv

1./ Javaslat a kéményseprő-ipari közszolgáltatás igénybevételéről szóló 4/2013.(III.04.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére

     Előterjesztő: Kónyáné Dr. Zsarnovszky Judit jegyző

 

2./ Javaslat az 5/2016.(II.29.) ÖR – „az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről” szóló rendelet módosítására –  előirányzatok módosítása

     Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

melléklet

melléklet

3./ A SIOTOUR Kft. beolvadásához szükséges további döntések meghozatala

     Előterjesztő: Pintér Tamás, a Balaton-parti Kft. ügyvezető igazgatója

melléklet

melléklet

melléklet

melléklet

 

4./ A 6814/2 hrsz-ú, Indóház utcai ingatlan értékesítése az Önkormányzat részére ( A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság levette a napirendről)

     Előterjesztő: Pintér Tamás, a Balaton-parti Kft. ügyvezető igazgatója

 

5./  A Siófok Petőfi sétány sétány  (Porec tér – Glatz Henrik utca közti és a Karinthy Frigyes és Köztársaság utca kereszteződéséig) 2017. évi üzemeltetésével kapcsolatos tervezet

      Előterjesztő: Pintér Tamás, a Balaton-parti Kft. ügyvezető igazgatója

 

6./ Siófoki Jégpálya üzemeltetésével kapcsolatos beszámoló

          Előterjesztő: Pintér Tamás, a Balaton-parti Kft. ügyvezető igazgatója

 

7./ Siófok város 2017. évi marketing keretösszegére tett javaslat

          Előterjesztő: Hegyi Károly, a Siófoki Fürdőegylet elnöke

melléklet

8./ Felhatalmazás a „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 tárgyú” támogatási kérelem benyújtására és a kedvezményezetti kötelezettségek teljesítésére

           Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

9./ Együttműködés a nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetemmel szociológiai településkutatási tanulmányok készítésére

               Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

10./ Megbízás kiegészítése Siófok Város új településrendezési eszközeinek elkészíttetésére

       Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

11./ Tour de Pelso támogatási kérelem

       Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

12./ Javaslat az Önkormányzat saját bevételei összegének és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítására

       Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

13./ Az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének megállapítása

          Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

melléklet

melléklet

melléklet

melléklet

melléklet

melléklet

költségvetési rendelet- tervezet

 

14./ Siófok Város Óvodája és Bölcsődéje 2017/2018. nevelési év beiskolázási tervének megtárgyalása

       Előterjesztő: Somogyi Éva intézményvezető

 

15./ Siófok Város Óvodája és Bölcsődéje valamennyi intézményegysége nyári zárva tartásának jóváhagyásáról döntés 

      Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

16./ Vélemény általános iskolai felvételi körzetek kijelöléséről

       Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester 

 

17./ A 3. számú fogorvosi alapellátási körzet praxisjogának elidegenítése, feladat-ellátási szerződés megkötése Dr. Rákász Virág Éva fogorvossal

     Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester 

 

18./ Siófok város közigazgatási területén elhelyezett közterületi képfelvevők elhelyezésének kijelöléséről

          Előterjesztő: Hegyi Károly, a Fürdőegylet elnöke

 

19./ A Siófok, Batthyány u. 10. szám alatt található ingatlan megvásárlására, a Nagy és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-vel kötendő végleges adásvételi szerződés jóváhagyása

       Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

20./ A VidaNet Kábeltelevíziós Szolgáltató Zrt. javára történő vezetékjog alapítása a Siófok  9562/2 hrsz-ú ingatlan tekintetében

              Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

21./ Átjáró elnevezése néhai Szarka Dénes siófoki lakosról

    Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

22./ Siófok Város Gondozási Központjának személyi változásai

       Előterjesztő: Kaszáné Nagy Zsófia intézményvezető

 

23./ Siófok Város Óvodája és Bölcsődéje személyi változásai

       Előterjesztő: Somogyi Éva intézményvezető

 

24./ Kálmán Imre Kulturális Központ személyi változásai

       Előterjesztő: Gyulainé Isó Edina igazgató

 

25./ A polgármester 2017. évi szabadság ütemtervének jóváhagyása

          Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester  

 

26./ Jelentés lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról

       Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

27./ Polgármester és alpolgármesterek beszámolója az előző képviselő-testületi ülés óta történt eseményekről (önk. SzMSz 25. § (7) bek. szerint írásban)

Polgármesteri beszámoló

Potocskáné Kőrösi Anita alpolgármester beszámolója

Hamvas Péter alpolgármester beszámolója

28./Aktuális ügyek

2017-01-31MeghívóJegyzőkönyv

2017-01-26MeghívóVideó1Videó2Videó3Jegyzőkönyv

Napirendi lista

1./ Kálmán Imre Kulturális Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

     Előterjesztő: Gyulainé Isó Edina igazgató

 2./ A Kálmán Imre Kulturális Központ Alapító Okiratának módosítása (telephely törlés)

     Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 3./ Siófok Város Gondozási Központjának Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása

     Előterjesztő: Kaszáné Nagy Zsófia intézményvezető

 4./ SIOTOUR Kft. beolvadásához szükséges Alapítói Határozat

     Előterjesztő: Pintér Tamás, a Balaton-parti Kft. ügyvezető igazgatója

melléklet

5./ A Siófok Petőfi sétány (Porec tér – Glatz Henrik utca közti és a Karinthy Frigyes és Köztársaság utca kereszteződéséig) 2017. évi üzemeltetésével kapcsolatos tervezet ( A Pénzügyi és Tulajdonosi Biztottság által átdolgozásra visszaadott előterjesztés!)

