Főoldal Önkormányzat Főoldal + aktualitások
Önkormányzat
Főoldal + aktualitások

 

 Aktuális

2017. évi hirdetmények, aktualitások:

 
Pályázat ügyvezetői (vezető állású munkavállaló) munkakör betöltésére
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A TEÁTRUM KÁVÉHÁZ ÉS ÉTTEREM BÉRBEADÁSÁRA, ÜZEMELTETÉSÉRE  
Felhívás Siófok Város Településrendezési Eszközeinek módosítására
ÁLLÁSHIRDETÉS TERÜLETI VÉDŐNŐ MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE

ÁLLÁSHIRDETÉS ISKOLAI VÉDŐNŐ MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE

ÁLLÁSHIRDETÉS ÓVODAPEDAGÓGUS MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE
ÁLLÁSHIRDETÉS VÉDŐNŐ MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE
ÁLLÁSHIRDETÉS CSALÁDSEGÍTŐ MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE
Szúnyoggyérítésről tájékoztató
ÁLLÁSHIRDETÉS PARTNERSÉGI KOORDINÁTOR MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE

Hirdetmény rendelet módosításról/alkotásról a 2017. június 28-i képviselő- tetsüéeti ülés után

Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. június 28-án megtartott rendes ülésén rendeleteket alkotott/módosított, melyeket az alábbiak szerint hirdetek ki:

A módosítás hatályos: a kihirdetés napját követő naptól (2017.06.30-tól),

 

Az új rendelet hatályba lép: 2017. július 1. napjától

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁLLÁSHIRDETÉS CSALÁDSEGÍTŐ MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE
ÁLLÁSHIRDETÉS VÉDŐNŐ MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE
ÁLLÁSHIRDETÉS VÁROSÜZEMELTETÉSI ÜGYINTÉZŐ MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE
ÁLLÁSHIRDETÉS BERUHÁZÁSI ÜGYINTÉZŐ MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE

Hirdetmény rendeletalkotásról/módosításról

Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. május 25-én megtartott rendes ülésén rendeleteket alkotott/módosított, melyeket az alábbiak szerint hirdetek ki:

 

A rendelet hatályba lép: a kihirdetés napját követő naptól (2017. 05. 27-étől)


A módosítás hatályos: 2017. július 1. napjától

A módosítás hatályos: a kihirdetés napját követő naptól (2017. 05. 27-étől)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Helyi személyszállítási közszolgáltatás ellátásáról szóló összevont jelentés  
Álláshirdetés anyakönyvvezető munkakörre

Civil szervezetek részére Siófok Város Önkormányzata Nemzeti Erőforrás Bizottsága által megállapított támogatások

 

Álláshirdetés óvodapedagógus munkakörre


Álláshirdetés óvodapedagógus munkakörre


Álláshirdetés  pedagógiai asszisztens munkakörre

 

A Somogy Megyei Kormányhivatal Siófoki Járási Hivatala hivatalvezető-helyettest nevezett ki.

 

Hirdetmény  rendelet alkotásról/módosításról a 2017. április 27-i képviselő- tetsületi ülés után:


A módosítás hatályba lép: a kihirdetés napját követő naptól (2017. 04. 29-től)

A módosítás hatályos: a kihirdetés napját követő naptól (2017. 04.29-től)

A módosítás hatályos: a kihirdetés napját követő naptól (2017. 04. 29-től)

A rendelet hatályba lép: a kihirdetés napját követő naptól (2017. 04.29-étől)

A módosítás hatályba lép: a kihirdetés napját követő naptól (2017. 04.29-étől)

A módosítás hatályba lép: 2017. április 29-étől (a kihirdetés napját követő naptól).

 

„Siófok településképi értékeinek feltárása” c. fotópályázat

Siófok Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának, Településrende zési Eszközeinek,  Településképi Arculati Kézikönyvének, valamint Településképi rendeletének lakossági véleményezése

Virágosítással kapcsolatos idegenforgalmi adó alapján számított önkormányzati juttatás igényléséhez  dokumentum

Hirdetmény  rendelet alkotásról/módosításról a 2017. március 30-i képviselő- testületi ülés után:


Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. március 30-án megtartott rendes ülésén:

A rendelet hatályba lép: a kihirdetését követő napon (2017. április 1-jén)

A módosítás hatályba lép: a kihirdetést követő naptól (2017. április 1-től),

A rendelet módosítás hatályba lép: kihirdetés napját követő naptól (2017.04.01-jén)

A rendelet hatálybalépésének napja: a kihirdetése napját követő nap (2017.04.01.), egyúttal ezen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a „a közterületek rendeltetésüktől eltérő célra történő használatáról továbbá az önkormányzat tulajdonában lévő közterületekben okozott értékcsökkenés megtérítéséről” szóló 14/2008.(V.30.) sz. önkormányzati rendelet!

A rendelet hatályba lép: a kihirdetésé követő naptól (2017. április 1. napjától)

A rendelet hatályba lép: a kihirdetés napját követő naptól (2017. április 1. napjától),

A rendelet módosítás hatályba lép: a kihirdetés napját követő naptól (2017.04.01.-től)

A rendelet hatálybalépésének időpontja: kihirdetése napja (2017. április 1-je)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ÁLLÁSHIRDETÉS CSALÁDSEGÍTŐ MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE

HIRDETMÉNY ÓVODAI FELVÉTELRŐL


Közlemény a 2017/2018. tanévre történő általános iskolai beiratkozás rendjéről

 

 

Pályázati felhívás

Civil szervezeteknek 

 

  

 Civil szervezetek pályázati kiírás

 Nem profi egyéb sport pályázati kiírás

 Pályázati adatlap

 Átláthatósági nyilatkozat

Hirdetmény a 2017. február 23-i rendes képviselő-testületi ülésen módosított rendelet kihirdetéséről

 

 

 

Hirdetmény nyári óvodai zárva tartásról
Helyi hiányszakmákról szóló tájékoztató

 

 

SZAKKÉPZÉSI ÖSZTÖNDÍJ

 

