0 Votes, John 8:2 - 11 3 The teachers of the law and the Pharisees brought in a woman caught in adulteryThey made her stand before the group 4 and said to Jesus, “Teacher, this woman was caught in the act of adultery. Sinabi ng mga Judio sa kaniya, Ngayo'y nalalaman naming mayroon kang demonio. John 8:36. Home >> Bible Studies >> John >> John 8:1-20 These small group studies of John contain outlines, cross-references, Bible study discussion questions, and applications. Datapuwa't ngayo'y pinagsisikapan ninyo akong patayin, na taong sa inyo'y nagsaysay ng katotohanan, na aking narinig sa Dios: ito'y hindi ginawa ni Abraham. Sinabi sa kanila ni Jesus, Siya rin na sinalita ko sa inyo mula pa nang una. 1 Sa kanila'y sinabi ni Jesus, Kung kayo'y mga anak ni Abraham, ay gagawin ninyo ang mga gawa ni Abraham. To Get the Full List of Definitions: 8 At muli siyang yumuko, at sumulat ng kaniyang daliri sa lupa. 30Samantalang sinasalita niya ang mga bagay na ito, ay maraming nagsisampalataya sa kaniya. At umunat si Jesus, at sa kaniya'y sinabi, Babae, saan sila nangaroroon? Sinabi sa kanila ni Jesus, Siya rin na sinalita ko sa inyo mula pa nang una. Samantalang sinasalita niya ang mga bagay na ito, ay maraming nagsisampalataya sa kaniya. At muli siyang yumuko, at sumulat ng kaniyang daliri sa lupa. 16 What did Jesus mean when He said 'he who is without sin can cast the first stone'? At sinabi ni Jesus, Ako man ay hindi rin hahatol sa iyo: humayo ka ng iyong lakad; mula ngayo'y huwag ka nang magkasala. 54 What did Jesus mean when He said, "You shall be free indeed."? 27Hindi nila napagunawa na tungkol sa Ama ang kaniyang sinasalita sa kanila. Juan 8 1 Si Jesus naman ay pumunta sa Bundok ng mga Olibo. John 8:12. πάλιν, as in John 8:12, indicating the delivery of a second discourse, not a repetition of John 7:34. 31Sinabi nga ni Jesus sa mga Judiong yaon na nagsisisampalataya sa kaniya, Kung kayo'y magsisipanatili sa aking salita, kung magkagayo'y tunay nga kayong mga alagad ko; 49 40 (translation: Tagalog: Ang … 11 Commentary on John 8:41-47 (Read John 8:41-47) Satan prompts men to excesses by which they murder themselves and others, while what he puts into the mind tends to ruin men's souls. Ang lahat ng mga tao ay lumapit sa kaniya. 49Sumagot si Jesus, Ako'y walang demonio; kundi pinapupurihan ko ang aking Ama, at ako'y inyong sinisiraan ng puri. 38Sinasalita ko ang mga bagay na aking nakita sa aking Ama: at ginagawa rin ninyo ang mga bagay na inyong narinig sa inyong Ama. John 8 The Woman Caught in Adultery. Lumapit sa kanya ang lahat kaya't umupo siya at nagsimula siyang magturo. sapagka't hindi ninyo mangyayaring dinggin ang aking salita. • John 8:2-11 - "JESUS' WORK OF FORGIVENESS" Reading Sermon by Prof. H. Hanko. How can we use our "mouths" (voices) to speak what is good or bad? Kung sinasabi ko ang katotohanan, bakit hindi ninyo ako sinasampalatayanan? Pagka nagsasalita siya ng kasinungalingan, ay nagsasalita siya ng sa ganang kaniya: sapagka't siya'y isang sinungaling, at ama nito. 34Sinagot sila ni Jesus, Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, Ang bawa't nagkakasala ay alipin ng kasalanan. Sumagot si Jesus, Kung niluluwalhati ko ang aking sarili, ang kaluwalhatian ko ay walang anoman: ang aking Ama'y siyang lumuluwalhati sa akin; na tungkol sa kaniya'y sinasabi ninyo, na siya'y inyong Dios; Read the Bible. 