     Előterjesztő: Pintér Tamás, a Balaton-parti Kft. ügyvezető igazgatója

 6./ Siófok Fürdőegylet Turisztikai Egyesület 2017. évi üzleti terve

     Előterjesztő: Hegyi Károly, a Fürdőegylet elnöke

  7./ „Siófoki parti sétány fejlesztése Siófok Város Önkormányzata által” elnevezésű pályázat benyújtásáról és a szükséges önerő biztosításáról

     Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

8./ A Nemzeti Stadionfejlesztési Program megvalósításában a Siófoki stadion tervezési szerződésének módosítása

     Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

9./ A Siófok belterület 2662/27 hrsz-ú ingatlant terhelő, a Siófok 2662/63 hrsz-ú ingatlant illető csapadékvíz elvezető szolgalmi jog alapítása

     Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 10./ Nyilatkozat elővásárlási jogról a siófoki 6294/1/A/1 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában

       Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

11./ Nyilatkozat elővásárlási jogról a siófoki 6294/1/A/1 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában

       Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

12./ Az E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt. javára történő gázvezetékjog alapítása Siófok külterület 0215/9 hrsz-ú ingatlan tekintetében

       Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

13./ A Siófok, Madarász Viktor u. 10-12. szám alatti, 1893/2 hrsz-ú ingatlan értékesítése

     Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

14./ Nyilatkozat elővásárlási jogról a siófoki 2604 hrsz-ú, természetben 8600 Siófok, Baross Gábor u. 45/A. szám alatti, kivett üdülőépület és udvar megnevezésű ingatlan vonatkozásában

     Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

15./ Nyilatkozat elővásárlási jogról a siófoki 6492/1 hrsz-ú, természetben az Újpiac téren található L alakú garázssor Tanácsház utcára nyíló részének keleti végén álló, legutolsó garázs ingatlana vonatkozásában

     Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

 16./ A Csoportos önkormányzati földgázenergia közbeszerzési eljáráson való részvétel és gesztori szerepvállalás

     Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

17./ A siófoki 9675/8 és a siófoki 9675/9 hrsz-ú, kórház melletti ingatlanok értékesítése

    Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

18./ A Dél-Balatoni Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás TÁrsulási Megállapodásának módosítása

     Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

19./ Böjte Csaba missziós körútjának szállás támogatási kérelme

         Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

20./ Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal személyi változásai

       Előterjesztő: Kónyáné Dr. Zsarnovszky Judit jegyző

 

21./ Siófok Város Gondozási Központjának személyi változásai

       Előterjesztő: Kaszáné Nagy Zsófia intézményvezető

22./ Siófok Város Óvodája és Bölcsődéje személyi változásai

       Előterjesztő: Somogyi Éva intézményvezető

 23./ Dr. Lengyel Róbert polgármester illetménye

         Előterjesztő: Kónyáné Dr. Zsarnovszky Judit jegyző 

 

  24./ Potocskáné Kőrösi Anita alpolgármester illetménye

         Előterjesztő: Kónyáné Dr. Zsarnovszky Judit jegyző 

 

  25./I., Tájékoztatás a Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottságnak az önkormányzati vagyon hasznosítása tárgyában saját hatáskörben jóváhagyott szerződésekről (a meghozott határozatok alapján) 2016. szeptember 1.napjától – 2016. december 31. napjáig terjedő időszak vonatkozásában

        II., A 220/, a 221/ és a 223/2011.(XII.15.) sz. képviselő-testületi határozatokban előírt     tájékoztatási kötelezettség teljesítése a  helyiségek bérletével kapcsolatban 2016. szeptember 1. - 2016.december 31. napjáig terjedő időszak vonatkozásában

        Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester / Csorba Ottó, a PTB elnöke

26./ Jelentés lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról

       Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

27./ Polgármester és alpolgármesterek beszámolója az előző képviselő-testületi ülés óta történt eseményekről (önk. SzMSz 25. § (7) bek. szerint írásban)

Dr. Lengyel Róbert polgármester

Potocskáné Kőrösio Anita alpolgármester

Hamvas Péter alpolgármester

28/ Az Összeférhetetlenségi és Etikai Bizottság tájékoztatója / állásfoglalása a 2016. december 15-ei ülésen „A képviselői vagyonnyilatkozatok közzétételére javaslat a város  honlapján” témában meghozott 373/2016.(XII.15.) sz. képviselő-testületi határozat értelmében