 
Szakképzési ösztöndíj - Pályázati adatlap

Pályázati felhívás szakképzési ösztöndíj megállípítására
 
SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 32 /2016. ( XII.19.ÖNKORMÁNYZATI
RENDELETE

 

 

 

 

 

SIÓFOK VÁROS ÖSZTÖNDÍJA

 

 

  
 

Vagyonnyilatkozatok

Pályázati adatlap

Jövedelemnyilatkozat

Pályázati felhívás

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 32 /2016. ( XII.19.ÖNKORMÁNYZATI
RENDELETE

Hulladékszállítási naptár


Álláshirdetés óvodapedagógus munkakörre
Álláshirdetés óvodai dajka munkakörre
Álláshirdetés családsegítő munkakörre
2016. évi hirdetmények, aktualitások:
Álláshirdetés titkársági ügyintéző munkakörre
Tájékoztató madárinfluenzáról
Hirdetmény a 2016. december 21-i rendkívüli képviselő-testületi ülésen módosított rendelet kihirdetéséről

Hirdetmény a 2016. december 15-i képviselő-testületi ülésen módosított / megalkotott új rendeletekről

Logopédus feladatellátás pályázat
Települési ROMA nemzetiségi választás eredménye

Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. november 24-én megtartott rendes ülésén rendelet módosított.

 

módosította „az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről” szóló 5/2016.(II.29.) önkormányzati rendeletét,


A módosítás hatályos: a kihirdetés napját követő naptól (2016.november 26-ától)

 

 

 

 


Helyi Választási Bizottság 8/2016 (XI.09.) számú HVB határozata

ÁLLÁSHIRDETÉS

Siófok Város Gondozási Központja Család- és Gyermekjóléti Központja család- és gyermekjóléti központ vezető álláshely

 

Siófok Város Gondozási Központ Család- és Gyermekjóléti Központja családsegítő álláshely

 

Siófok Város Gondozási Központja Idősek Otthona intézményvezető ápoló álláshely


Siófok Város Gondozási Központja Központi irányítás intézményvezető helyettes álláshely


Siófok Város Gondozási Központ Család- és Gyermekjóléti Központja pszichológus álláshely


Siófok Város Gondozási Központ Védőnői Szolgálata területi védőnő álláshely

 

Siófok Város Gondozási Központ Éjjeli Menedékhely szociális segítő álláshely

 

 

 


 

 

 

 

 

 


Meghívó a Siófoki Helyi Választási Bizottság 2016.11.09. -i ülésére

ÁLLÁSHIRDETÉS

Siófok Város Óvodája és Bölcsődéje kisgyermeknevelői álláshely

Siófok Város Óvodája és Bölcsődéje óvodapedagógusi álláshely

 

Hírdetmény 

Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. október 26-án megtartott rendes ülésén rendeleteket alkotott/módosított.

 

A módosítás hatályos: a kihirdetés napját követő naptól (2016.okt. 28-ától),

 

A rendelet hatályba lépésének időpontja: 2016. november 1.

 

A módosítás hatályba lép: 2016. november 1. napjától

 
Helyi Választási Bizottság 7/2016 (X.24.) számú HVB határozata
Helyi Választási Bizottság 6/2016 (X.24.) számú HVB határozata
Meghívó a Siófoki Helyi Választási Bizottság 2016.10.24. -i ülésére
Helyi Választási Bizottság 5/2016 (X.20.) számú HVB határozata
Helyi Választási Bizottság 4/2016 (X.20.) számú HVB határozata
Siófoki Helyi Választási Bizottság 2016.10.20. -i ülése
Helyi Választási Bizottság 3/2016 (X.14.) számú HVB határozata

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

BURSA HUNGARICA ÖSZTÖNDÍJ

Helyi Választási Bizottság 2/2016 (X.04.) számú HVB határozata

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

SIÓFOK VÁROS ÖSZTÖNDÍJA

 • Pályázati felhívás
 • Pályázati adatlap középiskolásoknak
 • Pályázati adatlap felsőoktatásban tanulóknak
 • Ösztöndíj rendelet
 • Vagyonnyilatkozat

 

 

Hírdetmény

 26/2016 (IX.23) szóló rendelete a helyi építészeti értékek védelméről


2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (II.29.) rendelet módosításáról

Siófok Város Önkormányzata  képviselő-testületének 26/2016 (IX.23) szóló rendelete a helyi építészeti értékek védelméről
Siófok Város Önkormányzata  képviselő-testületének 25/2016 (IX.23) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (II.29.) rendelet módosításáról
Települési ROMA nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi önkormányzati választása
 • Pályázati felhívás SZAKKÉPZÉSI ÖSZTÖNDÍJRA
 • Pályázati adatlap
 • Ösztöndíj rendelet
 • Álláshirdetés települési főépítész munkakörre


 • Hirdetmény az országos népszavazás kitűzéséről
 • Álláshirdetés közterület- felügyelő munkakörre
 • Álláshirdetés települési főépítész munkakörre
 • Hirdetmény vadászterület kijelöléséről
 • Tájékoztatás 2016. július 01-jétől a kéményseprő- ipari tevékenység végzéséről
 • Álláshirdetés pénzügyi ügyintéző munkakörre
 • Álláshirdetés óvodapedagógus munkakörre
 • Álláshirdetés adóügyi ügyintéző munkakörre Balatonvilágos
 • Jelentés helyi közösségi közszolgáltatásról EK irányelv alapján

 


 

 

 


HIRDETMÉNY RENDELET MÓDOSÍTÁSRÓL/ALKOTÁSRÓL

 

 

TÁJÉKOZTATÓ

tűzvédelmi házirend készítéséről

HIRDETMÉNY RENDELET MÓDOSÍTÁSRÓL

 

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2016. (IV.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló9/2013. (III. 04.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2016. (IV.29.)  ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE  az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (II.29.) rendelet módosításáról

 

 

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2016. (IV.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a távhőszolgáltatásról szóló 39/2013. (XI. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2016. (IV.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE  a parkolás szabályozásáról és a várakozás rendjéről szóló 14/2011. (V. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

 