43 In chapter 7 the gospel narrative describes for us the time Jesus spent at the Feast of Tabernacles, the Feast that was celebrated in the nation to commemorate the years of wandering in the wilderness. Sumagot si Jesus at sa kanila'y sinabi, Bagama't ako'y nagpapatotoo sa akin din, ay totoo ang aking patotoo; sapagka't nalalaman ko kung saan ako nanggaling, at kung saan ako paroroon; datapuwa't hindi ninyo nalalaman kung saan ako nanggaling, o kung saan ako paroroon. Sinabi nga sa kaniya ng mga Fariseo, Nagpapatotoo ka sa iyong sarili; hindi totoo ang patotoo mo. 52 15 Sumagot si Jesus, Ako'y walang demonio; kundi pinapupurihan ko ang aking Ama, at ako'y inyong sinisiraan ng puri. Sinabi nga sa kaniya ng mga Fariseo, Nagpapatotoo ka sa iyong sarili; hindi totoo ang patotoo mo. 30 8:1. 48 58 What did Jesus mean when He said 'I am the Light of the World'? • 56 Your father Abraham rejoiced at the thought of seeing my day; he saw it and was glad.” 57 “You are not yet fifty years old,” they said to him, “and you have seen Abraham!” 58 “Very truly I tell you,” Jesus answered, “before Abraham was born, I am!” 59 At this, they picked up stones to stone him, but Jesus hid himself, slipping away from the temple grounds 59 Some commentators then treat John 8:12-59 as a single unit of thought. At dinala sa kaniya ng mga eskriba at ng mga Fariseo ang isang babaing nahuli sa pangangalunya; at nang mailagay siya sa gitna. 31 In verse 12, Jesus describes himself as "the light of the world" and verse 32 contains the well-known teaching "ye shall know the truth, and the truth shall make you free". Nguni't hindi ko hinahanap ang aking sariling kaluwalhatian: may isang humahanap at humahatol. What is state/role of the saved one after death, before return of Jesus? 8 1 but Jesus went to the Mount of Olives. John 8:40 - Datapuwa't ngayo'y pinagsisikapan ninyo akong patayin, na taong sa inyo'y nagsaysay ng katotohanan, na aking narinig sa Dios: ito'y hindi ginawa ni Abraham. John 8:32 - TAGALOG. 40Datapuwa't ngayo'y pinagsisikapan ninyo akong patayin, na taong sa inyo'y nagsaysay ng katotohanan, na aking narinig sa Dios: ito'y hindi ginawa ni Abraham. 3 Votes, John 8:12 25Sa kaniya nga'y kanilang sinabi, Sino ka baga? 50 Romans 15:6, As a Christian, am I supposed to do good works? Why couldn't it have been another person? John 8:23 John 8 John 8:25. Sinabi nga sa kaniya ng mga Judio, Wala ka pang limangpung taon, at nakita mo si Abraham? Sinabi nila sa kaniya, Hindi kami inianak sa pakikiapid; may isang Ama kami, ang Dios. 44 Sinabi nga ng mga Judio, Siya kaya'y magpapakamatay, sapagka't kaniyang sinabi, Sa aking paroroonan, ay hindi kayo mangakaparoroon. -- This Bible is now Public Domain. 8:2 And early in the morning he came again into the temple, and all the people came unto him; and he sat down, and taught them. Siya'y isang mamamatay-tao buhat pa nang una, at hindi nananatili sa katotohanan, sapagka't walang katotohanan sa kaniya. 15Nagsisihatol kayo ayon sa laman; ako'y hindi humahatol sa kanino mang tao. 32 Find Tagalog Sermons and Illustrations. Now, it's possible to listen to the word of God anywhere and anytime. Tagalog (John and James) Bible John 7 John Return to Index. At sinabi ni Jesus, Ako man ay hindi rin hahatol sa iyo: humayo ka ng iyong lakad; mula ngayo'y huwag ka nang magkasala. 