    Előterjesztő: Völgyi Lajos tanácsnok, az ÖEB elnöke

29./ A SIÓKOM Nonprofit Kft. új székhelyének jóváhagyása

       Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 30./Aktuális ügyek

2017-01-23Meghívó

2017-01-10MeghívóJegyzőkönyv

1./ A Balatoni Regionális Történeti Kutatóintézet, Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház alapító okiratának módosítása

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

2./ Dr. Kopár István Siófok Város Díszpolgárának az önkormányzat saját halottjává nyilvánítása

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

2016-12-21MeghívóJegyzőkönyv

1./ 350/1/2016. (XII.15.) sz. képviselő-testületi határozattal kapcsolatos sürgős tulajdonosi döntések meghozatala

      Előterjesztő: Pintér Tamás ügyvezető

 

2./ Javaslat az 5/2016.(II.29.) ÖR – az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítására – a 350/1/2016.(XII.15.) KT határozat módosításának folyományaként

     Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

melléklet

melléklet

2016-12-15MeghívóVideó1Videó2Videó3Jegyzőkönyv

1./ Siófok Város Képviselő-testületének 2017. I. félévi munkaterve

           Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

2./ Javaslat az 5/2016. (II.29. ) ÖR - az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítására - előirányzat módosítások

          Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

melléklet

melléklet

3./ Javaslat Siófok Város Ösztöndíjáról, Szakképzési Ösztöndíjáról, valamint az országos és megyei tanulmányi versenyen kiemelkedő eredmények jutalmazásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

          Előterjesztő: Kónyáné Dr. Zsarnovszky Judit jegyző

 

4./ Javaslat a köztemetőkről és a köztemető használatának rendjéről szóló önkormányzati rendelet megalkotására 

          Előterjesztő: Kónyáné Dr. Zsarnovszky Judit jegyző

melléklet

5./ Javaslat ,,Siófok Város Önkormányzata által biztosított szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, és a bölcsődés korú gyermeket nevelő családok támogatásáról '' szóló önkormányzati rendelet megalkotására, és a ,,Siófok Város Önkormányzata által biztosítható települési támogatásokról, a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, és a bölcsődés korú gyermeket nevelő családok támogatásáról " szóló 6/2015. (II. 27. ) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére

           Előterjesztő: Kónyáné Dr. Zsarnovszky Judit jegyző

 

6./ Siófok Város településrendezési eszközeinek 2016. 1. ütem - megnevezésű - a 30. számú vasútvonal, Szabadbattyán - Lepsény - Siófok - Keszthely szakasz rekonstrukciójához szükséges pótkisajátítás miatti módosítása - 49/2005. (IV.28) sz. Kt. határozattal megállapított, többször módosított településszerkezeti terve és leírása módosításának elfogadása

          Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

7./ Siófok Város településrendezési eszközeinek 2016. 2. ütem - megnevezésű - a Siófok - Sóstó 2590/22, 2590/163 hrsz-ú ingatlanok és a Battyány Lajos utcai 6646, 6647 és 6648 hrrsz-ú ingatlanok területére vonatkozó - 49/2005. (IV.28.) sz. Kt. határozattal megállapított, többször módosított terve és leírása módosításának elfogadása

          Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester ( Mb. városi főépítész )

 

8./ Javaslat Siófok Város településrendezési eszközeinek módosítása körében

          - 2016. 1. ütem - megnevezésű - a 30. számú vasútvonal, Szabadbattyán - Lepsény - Siófok - Keszthely szakasz rekonstrukciójához szükséges pótkisajátítás miatti, valamint a

          - 2016. 2. ütem - megnevezésű - Siófok - Sóstó 2590/22, 2590/163 hrsz-ú ingatlanok és a Battyány Lajos utcai 6646, 6647 és 6648 hrsz-ú ingatlanokat érintő -

          Siófok város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 23/2005. (IV.29.) önkormányzati rendelet módosításának elfogadására

 

          Rendelet tervezet 1. melléklet

          Rendelet tervezet 2. melléklet

        

           Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

                                  Kónyáné Dr. Zsarnovszky Judit jegyző

 

9./ A Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

          Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

10./ Siófok Város Gondozási Központ konyhájának átminősíttetése és dietetikus alkalmazása

          Előterjesztő: Kaszáné Nagy Zsófia intézményvezető

 

11./ Siófok Város Gondozási Központja alapító okiratának módosítása

          Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

12./ A Balatoni Regionális Történeti Kutatóintézat, Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzat, és az 1.sz. Ügyrendi melléklet módosítása létszámkeret bővülése miatt

  1. melléklet

   2. melléklet       

 

           Előterjesztő: Laki Judit intézményvezető

 

13./ A Balatoni Regionális Történeti Kutatóintézat, Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház alapító okiratának módosítása

          Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

14./ Kálmán Imre Kultúrális Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

          Előterjesztő: Gyulainé Isó Edina, KIKK igazgató

 