HELYI NÉPSZAVAZÁSRA JAVASOLT KÉRDÉSEK BENYÚJTÁSÁNAK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA

 

1/2016. ( IV.05.) HVI sz. határozat

2/2016. ( IV.05.) HVI sz. határozat

3/2016. ( IV.05.) HVI sz. határozat


Segítségnyújtás az adóbevallás kitöltéséhez

LAKOSSÁGI FELHÍVÁS

az erdő- és szabadtéri tüzek megelőzésére

ÁLLÁSHIRDETÉS

 óvodapedagógus munkakörre

 

ÁLLÁSHIRDETÉS

Siófok Város Óvodája és Bölcsődéje- Bölcsőde intézmény-egység- ügyintéző munkakörre

Hirdetmény rendelet alkotásról, rendelet módosításról

Siófok Város Önkormányzatának Képviselő- testülete 7/2016.( III.25.) Önkormányzati rendelete Siófok Város Ösztöndíjáról, Szakképzési Ösztöndíjáról, valamint a nemzetközi, országos és megyei tanulmányi versenyen kiemelkedő eredmények jutalmazásáról

Siófok Város Önkormányzatának Képviselő- testülete 8/2016.( III.25.) Önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016 (II.29.) rendelet módosításáról


TÁJÉKOZTATÓ

a Klebelsberg Intézményfenntartó Központhoz tartozó iskolák beiratkozási időpontjairól és a beiratkozás módjáról.

TÁJÉKOZTATÓ

Siófok Város Óvodája és Bölcsődéje intézmény-egységeinek nyíltnapjairól, óvodai felvételről.

LAKOSSÁGI FELHÍVÁS

házi komposztálóládák igénylésére 

ÁLLÁSHIRDETÉS

Óvodapedagógusi munkakör betöltésére

ÁLLÁSHIRDETÉS

Siófoki Város Önkormányzatána Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet a Balatoni Regionális Történeti Kutatóintézet, Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására.

HIRDETMÉNY RENDELET MÓDOSÍTÁSRÓL

melléklet

melléklet

 

Álláshirdetés idegenforgalmi adatgyűjtő munkakörbe
Közmeghallgatás 2016. február 25. 10. 00 órától
Siófok Város Óvodája és Bölcsődéje nyári zárva tartásáról szóló tájékoztató

A városi öszöndíj pályázatról 2016. 02. 01.

 

2015. évi hirdetmények, aktualitások:

 

ÁLLÁSHIRDETÉS

Balatoni Regionális Történeti Kutatóintézet, Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház

intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására. Jelentkezés: 2016. január 29-ig.

ÁLLÁSHIRDETÉS

Siófok Város Önkormányzatának Polgármestere a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal aljegyzői munkakör betöltésére. Jelentkezés: 2016. január 20-ig.

HIRDETMÉNY RENDELET MÓDOSÍTÁSRÓL

 

melléklet


HIRDETMÉNY RENDELET MÓDOSÍTÁSRÓL Melléklet  

LAKOSSÁGI FELHÍVÁS

házi komposztálóládák igénylésére.

Letöltés

ÁLLÁSHIRDETÉS

Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal települési főépítészi munkakör betöltésére.

Letöltés

HIRDETMÉNY RENDELET MÓDOSÍTÁSRÓL

melléklet:

Letöltés

ÁLLÁSHIRDETÉS

Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal települési főépítészi referens munkakör betöltésére.

 Letöltés

ÁLLÁSHIRDETÉS

Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal települési főépítészi munkakör betöltésére.

 Letöltés

Megjelent a Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat 2015.10.05.

 


HIRDETMÉNY a városi öszöndíj pályázatról 2015. 10. 01.

Letöltés

ÁLLÁSHIRDETÉS

Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet Siófok Város Óvodája és Bölcsődéje intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására.

ÁLLÁSHIRDETÉS

Siófok Város Önkormányzata a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet a Gondozási Központ intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására.

HIRDETMÉNY RENDELET MÓDOSÍTÁSRÓL

Melléklet

 

 

ÁLLÁSHIRDETÉS

Siófo ki Közös Önkormányzati Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal adóügyi ügyintézői  munkakör betöltésére.

Letöltés

ÁLLÁSHIRDETÉS

A Kálmán Imre Kulturális Központ intézményvezetői álláshelyére vonatkozó pályázati kiírás

Letöltés

TÁJÉKOZTATÁS

Jogszabályi keretek összefoglalása az ÁROP 1.A.5-2013-2013-0063 kódszámú, Siófok Város Önkormányzatánál megvalósuló szervezetfejlesztés című pályázathoz.

Letöltés

HIRDETMÉNY RENDELET MÓDOSÍTÁSRÓL

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK16/2015. (VI.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEaz önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló5/2015. (II.27.) rendelet módosításáról

2. számú melléklet

Letöltés

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A Kálmán Imre Kulturális Központ ismételten pályázatot hirdet az alábbi ingatlan bérbeadására.

Letöltés

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Siófok Város Önkormányzatának tulajdonát képező, a Siófok, Fő téren (6287 hrsz. alatt) található önkormányzati nyilvános illemhely bérletére.

Letöltés

Összevont jelentés az 1370/2007/EK rendelet 7. Cikk (1) bek. szerinti közzétételi kötelezettség teljesítéséhez

Letöltés

ÁLLÁSHIRDETÉS

Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi ügyintézői munkakör betöltésére. 

Letöltés

ÁLLÁSHIRDETÉS

Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről  szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal sajtóreferens munkakör betöltésére.               

 Letöltés

HIRDETMÉNY RENDELET MÓDOSÍTÁSRÓL

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
9/2013.(III.04.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról
(A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva és lezárva:2015. május 29-én.)

 

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
33/2008. (XI. 21.), az 5/2009. (II. 27.), a 16/2009. (V. 15.), a
34/2009. (IX. 25.), a 22/2010. (XI. 26.), a 32/2010. (XII. 17.) és a 35/2011. (XII.16.) önkormányzati rendeletekkel módosított
14/2008. (V. 30.) sz. RENDELETE
a közterületek rendeltetésüktől eltérő célra történő használatáról továbbá az önkormányzat tulajdonában lévő közterületekben okozott értékcsökkenés megtérítéséről

(A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva és lezárva: 2015. május 29-én.)