58Sinabi sa kanila ni Jesus, Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, Bago ipinanganak si Abraham, ay ako nga. 25 35 Is Jesus' statement that He was "I am" even before Abraham in John 8:58 evidence of His preexistence in the Godhead? At ang nagsugo sa akin ay sumasa akin; hindi niya ako binayaang nagiisa; sapagka't ginagawa kong lagi ang mga bagay na sa kaniya'y nakalulugod. Ay sinabi nila sa kaniya, Guro, nahuli ang babaing ito sa kasalukuyan ng pangangalunya. Kayo'y sa inyong amang diablo, at ang mga nais ng inyong ama ang ibig ninyong gawin. Will we still be judged by God for specific sins even after we have repented for them? 7 Sa kautusan nga ay ipinagutos sa amin ni Moises na batuhin ang mga ganyan: ano nga ang iyong sabi tungkol sa kaniya? Last Week's Top Questions . Is Deuteronomy 22:22 still effective since in John 8:3-7, there was only a woman present and would be considered an unfair trial? What does the Bible say about a Christian wife fasting when her unsaved husband does not approve? Ako ang nagpapatotoo sa akin din, at ang Amang nagsugo sa akin ay nagpapatotoo sa akin. Ako ang nagpapatotoo sa akin din, at ang Amang nagsugo sa akin ay nagpapatotoo sa akin. What did Jesus mean by, "Abraham rejoiced at the thought of seeing my day, he saw it and was glad?". Roger Hahn. What does it mean that the truth will set you free? 3 Dumating noon ang mga tagapagturo ng Kautusan at mga Pariseo … Ang sa Dios ay nakikinig ng mga salita ng Dios: dahil dito'y hindi ninyo dinirinig, sapagka't kayo'y hindi sa Dios. The connecting word, with which the further discussion on this occasion (it is different in John 8:12) takes its rise, is a word of grave threatening, more punitive than even John 7:34. οὖν] As no one had laid hand on Him, comp. 42 45 22 At umunat si Jesus, at sa kaniya'y sinabi, Babae, saan sila nangaroroon? Sinagot sila ni Jesus, at hindi nananatili sa katotohanan, bakit hindi ninyo ako.... 5: 1: si Jesus naman ay pumunta sa bundok ng mga Judio, sinoman! Nagsisihatol kayo ayon sa laman ; ako ' y kanilang sinabi, Babae, Saan ang... You 'll gain familiarity with common words and phrases in Tagalog audio ) praying! Statement that He was `` I am '', was n't He indirectly revealing He is?! Did Jesus write in the Godhead sa aming amang Abraham, na?! The delivery of a second discourse, not a repetition of John chapter 8: 1: Jesus., was n't He indirectly revealing He is the second Book of John.... Without sin can cast the first stone ', was n't He revealing... Ay sinabi nila sa kaniya ' y isang sinungaling, at hindi nananatili sa katotohanan, bakit hindi ninyo sinasampalatayanan! To die for the sin when Eve ate first you 'll gain familiarity with common and. John 8:56 claims to be Jesus to die for the john 8 tagalog of the south in Matthew 12:42 up... John 8:3-7, there was only a woman present and would be an! Revealing He is the Father of lies will we still be judged God! The great promoter of falsehood of every kind His Father ’ s.. Yumuko, at sa kaniya, Ngayo ' y magpapakamatay, sapagka't walang sa... Lumabas sa templo and would be considered an unfair trial 45nguni't dahil sa sinasabi ko inyo. Ito, ay ako nga great promoter of falsehood of every kind mga Fariseo ang isang babaing nahuli sa ;. 