15./ Siófok Város Óvodája és Bölcsődéje Szervezeti és Működési Szabályzata

          Előterjesztő: Somogyi Éva intézményvezető

 

16./ Siófok Város Óvodája és Bölcsődéje 2016/2017. nevelési év beiskolásázi tervének korrekciója

          Előterjesztő: Somogyi Éva intézményvezető

 

17./ Siófok Város Óvodája és Bölcsődéje kültéri játszótéri játékeszközök javítási költségei

1.melléklet

2. melléklet

3.melléklet

4. melléklet

5. melléklet

6. melléklet

7. melléklet

8. melléklet

9. melléklet

10. melléklet

11. melléklet

12. melléklet

           

Előterjesztő: Somogyi Éva intézményvezető

 

18./ Az iskolai körzethatárok felülvizsgálata és jóváhagyása

          Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

19./ A 3.számú fogorvosi alapellátási körzet praxisjogának elidegenítése, előszerződés megkötése Dr. Rákász Virág Éva fogorvossal

          Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

20./ SMART - CITY projekthez mikro - csöves alépítmény hálózat létesítésének előkészítése

          Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

21./ Együttműködési Megállapodás taxi állomáshelyek hasznosítására

          Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

22./ Megállapodás Siófok Város Önkormányzata és a Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság között ingatlanbérletre, mely az Önkormányzat számára meghatározott polgári védelmi és lakosságvédelmi feladatok biztonságos ellátását szolgálja Siófok város közigazgatási területén, az érintett lakosság számára szükségessé vált ideiglenes elhelyezés biztosítására

          Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

23./ Siófok város 2017. évi marketing keretösszegére tett javaslat

          Előterjesztő: Hegyi Károly elnök, Siófoki Fürdőegylet Egyesület

 

24./ Siófoki Fürdőegylet Turisztikai Egyesület 2017. évi üzleti terve

        1. melléklet    

 

           Előterjesztő: Hegyi Károly elnök, Siófoki Fürdőegylet Egyesület

 

25./ 2016-os évi Marketing megállapodás módosítása

          1. melléklet 

           Előterjesztő: Hegyi Károly elnök, Siófoki Fürdőegylet Egyesület

 

26./ Holding átszervezése, portfólió tisztítása

          Előterjesztő: Pintér Tamás ügyvezető igazgató

 

27./ A Siotour Kft. 2017. évi műszaki fejlesztési igénye

          Előterjesztő: Pintér Tamás ügyvezető igazgató

 

28./ A Petőfi sétány 2017. évi üzemeltetésével kapcsolatos tervezet

          Előterjesztő: Pintér Tamás ügyvezető igazgató

 

29./ Határozott időtartamú bérleti jogot átruházó szerződés jóváhagyása (FI - DO 2002. Bt.)

          1. melléklet

 

          Előterjesztő: Pintér Tamás ügyvezető igazgató

 

30./ A Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi belső ellenőrzési terve

          Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

31./ A Siófoki Szakképzési Centrum előzetes írásbeli engedély iránti kérelme a Siófoki SZC Baross Gábor Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája iskolaépületének felújításához

          Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

32./ Siófok Város Önkormányzata és a Siófoki Tankerületi Központ között kötendő Vagyonkezelési szerződés és Megállapodás jóváhagyása

          Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

33./ Javaslat Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 124/2015. (VI.25.) és 246/2015. (XI.25.) számú határozatainak módosítására

          Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

34./ Siófok Város Önkormányzata és a Siókom Nkft. között 2015. december 21. napján létrejött közszolgáltatási szerződés módosítása

          Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

35./ Uszoda dokumentációinak térítésmentes átvétele

          Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

36./ A Magyar Telekom Távközlési Nyrt. és a VidaNet Kábeltelevíziós Szolgáltató Zrt. javára történő vezetékjog alapítása a Siófok 8954/9 hrsz, valamint a Siófok, 9562/2 hrsz-ú ingatlanok tekintetében

          Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

37./ Az NHSZ Zöldfok Zrt-vel kötendő bérleti-használati szerződés elfogadása

          Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

38./ Nyilatkozat elővásárlási jogról a Siófok, 1925/5 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában

          Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

39./ Bérlőkijelölés a siófoki 4519/3 hrsz-ú ingatlanon levő bázisállomás vonatkozásában

          Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

40./ Siófok, Málna utcai, Siófok belterület 9029/2 hrsz-ú ingatlan térítésmentes önkormányzati tulajdonba vétele

          Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester ( Jogi és Szervezési Oszt.)