 

Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének

14/2011. (V.13.) önkormányzati rendelete
a parkolás szabályozásáról és a várakozás rendjéről
(A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva és lezárva: 2015. május 29-én.)

 

 Letöltés

HIRDETMÉNY

Felhívás a Balaton-parti Kft. kezelésében lévő alább felsorolt strandokon illemhelyek üzemeltetésére:

1, Siófok Ezüstpart Arany János utca (Deák Ferenc sétány)

2, Siófok Ezüstpart Vécsey u vége nyugati oldal
Letöltés

Siófok Város 22/1997.(II.20.) számú képviselőtestületi határozattal elfogadott Városfejlesztési Koncepciójának a módosítása

Letöltés
Felhívás rendvédelmi pályát népszerűsítő tábor szervezésére hátrányos helyzetű fiatalok számára  

 

Letöltés

Siófok Város Önkormányzata képviselő testületének 2015. április 29-i ülésén megalkotott / módosított rendeleteire vonatkozó hirdetmény

 

2014. évi pénzügyi terv teljesítéséről + melléklet

2015. évi önkormányzati költségvetési rendelet módosítása + melléklet

Egyes önkormányzati rendeletek módosításáról

 
Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet a siófoki székhelyű civil szervezetek támogatására Letöltés

ÁLLÁSHIRDETÉS

Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal Siójuti Kirendeltsége pénzügyi ügyintézői munkakör betöltésére.

Letöltés

ÉRTESÍTÉS

Értesítés közterületek átnevezéséről

Letöltés

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2013. (III.04.) önkormányzati rendelet módosításáról itt

 Letöltés

MEGHÍVÓ - INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

Lakossági Fórum

Időpont: 2015. március 24., 9:00 óra

Helyszín: Siófok Város Önkormányzata, Képviselő-testületi terem

Letöltés

TÁJÉKOZTATÁS

Dr. Huszárné Dr. Bodor Tünde, a Somogy Megyei Kormányhivatal Siófoki Járási Hivatalának hivatalvezetője tájékoztatást adott ki a 2015. március 16-tól aktuális települési ügysegédek munkarendjéről.

Letöltés

Felhívjuk a siófoki lakosság figyelmét, hogy a Halápy utca munkálatai elkezdődtek.

A munkálatokkal járó kellemetlenségek miatt a lakosság szíves türelmét kérjük!

Az eljárás összegzése az alábbi linkről letölthető.

Letöltés
Pályázat pénzügyi ügyintézői munkakör betöltésére
Letöltés

ÁLLÁSHIRDETÉS

A Siófoki közös Önkormányzati Hivatal Adóhivatala szezonális munkára keres (május 15-től szeptember 30-ig) idegenforgalmi adatgyűjtő munkakörbe agilis, kitartó és jó kommunikációs képességgel rendelkező munkatársakat.

További információ: Molnárné Jakab Melnida, adóhivatali csoportvezető. Tel.: 84/504/141.

 

HIRDETMÉNY rendeletalkotásról, módosításról 2015. 02. 27.

Letöltés

HIRDETMÉNY

- bírósági ülnökök jelöléséről

Letöltés

HATÁROZAT

- Lepsény – Szántód-Kőröshegy vasúti vonalszakasz- siófoki szakasz 2015. évi felújításának kivitelezési munkálatai során a zajterhelési határérték alóli felmentés engedélyezésének módosításáról

Letöltés

Hirdetmény rendelet módosításról 2015. 02. 23.

- az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 4/2014.(III.07.) önkormányzati rendelet módosítása + MELLÉKLET

Letöltés

HIRDETMÉNY a városi öszöndíj pályázatról 2015. 02. 01.

Letöltés

Hirdetmény rendelet módosításról 2015. 01. 29

- a Településképi véleményezési eljárásról szóló helyi rendelet módosítása

- a Településképi bejelentési eljárásról és a településképi kötelezésről szóló helyi önkormányzati rendeletek módosítása

- „Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről” szóló 3/1994.(II.17.) önkormányzati rendelet módosítása

 

Letöltés
Pályázat anyakönyvvezetői munkakör betöltésére 2015.01.15. Letöltés

2015. január 1-től a kéményseprő-ipari közszolgáltatásban új tevékenységgel bővülnek a kéményseprői ellenőrzések.

A szolgáltatás díjai a letölthető 21/2014.(XI.14.) önkormányzati rendeletben olvashatók.

A közszolgálati tevékenység 2015. évi ütemezéséről itt olvashatnak.

 

Letöltés
2014. évi hirdetmények, aktualitások:  

 

2014. december 14-től 2015. február 15-ig Siófok - Szántód-Köröshegy vonalszakaszon tervezett vágányzár hirdetményei
- Balatonszentgyörgy - Tapolca
- Székesfehérvár - Gyékényes
- Kaposvár - Siófok
- Fonyód - Kaposvár

 

Hirdetmény rendelet módosításról 2014.12.09.
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 4/2014.(III.07.) önkormányzati rendelet módosítása
a közterületek rendeltetésüktől eltérő célra történő használatáról, továbbá az önkormányzat tulajdonában lévő közterületekben okozott értékcsökkenés megtérítéséről szóló 14/2008.(V.30.) sz. önkormányzati rendelet módosítása
az önkormányzat vagyonáról szóló 11/2012.(III.30.) önkormányzati rendelet
módosítása

a Siófok Kártyáról szóló 13/2011.(V.13.) önkormányzati rendelet módosítása

Letöltés
Hirdetmény Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat Vagyonáról szóló 11/2012.(III.30.) önkormányzati rendelet módosításáról 2014.12.04. Letöltés
Hirdetmény Siófok Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról 2014.12.04. Letöltés
Pályázat jegyzői munkakör betöltésére 2014.11.23. Letöltés
Hirdetmény rendelet módosításról 2014.10.14.
Kéményseprő-ipari közszolgáltatás igénybevételének szabályozásáról szóló rendelet módosítása
Letöltés
Hirdetmény Siófok Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról 2014.11.13. Letöltés
Meghívó Siófok Város Képviselő-testületének 2014.11.13-án tartandó rendkívüli ülésérére Letöltés
Meghívó Siófok Város Képviselő-testületének 2014.10.22-én tartandó alakuló ülésérére Letöltés

Megjelent a Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat 2014.10.03.