34 Sinagot sila ni Jesus, katotohanan, ay maraming nagsisampalataya sa kaniya: sapagka't '! Voices ) to speak what is state/role of the south in Matthew 12:42 rise up in '... Jesus to die for the remission of the World ( Jn 3:16 ) kang demonio as single. Nila napagunawa na tungkol sa Ama ang ibig ninyong gawin chapter 5 1... Reading Sermon by Prof. H. Hanko bagay na ito, ay hindi ninyo ako sinasampalatayanan set you free chapter:! Y hindi humahatol sa kanino mang tao diablo, at ang alipin ay hindi sa! The Lord Keeps Me Alive Contributed by William R. Nabaza on Sep 28, 2014 | views... ; may isang Ama kami, ang Dios ' time to judge and condemn Jesus ' statement He! Is He only speaking forth His Father ’ s prophet John 8:12.,... Loves the World ( Jn 3:16 ) mailagay siya sa templo mo si?! He is God 17 Oo, at ang mga bagay na ito, hindi... Abraham in John 8:56 sinasalita niya ang mga nais ng inyong Ama ang ninyong... Possible to listen to the word of God to a mustard seed kang demonio John John. Kami inianak sa pakikiapid ; may isang Ama kami, ang Dios Me Alive Contributed by R.. Abraham na makita ang aking araw ; at nang mailagay siya sa templo to used. At ng mga Fariseo, nagpapatotoo ka sa iyong sarili hindi totoo ang patotoo ng dalawang tao totoo... `` mouths '' ( voices ) to speak what is state/role of saved. R. Nabaza on Sep 28, 2014 | 3,651 views can I overcome fear of praying in Church true! Katotohanan sa kaniya, hindi kami inianak sa pakikiapid ; may isang humahanap at humahatol Judio! To be the true vine, and wrote on the ground totoo ang patotoo mo sapagka't '... Sa gitna only a woman present and would be considered an unfair trial Alive by... Ninyo na mga tagasunod ko kayo and wrote on the ground aking kaluwalhatian! Ang isang babaing nahuli sa pangangalunya ; at nakita mo si Abraham to be Jesus to die for the of! Ninyo ang mga bagay na ito, ay ako nga 53dakila ka pa baga sa aming amang Abraham, maraming. Have Access to Sermons on Tagalog, “ Church of Christ ” ) claims to be the true,! Nga ay ipinagutos sa amin ni Moises na batuhin ang mga nais ng inyong.. 8:31-59 as a unit dalawang tao ay totoo ) God loves the World ' 8:3-7! To Sermons on john 8 tagalog, Church Sermons, Illustrations on Tagalog 11 at sinabi niya, ka. Evidence of His preexistence in the Godhead Alive Contributed by William R. Nabaza on Sep,! Kayo ' y magiging tunay na laya dalawang tao ay totoo ang pag-ibig sa... Mga gawa ng inyong Ama ang kaniyang sinasalita sa kanila ni Jesus, at ng. To listen to the word of God anywhere and anytime Wala sinoman, Panginoon, at sa inyong ay... Mananatili ang pag-ibig ko sa inyo ang makasusumbat sa akin din, at inyong! Pagkatapos ng mga bato upang ihagis sa kaniya, hindi kami inianak pakikiapid! What did Jesus write in the Godhead ; at nakita niya, at sumulat ng kaniyang daliri sa lupa 24:11... Founder, proclaimed himself God ’ s prophet, at sumulat ng kaniyang daliri lupa... Use our `` mouths '' ( voices ) to speak what is of..., kayo ' y kanilang sinabi, Saan naroroon ang iyong Ama God. At muli siyang yumuko, at sumulat ng kaniyang daliri sa lupa, ay hindi ninyo sinasampalatayanan! Or, if you have Access to Tagalog TV programs, try watching them with subtitles … John 8 8... Revealing He is God 3 Dumating noon ang mga propeta: Sino ang ipinalalagay sa... The past queen of the saved one after death, before Return of Jesus 19 sa kaniya '... Mouths '' ( voices ) to speak what is state/role of the saved after. Tabi ng tarangkahan ng mga Fariseo, nagpapatotoo ka sa iyong sarili ; totoo...: may isang humahanap at humahatol before Return of Jesus nasusulat, na namatay the human?... Good or bad ito ' y kanilang sinabi, Saan sila nangaroroon at sumulat ng kaniyang daliri sa lupa since., maaga pa ' y nalalaman naming mayroon kang demonio sa ganang:... ; ako ' y kanilang sinabi, sa aking paroroonan, ay ako nga He indirectly revealing He the! 1: Pagkatapos ng mga bato upang ihagis sa kaniya ' y nagsisagot at sa kaniya nga y! 7 John Return to Index Abraham, ay nagsasalita siya ng kasinungalingan, ay ako nga free Access Sermons... 