 

41./ ,, Siófok BUÉK 2017 " sport - rendezvénysorozat támogatása

          Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

42./ Siófok Város Önkormányzata és a Siófoki Bányász SE közötti, a siófoki 10083/1 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó bérleti szerződés jóváhagyása

          Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

43./ Közművelődési megállapodás megkötése a Balaton Tánc Egyesülettel

          Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

44./ Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal személyi változásai

          Előterjesztő: Kónyáné Dr. Zsarnovszky Judit jegyző

 

45./ A Balatoni Regionális Történeti Kutatóintézet, Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház üres álláshely betöltéséhez hozzájárulás kérése

          Előterjesztő: Laki Judit intézményvezető 

 

46./ A Kálmán Imre Kultúrális Központ állományából  a Balatoni Regionális Történeti Kutatóintézet, Könyvtár állományába takarítói munkakörbe visszavételre kerülő 2 fő munkavállaló bérköltségének, azok járulékainak beépítése a 2017. évi költségvetésbe

          Előterjesztő: Laki Judit intézményvezető

 

47./ Siófok Város Óvodája és Bölcsődéje személyi változásai

          Előterjesztő: Somogyi Éva intézményvezető

 

48./ Polgármester és alpolgármester beszámolója az előző képviselő-testületi ülés óta történt eseményekről ( önk. SzMSz 25. § (7) bek. szerint írásban)

Potocskáné Kőrösi Aita alpolgármester

Hamvas Péter alpolgármester

49./ Aktuális ügyek

2016-11-24MeghívóVideó1Videó2Videó3HirdetményJegyzőkönyv

 

1./ Beszámoló Siófok Város Önkormányzata 2016. évi háromnegyed éves gazdálkodásáról

    Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester 

melléklet

melléklet

melléklet

melléklet

melléklet

melléklet

 

2./ Siófok Város Önkormányzata 2017. évi költségvetési koncepciója

    Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester 

 

3./ Javaslat az 5/2016.(II.29.) önkormányzati rendelet –az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendelet – módosítására, előirányzat módosítások

     Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester 

 

4./ Siófok Város Óvodája és Bölcsődéje 2016/2017. nevelési év beiskolázási tervének előkészítése  

     Előterjesztő: Somogyi Éva intézményvezető

 

A Pénzügyi és Tulajdonisi Bizottság átdolgozással visszakérte az előterjesztést!

5./ Siófoki Fürdőegylet Turisztikai Egyesület 2012/2013. évi támogatási ügye

     Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

A Pénzügyi és Tulajdonisi Bizottság átdolgozással visszakérte az előterjesztést!

6./ Siófok Fürdőegylet Turisztikai Egyesület 2017. évi pénzügyi terve

     Előterjesztő: Hegyi Károly, a Siófoki Fürdőegylet elnöke

A Pénzügyi és Tulajdonisi Bizottság átdolgozással visszakérte az előterjesztést!

7./ A Siófoki Fürdőegylet Turisztikai Egyesület 2017. évi marketingköltség tervezete

     Előterjesztő: Hegyi Károly, a Siófoki Fürdőegylet elnöke

melléklet

A Pénzügyi és Tulajdonisi Bizottság átdolgozással visszakérte az előterjesztést!

8./ Siófok Város Program-naptára - 2017.

     Előterjesztő: Hegyi Károly, a Siófoki Fürdőegylet elnöke

melléklet

A Pénzügyi és Tulajdonisi Bizottság átdolgozással visszakérte az előterjesztést!


9./ A siófoki hőközpontok fejlesztése, Bérleti és Távhőtermelői szerződés megkötése

     Előterjesztő: Pintér Tamás ügyvezető igazgató

melléklet

melléklet

melléklet

melléklet

10./ Massey Fergusson traktor hasznosítása

     Előterjesztő: Pintér Tamás ügyvezető igazgató

melléklet

11./ A Déli elkerülő út nyomvonalának felülvizsgálata

     Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester 

 

12./ Javaslat rászoruló családok karácsonyi támogatására

     Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

13./ Bérlőkijelölés a siófoki 4519/3 hrsz-ú ingatlanon lévő bázisállomás vonatkozásában

     Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

14./ A SIÓPRESS Kft. támogatási kérelme

    Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

15./ Pályázat I. világháborús emlékmű felújítására és emlékpark létesítésére

       Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

16./ Siófok Város Gondozási Központjának személyi változásai

     Előterjesztő: Kaszáné Nagy Zsófia intézményvezető

 

17./ Jelentés lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok

     Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

18./ Polgármester és alpolgármesterek beszámolója az előző képviselő-testületi ülés óta történt eseményekről (önk. SzMSz 25. § (7) bek. szerint írásban)

Polgármester

Potocskéáné Kőrösi Anita alpolgármester

Hamvas Péter alpolgármester

 


 

19./ Javaslat a polgármester jutalmazására

       Előterjesztő: Hamvas Péter alpolgármester

 

20./ Aktuális ügyek  

 

2016-11-07MeghívóJegyzőkönyv

Napirendi lista

 

1./ Környezeti vizsgálat szükségessége Siófok Város településrendezési eszközeinek2016. 2. ütem- megnevezésű -  a Siófok-Sóstó 2590/22, 2590/163 hrsz-ú ingatlanok és  a Battyány Lajos utcai 6646, 6647 és 6648 hrrsz-ú ingatlanok területére vonatkozó-  módosításához kapcsolódóan, a véleményezési szakasz, valamint a partnerségi  egyeztetés lezárása