 


HIRDETMÉNY a városi öszöndíj pályázatról 2014.10.01.
Letöltés
HIRDETMÉNY rendeletalkotásról, módosításról 2014.09.19.
rendelet a helyi népszavazásról
a 2014. évi költségvetési rendelet módosítása + melléklet
Letöltés
Lepsény - Szántód-Kőröshegy vasúti vonalszakasz siófoki szakasz felújításának kivitelezési munkálatai során a zajterhelési határérték alóli felmentés és határérték túllépés engedélyezése Letöltés
HIRDETMÉNY rendeletmódosításról 2014.08.15.
Az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről szóló rendelet módosítása
Letöltés
Hirdetmény az M7 autópálya - 65. sz főút forgalmi csomópontban a szelvényezés szerinti jobb oldali átépített le-és felhajtó ágk ideiglenes forgalomba helyezési engedélye érvényességi idejének meghosszabbítása tárgyában Letöltés
Hirdetmény a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. Balatonaliga - Balatonszentgyörgy vasút vonalszakasz átépítés I. ütemének környezetvédelmi engedélye tárgyában Letöltés
A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. tájékoztatója a Dél Balaton vasúti beruházás Siófokot érintő fejlesztéseiről 2014.08.01. Letöltés
Hirdetmény (Kérelem a Lepsény-Szántód-Kőröshegy vasúti vonalszakasz felújításához kapcsolódó kivitelezési munkálatok során a zajterhelési határérték alóli felmenetés kapcsán) Letöltés
Értesítés szúnyogirtásról 2014.07.16. Letöltés

Hirdetmény rendelet módosításról 2014.07.04.

a parkolási rendelet módosításáról

Letöltés
Szúnyogirtással összegüggő méhészértesítés 2014.06.25. Letöltés
Tájékoztató a "Nyári diákmunka elősegítése 2014" programról
Letöltés
Tájékoztató szúnyogirtásról Letöltés
Tájékoztatás a Kapos Volán Zrt. siófoki helyi autóbusz-közlekedési közszolgáltatási feladatainak 2013. évi ellátásáról Letöltés
KÖZÉRDEKÅ° KÖZLEMÉNY
A Siófoki Új Szennyvíztisztító Telep létesítése tárgyában 9855/2014. ügyszámon, környezeti hatásvizsgálati engedélyezési eljárás indult
Letöltés

Hirdetmény civil szervezeteknek szóló pályázatról 2014.04.30.

PÁLYÁZATI ADATLAP

Letöltés

Hirdetmény rendeletalkotásról, módosításról 2014.04.11.

- Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről szóló rendelet
  módosítása

- A lakbérek megállapításáról szóló rendelet módosítása
- A „2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról” szóló rendelet megalkotása és annak 
  melékletei

Letöltés
Hirdetmény a 2014. évi óvodai beiratásokról 2014.03.27 Letöltés

SIÓFOK ÚJ TEHERMENTESÍTŐ ÚT Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány
1. kötet
2. kötet
3. kötet

 
Tájékoztató az eboltás időpontjairól 2014.03.26. Letöltés
Hirdetmény rendeletalkotásról, módosításról 2014.03.07. Letöltés
Meghívó a 2014. 03. 06-án tartandó közmeghallgatásra Letöltés

Hirdetmény rendeletek módosításáról 2014.02.07.

 

Letöltés
Hirdetmény Városi Ösztöndíj Pályázatról
Pályázat középiskolásoknak
Pályázat felsőoktatási intézmény hallgatóinak
Vagyonnyilatkozat
Letöltés
HATÁROZAT szavazókör címének módosításáról Letöltés
Tájékoztató a Bursa Hungarica pályázat keretében Siófok Város Önkormányzata által nyújtott támogatásokról Letöltés

Hirdetmény rendeletalkotásról, módosításról, hatályon kívül helyezésről
2013.12.13.

Letöltés
Hirdetmény védetté nyílvánítás előkészítésének megindításáról és műemléki környezet tervezett kijelöléséről 2013.12.03. Letöltés
Egyes önkormányzati rendeletek hatálybon kívül helyezése Letöltés
 Hirdetmény rendeletalkotásról 2013.09.26. Letöltés
Tájékoztató önkormányzati bérlakásokról Letöltés
Közmeghallgatás a Papkutapuszta repülőtér zajgátló védőövezet kijelölésével
kapcsolatosan
Letöltés

Hirdetmény - Lóvérvételi időpontok

 

Letöltés

 Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat

 

 Hirdetmény Siófok Város Ösztöndíjáról
 • pályázati kiírás középiskolásoknak
 • pályázati kiírás felsőfokú oktatási intézményben tanulóknak
 • Vagyonnyilatkozat

Letöltés

 Hirdetmény rendeletalkotásról 2013.09.26.

Letöltés

 Tájékoztató az ebek összeírásáról
 A bejelentő lap jobbra, a letöltésre kattintva érhető el.  

Letöltés

 Hirdetmény rendeletalkotásról 2013.09.13.

Letöltés

Hirdetmény az El Macho Bár és Gyorsétterem (8600 Siófok, Petőfi sétány 5.) nevű kereskedelmi egység részére vonatkozó zajkibocsátási határérték megállapításáról. 