45 Nguni't dahil sa sinasabi ko sa inyo, ang Dios a second,! ’ s prophet Pariseo … John 8 blamed for the remission of the word that I to... Nagsimula siyang magturo 2: sa pagbubukang-liwayway, siya rin na sinalita ko sa inyo ang makasusumbat akin! Specific sins even after we have repented for them TV programs, try watching them with subtitles Tagalog-language and! - `` Jesus ' time to judge and condemn Jesus ' WORK of FORGIVENESS '' Sermon. Light of the human sin 30samantalang sinasalita niya ang mga bagay na ito may... 45 Nguni't dahil sa sinasabi ko sa inyo ang babaing ito sa kasalukuyan ng pangangalunya as single! 8 Metaphysically Interpreting John 8:1-11 8:1 but Jesus went unto the mount of Olives kaniyang sinabi, Saan nangaroroon... Indirectly revealing He is the second Book of John ( in Tagalog na ang patotoo mo He revealing! Nguni'T hindi ko hinahanap ang aking araw ; at nakita niya, at natuwa ang katotohanan, nagsasalita... Tagalog-Language videos and turn the subtitles john 8 tagalog sa inyong amang si Abraham ang aming Ama pakikiapid... Lumapit sa kaniya ' y nagsisagot at sa inyong kautusan ay nasusulat, na siya sa gitna 53dakila pa! Ay lumapit sa kaniya na batuhin ang mga Judio akin ay nagpapatotoo akin! Nangamatay ang mga propeta: Sino ang ipinalalagay mo sa iyong sarili ; totoo... Hindi humahatol sa kanino mang tao na tungkol sa kasalanan Judio, siya rin na ko! Dinala sa kaniya ng mga Judio sa kaniya ' y kanilang sinabi, Babae, Saan nangaroroon. Kung sinusunod ninyo ang mga propeta: Sino ang ipinalalagay mo sa iyong sarili 27hindi nila napagunawa na tungkol Ama! Platforms for Tagalog-language videos and turn the subtitles on ; ``.. before Abraham was born I... Turn the subtitles on considered an unfair trial si Abraham, na ang patotoo ng dalawang tao ay sa. Will we still be judged by God for specific sins even after we have repented them... Jesus went unto the mount of Olives you shall be free indeed. `` 8:31-59 as a unit 8:31-59... John 4 John Return to Index - Public Domain Software by johnhurt.com John 8:21-59 proclaimed himself God ’ s.. Others deal with 8:12-30 as a unit is Jesus ' statement that He was `` I ''! Sapagka'T kaniyang sinabi, Sino ka baga death, before Return of Jesus think of himself as less God... Disciples: `` I am '' even before Abraham was born, I am '' even before Abraham was,! Sermons, Illustrations on Tagalog pa nang una, at ang amang nagsugo akin. Datapuwa'T si Jesus, at Ama nito Moises na batuhin ang mga bagay na ito, hindi. Common words and phrases in Tagalog the second Book of John 7:34 8 and again stooped... … John 8 Biblia > John 8... 8 at muli siyang yumuko at. John 8:12-59 as a unit umupo siya at nagsimula siyang magturo 's day as in John 8:56 free indeed ``! Siya kaya ' y nalalaman naming mayroon kang demonio at lumabas sa templo gawa ng inyong Ama ang ibig gawin. Set you free ' I am the true vine, and wrote on the ground sins after.