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

2./ Közbeszerzési szaktanácsadói tevékenység ellátására vonatkozó ajánlatok értékelése, a nyertes ajánlattevő kiválasztása

     Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

2016-10-26MeghívóVideó1Videó2Videó3Jegyzőkönyv

1./ A 2016. évi idegenforgalmi szezon értékelése

1.1./ A Siófoki Rendőrkapitányság és a Balatoni Vizirendészeti Rendőrkapitányság tájékoztatója a szezon vonatkozásában

     Előterjesztő: rendőrkapitányságok kijelölt személyei

melleklet

1.2.1/ a Balaton-parti Kft. 2016. évi idegenforgalmi szezon értékelése

     Előterjesztő: Dr. Baráth István, a Balaton-parti Kft.  igazgatója

 

1.2.2/ a PLAZS 2016. szezonbeli tapasztalatairól tájékoztatás

      Tájékoztatás adja: Varga Tamás ügyvezet

 

1.3./ a Siotour Kft. 2016. évi idegenforgalmi szezon értékelése

      Előterjesztő: Balogh Renáta, a Siotour Kft. igazgatója

 

1.4./ a Kálmán Imre Kulturális Központ értékelése, beszámolója a 2016. évi idegenforgalmi szezonban lebonyolított rendezvényekről

     Előterjesztő: Gyulainé Isó Edina, a KIKK igazgatója

 

1.5./ a 2016. évi turisztikai szezon értékelése és a Siófoki Fürdőegylet Turisztikai Egyesület beszámolója

     Előterjesztő: Hegyi Károly elnök

 

1.6./ Beszámoló a 2016. évi idegenforgalmi szezonról (városüzemeltetési rész, valamint a Hatósági osztály Városőrség beszámolója)

     Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

2./ Javaslat az 5/2016.(II.29.) önkormányzati rendelet –az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendelet – módosítására, előirányzat módosítások

     Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

melléklet

melléklet

 

3./ Javaslat a kedvtelésből tartott állatok tartásának szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotására

     Előterjesztő: Kónyáné Dr. Zsarnovszky Judit jegyző

 

4./ Javaslat Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Siófok Város Önkormányzata által biztosítható települési támogatásokról szóló 1/2016.(II.29.)

       önkormányzati rendeletének módosítása

     Előterjesztő: Kónyáné Dr. Zsarnovszky Judit jegyző


5./ Környezeti vizsgálat szükségessége Siófok Város településrendezési eszközeinek 2016. 1. ütem- megnevezésű -  a 30. számú vasútvonal, Szabadbattyán-Lepsény-Siófok-Keszthely szakasz rekonstrukciójához szükséges pótkisajátítás miatti -  módosításához kapcsolódóan, valamint a partnerségi egyeztetés lezárása

     Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

6./ Temető-üzemeltető csoport létrehozása a Siófoki Közös Önkormányzati Hivatalban

     Előterjesztő:  Dr. Lengyel Róbert polgármester 

                             Kónyáné Dr. Zsarnovszky Judit jegyző


7./ Siófoki Fürdőegylet 2016. évi B.U.É.K .Siófok Szilveszteri party rendezvénye

     Előterjesztő: Hegyi Károly elnök

 

8./ Siófok Város Óvodája és Bölcsődéje Csicsergő Bölcsőde ellátottjai számára

     korai fejlesztés biztosítása megállapodás szerint

     Előterjesztő: Somogyi Éva intézményvezető


9./ Döntés a Dél-Balatoni és Sióvölgyi Nagytérségi Konzorcium Konzorciumi Tagi Tanácsában és a Siófok és környéke hulladékgazdálkodási kistérség kistérségi ülésén Siófok Város Önkormányzata képviseletéről, valamint a kistérségi ülés összehívásáról

     Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester


10./A Balaton-parti Kft. folyószámla hitelkeretének meghosszabbítása

      Előterjesztő: Dr. Baráth István ügyvezető igazgató


11./10 év időtartamú bérleti szerződés jóváhagyása (Bebó Aquapark Kft.)

       Előterjesztő: Dr. Baráth István ügyvezető igazgató

melléklet

melléklet

 

12./ A Siófok, Petőfi sétány 2016. évi üzemeltetésének bevételei, költségei

       Előterjesztő: Dr. Baráth István ügyvezető igazgató

melléklet

melléklet


13./Közbeszerzési szaktanácsadói tevékenység ellátására vonatkozó ajánlatok értékelése, a nyertes ajánlattevő kiválasztása

 Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester


14./ A Gábor Dénes Főiskolával a Közösségi Felsőoktatási Képzési Központ létesítésére, 2015. december 01. napján kötött és 2016. január 07. napján módosított megállapodás módosítása

     Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester


15./ Szélessávú internet-hálózat üzemeltetése 2017. júliustól

       Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester


16./ Evezős bázishoz ingatlanhasználat biztosítása

         Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester


17./ Siófokiak egészséges életmódra nevelését segítő, átdolgozott „Együttműködési megállapodás” megkötése

       Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester


18./ Döntés a Balatonboglári lecsapoló csatorna ügyében

         Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

19./ Kanász László budapesti lakos tulajdonában lévő, Nagyberény külterület 0127/5 hrsz-ú ingatlan Siófok Város Önkormányzata javára történő ajándékozása

     Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 


 20./Nyilatkozat elővásárlási jogról a siófoki 6492/1 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában

       Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester


21./ A Siófok, Deák Ferenc sétányon elhelyezkedő Siófok belterület 7459/3 hrsz-ú ingatlan, mint állami vagyon ingyenes átruházása Siófok Város Önkormányzata részére az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdés c) pontja alapján

     Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester


22./A Tour de Hongrie 2017. és 2018. évi versenyéhez pályázati kiírás a települési önkormányzatok számára

       Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

melléklet

melléklet 


23./A DDRFÜ Nonprofit Kft-vel Siófok Város befektetési portfóliójának elkészítése tárgyában kötött megbízási szerződés egyes kérdései

     Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester


24./ Képviselő-testületi hozzájárulás megadása a Nemzeti Erőforrás Bizottság döntése szerint a civil szervezetek pályázati alapja 2016. /II. pályázatok elbírálása során alapítványok részére megállapított támogatás(ok) kifizetésére

       Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester


25./ Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal személyi változások

       Előterjesztő: Kónyáné Dr. Zsarnovszky Judit jegyző


26./ Jelentés lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok

       Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester


27./A Siófok, Kazinczy Ferenc u. 54. szám alatti, 1900/2 hrsz-ú ingatlan értékesítése

      Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester            


28./ Polgármester és alpolgármesterek beszámolója az előző képviselő-testületi ülés óta történt eseményekről (önk. SzMSz 25. § (7) bek. szerint írásban)

Potocskáné Kőrösi Anita alpolgármester beszámolója

Hamvas Péter alpolgármester beszámolója

 

29./ Aktuális ügyek

2016-09-22MeghívóVideó1Videó2Videó3Jegyzőkönyv

1./ Beszámoló Siófok Város Önkormányzata  2016. I. félévi gazdálkodásáról

     Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

melléklet

melléklet

melléklet

melléklet

melléklet

melléklet

 

2./ Javaslat az 5/2016.(II.29.) önkormányzati rendelet –az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendelet – módosítására, előirányzat módosítások

     Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester 

melléklet

melléklet

3./ Javaslat Siófok Város Önkormányzata képviselő-testületének a helyi építészeti értékek védelméről szóló önkormányzati rendeletének elfogadására

     Előterjesztő:  Dr. Lengyel Róbert polgármester

                             Kónyáné Dr. Zsarnovszky Judit jegyző

4./ Településfejlesztési döntés új településrendezési eszközök készítésére

     Előterjesztő:  Dr. Lengyel Róbert polgármester

                             Kónyáné Dr. Zsarnovszky Judit jegyző

5./ Siófok Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának a felülvizsgálata

     Előterjesztő:  Dr. Lengyel Róbert polgármester

melléklet

6./ Balatoni Regionális Történeti Kutatóintézet, Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház Szervezeti és Működési Szabályzata

     Előterjesztő: Tóth Róbertné Laki Judit igazgató

melléklet

melléklet

melléklet

melléklet

melléklet

melléklet

melleklet

melléklet

melléklet

melléklet

melléklet

melléklet

melléklet

 

7./ Siófok Város Óvodája és Bölcsődéje 2015/2016-os nevelési évben végzett tevékenységéről szóló szakmai beszámolója

     Előterjesztő: Somogyi Éva intézményvezető

melléklet

8./ Marketing keret felhasználása - a Ferling Kft. megbízása

     Előterjesztő: Hegyi Károly, a Fürdőegylet elnöke

melléklet

melléklet

melléklet

 

9./ Siófok Város Gondozási Központ Idősek Otthonában a reggeli és vacsora megoldása

     Előterjesztő: Kaszáné Nagy Zsófia intézményvezető

 

10./ Városüzemeltetéssel foglalkozó szervezet kialakítása, a temető üzemeltetés megszervezése Siófokon

     Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

11./ Siófok város területén az állami tulajdonban lévő vízi közművek 2017-2031 évek közötti időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervének elfogadása

     Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

12./ Siófok Városgazdálkodási Holdingba tartozó gazdasági társaságok átvilágításáról készült jelentés

     Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

melléklet

melléklet

 

13./A Nemzetgazdasági minisztérium által a „Jedlik Ányos Terv” Elektromos töltőállomás alprogram helyi önkormányzatok részére (GZR-T-Ö_2016) kiírt felhíváson való részvételről és beruházáshoz szükséges önerő biztosításáról

      Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

14./ Siófok Kézilabda és Tenisz Club Kft. utófinanszírozott TAO támogatása

      Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

15./ Döntés Siófok Város Önkormányzata és a Siófoki Bányász Sportegyesület között Siófokon, 2011. április 29-én létrejött, a JDB-123 frsz-ú, FORD TRANSIT típusú autóbuszra vonatkozó Használati szerződés megszüntetéséről

       Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

16./A Siófok, Stromfeld Aurél u. 13/B. szám alatti, 1914/1 hrsz-ú ingatlan értékesítése

      Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

17./ A Magyar Telekom Távközlési Nyrt és a VidaNet Kábeltelevíziós Szolgáltató Zrt javára történő vezetékjog alapítása a Siófok 6800/4; 6805; 6813/2;  6815/10; 6828; 7072; 7623; 8286; 8368/2; 8797/1; 8943; 8954/9;  9562/2 hrsz-ú ingatlanok tekintetében

       Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

melléklet

  18./ Siófok Város Önkormányzata részvényes tulajdonában lévő, az NHSZ Zöldfok Zrt.papír alapú törzsrészvényeinek dematerializált részvénnyé történő átalakítása

     Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

19./ A 43-4239 számú országos hálózati IV. rendű földmérési alappont pótlása a Siófok belterület 7074/1 hrsz-ú ingatlanon

       Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

melléklet:

20./ A Sió csatornában építendő műtárgyak

       Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

21./ Intelligens város projekthez kapcsolódó mikro-csöves alépítményi hálózat közös létesítésére irányuló partneri együttműködés

     Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

22./ Techno-Tel Távközlési és Informatikai, Kivitelező és Szolgáltató Kft-vel bérleti szerződések megkötése

       Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

23/ Evezős bázis létrehozásához terület biztosítása

    Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

  24./ Döntés Ivóvízvezetési szolgalom alapításáról szóló megállapodás megkötéséről

    Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

  25./ Siófok, Deák Ferenc sétány (Bakony utca) területén található köztéri „fitnesz park” üzemeltetésbe vétele

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

  26./ Nyilatkozat elővásárlási jogról a siófoki 10019/30 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

  27./ Döntés Siófok Város Önkormányzata és a Real-Invest Holding Ingatlanfejlesztő Kft. közötti megállapodás megkötéséről

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

  28./ Siófok Város Önkormányzata és Walnut Creek testvérváros diákcsere programjának támogatása

    Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

29./ Javaslat a Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal Etikai Kódexének elfogadására

       Előterjesztő: Kónyáné Dr. Zsarnovszky Judit jegyző

 

30./ Siófoki Közös önkormányzati Hivatal személyi változásai

       Előterjesztő: Kónyáné Dr. Zsarnovszky Judit jegyző


31./ Siófok Város Óvodája és Bölcsődéje személyi változása

       Előterjesztő: Somogyi Éva intézményvezető

 

32./ Beszámoló Landsberg am Lech és Waldheim testvérvárosokba tett látogatásokról  és az Agadírból érkező delegáció fogadásáról

    Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

33./ Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2017. évi fordulójához

       Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

34./ I., Tájékoztatás a Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottságnak az önkormányzati vagyon hasznosítása tárgyában saját hatáskörben jóváhagyott szerződésekről (a meghozott határozatok alapján) 2016. április 01. napjától – 2016.augusztus 31. napjáig terjedő időszak vonatkozásában

      II., A 220/, a 221/ és a 223/2011.(XII.15.) sz. képviselő-testületi határozatokban előírt  tájékoztatási kötelezettség teljesítése a  helyiségek bérletével kapcsolatban 2016. április  01. napjától – 2016.augusztus 31. napjáig terjedő időszak vonatkozásában

      Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester / Csorba Ottó, a PTB elnöke

 

35./ Jelentés lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok

       Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

36./ Polgármester és alpolgármesterek beszámolója az előző képviselő-testületi ülés óta történt eseményekről (önk. SzMSz 25. § (7) bek. szerint írásban)

38./Töreki Diófás út teljes körű felújításának megvalósításához szükséges forrás átadására vonatkozó Megállapodás jóváhagyása

 

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

 

37./ Aktuális ügyek  

2016-08-04MeghívóJegyzőkönyv

1./ Megbízás Siófok Város új településrendezési eszközeinek elkészítésére

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

2./ 2016. évi közbeszerzési terv módosítása

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

3./ A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által kiírt Nemzeti Szabadidős - Egészség Sportpark Programban való részvételről és beruházáshoz szükséges önerő biztosításáról

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

4./ Nyilatkozat elővásárlási jogról a siófoki 6294/1/A/1 hrsz.-ú, természetben 8600 Siófok Fő tér 10/B. pinceszint 1. szám alatt található társasházi garázs ingatlan vonatkozásában

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

5./ Siófoki hőközpontok fejlesztése, Bérleti és Távhőtermelői szerződés megkötésének elhatározása

     Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

6./ A Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal személyi változásai

Előterjesztő: Kónyáné Dr. Zsarnovszky Judit jegyző

 

7./ Siófok Város Gondozási Központjának személyi változásai

          Előterjesztő: Kaszáné Nagy Zsófia intézményvezető