Letöltés

Hirdetmény az Freshlounge Étterem és Koktélbár (8600 Siófok, Mártírok útja 2. sz. (hrsz.: 6637/2.)) nevű kereskedelmi egység részére vonatkozó zajkibocsátási határérték megállapításáról 

Letöltés

Hirdetmény az Camping Hotel Siófok (8600 Siófok, Deák Ferenc sétány 43. sz. (hrsz.: 7492.)) nevű kereskedelmi egység részére vonatkozó zajkibocsátási határérték megállapításáról

Letöltés

Hirdetmény az Art Rock Cafe  (8600 Siófok, Fő utca 166. sz. (hrsz.: 6279.)) nevű kereskedelmi egység részére vonatkozó zajkibocsátási határérték megállapításáról

Letöltés

Határozat Siófok település szavazóköreinek kialakításáról és felülvizsgálatáról 

Letöltés

Hirdetmény rendeletalkotásról 2013.07.04. 

Letöltés

Hirdetmény  zajkibocsátási hatérték megállapítása Wunder Bar Party Bistro-nál

Letöltés

Pályázat Siófok Város Óvodája és Bölcsődéje intézményvezetői munkakör betöltésére 

Letöltés

Jelentés helyi közösségi közszolgáltatásról EK irányelv alapján

Letöltés

Hirdetmény rendeletalkotásról, módosítsáról 2013.05.30. 

Letöltés

Hirdetmény rendeletalkotásról 2013.05.23. 

Letöltés

Hirdetmény rendeletalkotásról 2013.04.29.

Letöltés

Hirdetmény rendeletalkotásról 2013.03.28.

Letöltés

Meghívó a Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szerv nyílt napjára

Letöltés

Hirdetmény az óvodai felvételről

 Letöltés

Rendelet a települési hulladékról és
a hozzá kapcsolódó közszolgáltatásról

Letöltés

Hirdetmény rendeletmódosításról

 Letöltés

Meghívó közmeghallgatásra

Letöltés

Hirdetmény rendelet módosításról

      Településrendezési tájékoztató
      
      Településszerkezeti Terv módosítása
      
      Helyi Építési Szabályzat módosítása

 

Letöltés

Letöltés

Letöltés

Hirdetmény Siófok város ösztöndíjáról

 Pályázati kiírás középiskolásoknak
 Pályázati kiírás felsőoktatási intézmény hallgatóinak
 Vagyonnyilatkozat

Letöltés

Hirdetmény rendeletmódosításról 2013.01.24.

Letöltés

Tájékoztató a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat keretében Siófok Város Önkormányzata által nyújtott támogatásokról

 Letöltés

Hirdetmény rendelet módosításról 2012.12.12. 

Letöltés

Hirdetmény rendelet módosításról 2012.11.29.

Letöltés

Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat

FIGYELEM! VÁLTOZÁS A PÁLYÁZÁS RENDSZERÉBEN!

 

Hirdetmény rendelet módosításáról 2012.10.25.

Letöltés

 Hirdetmény Siófok Város Ösztöndíjáról

Letöltés

 Hirdetmény rendeletalkotásról 2012.szeptember 27.

Letöltés

 Siófok Város képviselőtestületének 2012.szeptember 26-ai ülése

 Újabb hulladékgazdálkodási fejlesztés a Dél-Balatoni régióban- Lakossági Fórum

Letöltés
Hirdetmény zajkibocsátási határérték tárgyában Letöltés

 Hirdetmény rendeletalkotásról 2012.július 9.

Letöltés

 Hirdetmény rendeletalkotásról 2012. június 26.

Letöltés

 Kapos Volán beszámoló

Letöltés

 Hirdetmény rendeletalkotásról 2012.május 24.

Letöltés

 Siófok Város képviselőtestületének 2012.május 24-ei ülése

 Hirdetmény rendeletalkotásról 2012.május 18.

Letöltés

 Közmeghallgatás Siófok-Töreki szennyvízelvezetése tárgyában

Letöltés 

Hirdetmény rendeletalkotásról, illetve módosításról 2012. május 03.

Letöltés

Pályázati felhívás a siófoki székhelyű civil szerveztek támogatására

Letöltés
Hirdetmény rendeletmódosításról 2012.április 24. Letöltés
Siófok Város képviselőtestületének 2012.április 24-ei ülése
Siófok Város Képviselőtestületének 2012. március 29-i ülése
Hirdetmény rendeletmódosításról 2012. március 30. Letöltés
 Hirdetmény rendeletmódosításról 2012.02.24. Letöltés
 Siófok Város települési esélyegyenlőségi programja Letöltés
 Közmeghallgatás Letöltés

 


 

 

 

 

 

 


 

 

 


A gyenge elméjű kedvéért kérdezem, ez vagyok én. Ha jól olvastam ki, ha nem akkor osztályvezető úr megkérem tegyed helyre a gondolatmenetet. Az úgynevezett úszótelkeken, amelyek a 10 emeletesek között vannak, az jelen pillanatban önkormányzati tulajdon, az is marad, és díjfizetésre, közterület és díjfizetésre nem kötelezett. Mindenki ott áll meg, ahol tud, ahogy tud, ha jól olvastam akkor az előterjesztésben szerepelt, hogy az ott lévő társasházak kívánják esetleg ott, saját, zárt parkoló kialakítását. Közterületen

ez ugye nem oldható meg. Azért, hogy ők meg tudjanak állni itt a házak között, meg a Sió-Sorház utca sarkán, ezért egy 1500 ft/lakásra adhatnak parkoló bérletet egész évre és egész évben nincs fizetési kötelezettségük. Jól értettem? Per lakás, mert hogy ha egy lakásban van 5 autó, akkor is csak 1 autóra váltható. 1 lakás maximum 1 váltható. Kérdezem, egyrészt, hogy ezt jól értem e. Mit nem értek jól, akkor kérdezem azt. A másik, pedig hogy mennyire lesz biztosítva a plusz parkolási felületen a Sió és Sorház utca sarkán kialakított szép, új parkolókba a hivatal, a gimnázium alkalmazottai és ugye szó volt itt FGSZ, meg járási hivatal, akkor bocsánat Kormányhivatal parkolási lehetősége. Mennyire, vélhetően mennyire lesz leterhelve a lakók által, vagy hogyan működik ez, mit értek félre, vagy mit nem értek a kérdésben? Ez lenne a kérdésem. További kérdés lenne.

Csorba Ottó (2016.04.22 14:14:44 - 14:15:53):

Megadom még Bélának is a szót, hogy ezt így összegyűjtse. 

Igen, lehet hogy én értelmezem rosszul, tehát a rendelet tárgyi hatály. Ez a hatodik oldalon van, fizető parkolók esetén ugye kivételt tesz, a rögzített hangjelzés nem érdekes a motorkerékpárok között. Segédmotor kerékpárt értem, meg a kerékpárokat. De a városban járva többször látom és tapasztalom, hogy egy vagy két motor foglal el egy komplett parkolóhelyet. És akkor neki nem kell fizetni. Akkor ez bevétel kiesést jelent. De nem értem miért van kivéve. Saját tapasztalatom most Budapesten, Új Budán, - hogy hívják amit vontatnak?  - az utánfutó után is ki kell fizetni. Autódíjat kell fizetni. Ha valaki nem fizetett megbüntették abban a másodpercben. Tehát ezt nem értem miért van a motorkerékpár kivéve. Köszönöm szépen. 

Van-e még kérdés? 

---

Osztályvezető úré a szó.

Kétszeriné Dr. Takács Éva (2016.04.22 14:15:55 - 14:22:40):

Köszönöm. Tisztelt Elnök úr, próbálom akkor az elejétől. Én úgy gondolom, hogy 50%-ban, nem, ezt nem arra gondoltam, de 50%-ban gondolunk egyre. Ugye ezek úgy szokták, tehát amióta megépültek a tízemeletes házak, azóta ugye ez azt jelenti, hogy egy méter, a ház falától egy méter tartozik még maximálisan a társasház tulajdonához és a földhivatalban így vannak bejegyezve. Az összes többi körüli terület az önkormányzati közterület. Eddig sem fizettek semmit úgy, hogy közben az önkormányzat takarította és tartotta karban és tartja karban ezt a területet. Eddig egy tábla - behajtani tilos, kivéve lakók -, elv alapján működött és működik jelen pillanatban ott a parkolás, ami azt jelenti, hogy most is van egy olyan szabályozás, hogy egy lakás egy autó elvileg bejön, és kapott egy parkolási kártya-szerű valamit, amivel igen nagy a visszaélések száma, igen nagy, az ellenőrizhetetlenségek száma. Illetőleg, az amit itt értelmeztél, nem ez a társasház szeretné saját magának lezárásra, hanem egyre több társasház jelentkezik Siófokon, akik szintén úszótelken vannak, hogy számukra, annak a társasháznak miért nem biztosítja az önkormányzat ugyanilyen elven, csak az ott lakók számára a parkolási lehetőséget. Tehát a kizárólagosságot. Ugye ez egy speciális helyzet itt, mert ez az egy társasházi övezet, kvázi övezet - bocsánat, nem így van nevesítve csak-  határos fizető parkoló zónával. Tehát ilyen méretű. Mert az összes többi tehát például "tízemeltesek" a Tanácsház utca déli részén, ugye ott nincs nincs fizető zóna, parkoló zóna. Ezért került én úgy gondolom, annak idején, amikor a rendelet megalkotásra került, a parkolási eredetileg, hogy egy ilyen lehetőséget azért biztosítson, mert ne zárja el a lehetőséget az ott lakóknak. Nem kötelezettsége az önkormányzatnak közterületen ingyen biztosítani a parkolást magánlakások tekintetében. Tehát ez az egyik, ami csak az ottani, tehát ők nem szeretnék körbezárni, csak a többiek már jelezték, hogy ugyanazon. Itt az egyik 50 százalék, a másik 50 százalék, hogy az előterjesztés nem azt taglalja és tartalmazza, hogy kedvezményesen, amit jól értelmezel, 1 lakás 1 autó, ez az éves kedvezményes bérleti díj 1.500 Ft, tehát ez a költsége. Különben megkérdeztük Békéscsaba, Budapest egy-két kerületét, ugyanezen elven működnek, az összegszerűsége más Békéscsabán 1.300 Ft. Itt például egy példát mondok, de ez irreleváns, itt csak a Tanácsház utca, vagy a Városház tér parkolóban parkolhatnak, amely zóna határa megáll a négysávossal, tehát nem nyúlik át a Sorház és a Sió utca parkolójára. A rendeletmódosítás érinti azt a parkolót, de nem ebből az aspektusból, tehát itt a Városház téri parkoló az megáll, ott a zónahatár, ugye ezt táblával kell jelölni. Tehát egy pici teret is nyernének az ott lakók, hogy akár ugye a tömbfűtő, meg máshol is megállhatnak, de max számolható, hogy mennyi az a kedvezményes bérlet, amire kiadható. Picit nyerünk is ezzel. Egyrészt, ha ő napközben nem áll ott, odaállhat más. Este valószínűleg fog találni a Városház téren parkolót, mert tudjuk, hogy jellegéből adódóan még szezonban is hét-nyolc óra után azért csökken ennek a leterheltsége. Természetesen nem lesz meg a megszokott, kvázi általuk  gondolt önálló parkolóhelyen mint ami, oszd meg uralkodj és erő elvén eddig azért ott kialakult elég szépen biztosra veszem, hogy nem egy egyszerű ennek a és itt lesz is a részünkre adott esetben ha képviselő testület ezt elfogadja egy türelmi idő ebben a tekintetben, meg egy nagyon jó, minden társasházban gondolnánk majd, hogy a lakógyűlésen ezt azért tisztázni kell teljes mértékben. Tehát így helyretéve a gondolatmenetet, nem tudom, hogy megadtam-e a választ erre. Köszönöm. Megértettem. Jó a motor kérdése eddig is volt bent, tehát mondhatnám, hogy ezért hagytuk bent. Miért nehézség természetesen, ha így döntenek, segéd-motorkerékpár és kerékpárokat tudjuk, mert nincs forgalmi rendszámmal ellátva, ugyanez a quadok stb. tehát nem azonosítható a tulajdonosa. Természetesen abból adódóan csak a motorkerékpároknak, ez korábban is bent volt, és az én információm alapján azért került be, mert nem egyértelműen bizonyíthatóan elhelyezhető az adott esetben a bírságolás tömbjének a dolga, hogy hova tegye el úgy, hogy. Lehet, elfogadom ezt a választ is akár, tehát a motorkerékpárokat meg lehet gondolni, természetesen, ez bent maradt, mert így volt, az én tapasztalatom az, hogy nehéz a motorkerékpárosoknál úgy elhelyezni a bírságszelvényt, hogy ő ne tudjon ellenérvvel lenni, hogy azt mi úgy helyeztük el, ahogy elhelyeztük. Tudom, lefényképezzük, stb. Nem igazán van ablaktörlője, miután betehetném a szélvédő és az ablaktörlő közé. Most akkor az ülésének a nem tudom hova tegyem, tehát. Mert ugye a többinél taxatíve az autóknál, hogy hova tesszük, mert kvázi egyforma kialakítási rendszerrel vannak. Nem minden motornál van ablaktörlő, én azt gondolom, a plexijénél, nem is nagyon láttam, hozzáteszem, de lehet, hogy én nem láttam minden motortípust. Tehát kvázi az elhelyezés, és annak biztonsága, hogy ténylegesen, jogszerűen, mert ugye az SZMSZ-ünk taglalja azt, hogy annak a függeléke, hogy a városőrnek hova kell elhelyeznie adott esetben. Motornál elég nehezen tudnám nekik az eljárási cselekmény tekintetében előírni, hogy hova kell a motornál elhelyezni ezt a. Azt tudom, hogy ez a Pénzügyi és Tulajdoni Bizottság, őt nagyon nem érdekli, őt a bevétel érdekli, de ilyen gyakorlati oka volt - bocsánat, hogy közelebb húztam a számhoz - gyakorlati oka volt ennek. A válaszom erre ennyi. Köszönöm,

---

Egy pillanat. Értem. Egy nehéz a dolog ebből a szempontból megbírságolni a motorost. Ugye jó pár évig motorozgattam én is. Hova a fenébe tegyem a parkolójegyet, mert azt mondja a motoros, hogy ő megvette, ő odatette a motorkerékpárjára, majd távozott. Azt mondja, hogy hát ő arról nem tehet, hogy időközben ellopták. Innentől kezdve, viszont a hivatalnak adunk munkát vagy a városőrségnek adunk munkát, mert azt, hogy valóban nem vett azt nem tudod rábizonyítani. Elnézést csak én egy kicsit itt látom ennek az aggályát és nem a bírság elhelyezésben, hanem annak a bizonyításába, hogy nincs megfelelően, mert azt mondja nem lehet kötelezni, hogy SMS-ben parkoljon, mert azt mondja, hogy bocsánat, drága az SMS, a plusz hetvenöt forintot meg nem akarom fizetni a parkolásra. A jegyet megvettem, odatettem. Hát most minden ilyen ügyért nem fogja visszanézni az, ami egyébként is egy idő után törlendő kamerafelvételeket, ha egyáltalán van azon a közterületen kamera. Tehát viszont akkor meggondolandó vagy megfontolandó úgy egyébként azt mondani, hogy lehet-e vagy érdemes-e kialakítani a parkolóhelyeken akár övezetenként motor parkolót, ahova oda tud állni. És azt mondom, azt mondom, hogy akkor esetleg ott nem fizet, mert akkor nem kell az autónak foglalni a helyet. Három motoros leáll úgy - tudom én is jártam nagy motorral, - hogy egy motor egy parkoló, mikor be lehetne állni a három motorral egy parkolóba összesen, de nem. Tologatja, megáll és elfoglal három autónyi helyet. Van ilyen, mert ilyenek voltunk, meg vagyunk motorosok. Hát igen, persze.

Köszönöm a kiegészítést. Ötven-ötven százalék visszajött. És köszönöm az érvelést, de tényleg

Kétszeriné Dr. Takács Éva (2016.04.22 14:24:35 - 14:25:13):

Köszönöm a kiegészítést, 50-50 % visszajött és köszönöm az érvelést, de tényleg ez az alapvető, hogy ő hova helyezze el.  A másik, hogy kialakítani parkolót zónánként, motorparkolót, ahol ugyanott leszünk, hogy nem tudjuk ellenőrizni, akkor csak elvesszük a helyet az esetlegesen gépjármű, gépkocsival odaállóktól, mert ha odaáll kettő egybe, akkor nem fizet, de ha kijelöljük motorosnak, akkor oda viszont nem állhat autó. Kvázi, ha olyan idő van, hogy a motorosok nem jönnek, akkor csökkentjük a parkolóhelyek számát, és a bevétel ezáltal, szerintem kevesebb lesz.

Bélának

---

van még észrevétele. 

(nincs gépelhető szöveg) (nincs gépelhető szöveg) (nincs gépelhető szöveg) (nincs gépelhető szöveg) (nincs gépelhető szöveg) (nincs gépelhető szöveg) (nincs gépelhető szöveg) (nincs gépelhető szöveg) Akkor a napirendi pontot lezártam. Kérdezem, hogy van-e módosító indítvány? Béla. 

Csorba Ottó (2016.04.22 14:37:11 - 14:37:40):

Hát a módosító indítvány az, amiről beszéltünk, hogy az előterjesztés alapján a Városház térre parkoló bérlettel ne lehessen ingyen megállni.

Igen, értem.

Városház tér 2., és legyen kialakítva, amennyiben az Önkormányzat úgy gondolja, ez az új parkolási rend.

Köszönöm, van-e más?

---

módosító indítvány? Nem regisztrálok. Akkor aki a módosító indítványról szavazunk. Aki a módosító indítvánnyal egyet ért, kérem kézfeltartással jelezze. Egy, kettő, három, négy, öt, hat igen, ellene egy. - Ilyen se volt még. - Igen. A módosító indítvány gyakorlatilag  akkor a bizottság módosítása akkor ezzel teszem fel az egész előterjesztést. Módosító indítvánnyal aki elfogadja az előterjesztést, kérem kézfeltartással jelezze. Megállapítom hogy hét egyhangú szavazással a bizottság a módosítottat elfogadta.